Nuotolinis ugdymas(is) Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“

Edita Miežinienė
,
Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Susidarius ekstremaliai situacijai, nuo kovo 16 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas(is) vyksta namuose, pedagogai jį organizuoja nuotoliniu būdu.

Įvertinus situaciją, tėvų, pedagogų galimybes, įstaigoje turimus skaitmeninius išteklius, naudojamasi elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“. Pedagogai nutarė siūlomas veiklas tėvams pateikti tęsdami įgyvendinamą Ikimokyklinio ugdymo programą „Žibutės žiedlapėliai“ ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, prioritetą skirdami priešmokykliniam ugdymui(si).

 

Atsižvelgdami į programų temas, numatėme veiklas, atitinkančias vaikų amžių, gebėjimus, namuose turimas priemones. Kiekvienai savaitės dienai skyrėme po vieną kompetenciją: kalbos (pirmadienis), pažinimo (antradienis), meno (trečiadienis), sveikatos (ketvirtadienis), socialinei (penktadienis).

Pedagogai, neformaliojo švietimo, meninio ugdymo mokytojas, nuotoliniu būdu, naudodamiesi elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“, kasdien įkelia po vieną užduotėlę vaikams. Kad užduotys būtų suprantamos, veiksmingos, pedagogai pateikia nuorodas, leidžiančias prisijungti prie edukacinių internetinių priemonių (dėlionių, dainelių t. t.) arba trumpai aprašo vaikams siūlomos veiklos tikslą, priemones, rezultatą, įgyvendinimo turinį, pateikia nuotraukų.

Vaikus veikti ypač motyvuoja trumpi pedagogų parengti reportažai. Mažieji mato grupės aplinką, auklėtoją, klausosi jos bei stebi rodomus veiksmus. „Lašelių“ grupės vaikams pateiktas reportažas „Virtas – nevirtas“; „Nykštukų“ grupės vaikams – „Kiaušinių marginimas“; „Meškiukų“ grupės ugdytiniams – filmuota pirštukų žaidimo užduotis, sportinis žaidimas. „Boružėlių“ grupės mažyliams pasiūlyta filmuota užduotis-žaidimas „Plaukia – skęsta“. Užduotys sudėtos įstaigos interneto puslapyje www.zibute.eu, socialinio tinklo „Youtube“ aplinkoje.

 

Nenutrūkstamai vyksta logopedo darbas: tėvams pateikiamos žaismingos, trumpos užduotėlės pagal individualius vaikų specialiuosius ugdymo(si) poreikius. Iš 28 specialiųjų poreikių ugdytinių gautas 18 ugdytinių tėvų grįžtamasis ryšys. Penkiems tėvams, nesant galimybių vaikams ugdytis nuotoliniu būdu, siūlomos užduotys pateiktos atspausdintos, kaupiant darbelius aplanke.

 

Tęsdami bendruomenės tradicijas, pedagogai parengė filmuotų reportažų apie kalendorines šventes:
„Velykų belaukiant“ (https://www.youtube.com/watch?v=Si4s0s2zvic&feature=youtu.be);
„Jurginės „Žibutėje“ (https://www.youtube.com/watch?v=kxRrxn9moEI);
pasaka „Žibuoklės mamytei“ (https://www.youtube.com/watch?v=6XF9pd0rV_s&feature=youtu.be).

„Boružėlių“ grupės vaikų ir tėvų iniciatyva parengta virtuali nuotraukų paroda „Mano šeimos velykinis margutis“ (https://youtu.be/sbpNhhretaQ.) „Smagučių“ priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytinių piešinių paroda „Saulės linkėjimai“ (https://www.youtube.com/watch?v=maczHtdKeWI).

 

Atliekamų veiklų nereglamentuojame, tėvai noriai dalijasi vaikų atliktais darbeliais, eksperimentų išvadomis, vaikų užfiksuotomis emocijomis, mintimis, kasdien siųsdami nuotraukų, filmuotų reportažų į darželio elektroninį paštą bei „Facebook“ paskyrą. Tėvų aktyvumas 1 savaitę – 76 proc.; 2 – 87 proc.; 3 ir 4 savaitėmis – po 84 proc.

 

Pedagogams karantinas puikus laikas tobulinti kvalifikaciją, atrandant naujų bendrauti su tėvais ir vaikais skirtų platformų. Bendradarbiaudami su Panevėžio švietimo centru, įstaigos pedagogai nuotoliniu būdu išklausė ilgalaikę programą „IKT įrankiai – mažųjų nuotoliniam ugdymui“ ir atliko praktines užduotis, ateityje pritaikys jas nuotoliniame ugdyme bei bendradarbiaudami su bendruomene.

 

Tėvų sąmoningumas, pedagogų ir šeimų bendradarbiavimas, padės vaikams nenutrūkstamai ugdytis namuose nuotoliniu būdu bei, laikui atėjus, sveikiems sugrįžti į įprastą gyvenimo ritmą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.