Emocinės sveikatos stiprinimo metai Marijampolės lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“

Diana Grabauskė
,
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ socialinė pedagogė

Kiekvieną dieną mus lydi įvairios emocijos. Nors kartais ir nepastebime kaip mažos smulkmenos išmuša mus iš vėžių ar, atvirkščiai, pagerina nuotaiką. Visos emocijos daro didelę įtaką vaiko gyvenimui, gali lemti fizinę ir protinę jo sveikatą. Emocijų išvengti neįmanoma, tačiau galima išmokyti jas pažinti bei kontroliuoti. Labai svarbu pasirūpinti, kad augdami vaikai patirtų kuo daugiau teigiamų emocijų, nes jos tiesiogiai susijusios su didesniais vaikų pasiekimais ir ypatingai svarbios vaikystėje, nes: augina vaiko pasitikėjimą, brandina humoro jausmą; ateityje vaikai ramiau vertins nepalankias gyvenimo situacijas, o krizės metu sugebės greičiau susitvarkyti bei priimti sprendimus, padėsiančius ne tik ją įveikti, bet ir pasimokyti.

 

Emocinė vaiko gerovė svarbi ir neatsiejama jo egzistencijos dalis, reikšminga visaverčiam ir laimingam vaiko gyvenimui. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu – 2020-ieji, paskelbti Vaikų emocinės gerovės metais. Džiugu, kad jau ne vienerius metus kryptingai dirbame vaiko emocijų stiprinimo srityje, ypatingą dėmesį skirdami socialiniam emociniam ugdymui. Didžiulės atidos skiriame prevencijai ir ankstyvajai intervencijai, siekdami užkirsti kelią socialiniams ir emociniams sunkumams vaikui augant.

 

Šiais mokslo metais darželyje prasidėjo prevencinis projektas, veiklų tęstinumą įprasminome įgyvendindami prevencijos programą „Emociškai stiprus, sveikas ir laimingas vaikas“. Projektas ir programa padeda kurti saugią ugdymosi aplinką ir mokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmės darželyje ir išoriniame gyvenime.

 

Nuotaikingi, pamokantys prevencinio projekto užsiėmimai sukūrė vaikams teigiamų emocijų, bendrystės bei jaukumo jausmą. Projektas baigėsi, tačiau prevencijos programą tęsiame, dovanodami vaikams daug smagių akimirkų, teigiamų bei pozityvių emocijų, juoko ir džiaugsmo, bei mirksnių, kurių metu tenka pažinti ir įvardinti jausmus, emocijas, tinkamu būdu jas išreikšti.

Projekto bei programos metu ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai stiprina vaikų savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, atsakomybę, sprendimų priėmimą, problemų sprendimą, moko nepasiduoti neigiamai bendraamžių įtakai, ugdo savigarbą bei skatina gerbti kitus. Tai pagrindiniai ir be galo svarbūs įgūdžiai, vaikams reikalingi gyvenime, norint, kad vaikas būtų sėkmingas ir laimingas, tai, be abejo, stiprina asmens psichologinį funkcionavimą bei socializaciją.

 

Minėdami Vaiko emocinės gerovės metus, surengėme Respublikinį priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projektą-parodą „Emocijų šėlsmas“. Projekto tikslas – ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų socialines bei emocines kompetencijas, lavinti emocijų suvokimą ir raišką. Siekdami vaikų noro ir mokymosi pažinti, išreikšti ir perteikti savo bei kitų vaikų emocijas, gebėtų pasirinkti tinkamus emocijų raiškos būdus.

Projektas-paroda vyko dviem etapais. Pirmojo etapo metu priešmokyklinio ugdymo grupėse surengti švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų prevenciniai užsiėmimai su ugdytiniais „Žaidžiu emocijas“, skirti pažinti, įvardyti ir tinkamai jas išreikšti. Antrojo etapo metu vaikai kūrė emociją išreiškiančius arba atspindinčius kūrybinius darbus „Emocijų šėlsmas“. Projektą baigėme vaikų kūrybinių darbų paroda.

 

Džiaugiuosi šauniais šalies priešmokyklinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistais ir pedagogais, mielai dalijančiais gerąją patirtį, vaikų emocinio intelekto ugdymo srityje, esu dėkinga už bendravimą ir bendradarbiavimą bei dalyvavimą projekte-parodoje „Emocijų šėlsmas“: Marijampolės, Klaipėdos, Ignalinos, Šilutės, Švenčionių bei Išlaužo vaikų lopšelių-darželių, mokyklų, progimnazijos skyrių pagalbos specialistams, pedagogams ir ugdytiniams.

 

Mums svarbu, kad išeidamas iš darželio vaikas išsineštų gražiausius prisiminimus tų dienų, kurios praleistos drauge su bendraamžiais, žaismingoje, draugiškoje ir saugioje aplinkoje. Matydama laimingą, besišypsantį vaiką, nejučia šypsaisi. Vaikais buvome visi, visi pamename savo nerūpestingą vaikystę, todėl, dirbdami su mažaisiais, tikime laimingesne ateitimi, nes vaikams, kiekviena diena turi atnešti nors mažytį džiaugsmą. Nekantraudami laukiame vaikų sugrįžimo ir klegesio darželyje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.