Ekslibrisai šildo gimnaziją…

Reda Kiselytė
,
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja

Jau praeityje tuometinio Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos skaityklos Lituanistikos centro kūrimo akcentai. Vizija pasiteisino. Čia alsuoja reti leidiniai, lankosi įžymūs žmonės, čia gimnazistų kasdienė buveinė, čia gyvena leidinių su autografais kolekcijos. Visada buvau ir esu tos nuomonės, kad įstaigai jaukumo, šilumos prideda nuoširdus darbas ir meilė žmogui, ypač bręstančiai asmenybei. Visada norėjau, kad bibliotekoje, kurioje dirbu, vaikams ir suaugusiesiems būtų gera, jauku ir visada malonu užsukti. Šiandien tokiose erdvėse ir vyksta gyvenimas.

 

Sklaidau aplankų „Lituanistikos centras“ puslapius. Tai jau istorija. Šį kartą stabtelėsiu prie ekslibriso ženklų. Ne vieną tuometiniam „Romuvos“ gimnazijos skaityklos Lituanistikos centrui padovanojo šviesaus atminimo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo vadovas, poetas Mykolas Karčiauskas. Kai kurie ekslibriso ženklai puošia gimnazijos biblioteką, kai kurie – aplankuose.

2001–2002 m. m. „Romuvos“ gimnazijos ugdytiniams buvo paskelbtas ekslibriso konkursas. Dar iki šios dienos išsaugojome mokinių darbus. Tą kartą originaliausiu ekslibriso ženklu buvo pripažintas Id gimnazijos klasės mokinės Miglės Ivanauskaitės kūrybinis darbas. Pagal autorės piešinį pagamintas spaudas. Šiuo spaudu bibliotekininkė Rūta Vilutienė paženklina bibliotekai ir skaityklai dovanotus leidinius.

 

Kai vykdėme projektą „Autografuoti leidiniai“, net ant popierinių laiškų įžymiems žmonėms dėdavau spaudą su ekslibriso ženklu. Dabar šį veiksmą atlieku daug rečiau, nes daugiau parašau elektroninių laiškų. Šiuo spaudu paženklinti mums gerai žinomų įžymių žmonių – poeto, dramaturgo, vertėjo Justino Marcinkevičiaus, prozininkės, poetės, dailininkės Jurgos Ivanauskaitės, poeto, literatūros kritiko, redaktoriaus Algimanto Baltakio, rašytojo, dramaturgo, eseisto Vytauto Bubnio, poeto, eseisto, žurnalisto Rimvydo Stankevičiaus, rašytojo, dramaturgo Kazio Sajos, poetės, prozininkės, muziejininkės Aldonos Ruseckaitės ir daugelio kitų autorių – dovanoti leidiniai gimnazijos skaityklai.

Daug galima rašyti apie gimnazijos skaityklos Lituanistikos centrui dovanotus kunigo, poeto, visuomenininko Justo Jasėno leidinius. Tai brangūs įvairių mokslo šakų leidiniai, unikalioji leidinių su autografais kolekcija, visos tos knygos paženklintos ekslibriso ženklais. Jų autorė grafikė, ekslibrisų kūrėja Stasė Medytė.

Ištikimas mūsų gimnazijos bičiulis, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ narys, biologas, entomologas, gamtos mokslų daktaras Algimantas Jakimavičius taip pat dovanoja retus leidinius. Jie irgi paženklinti ekslibriso ženklu.

 

Tai tokia Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekos istorija apie ekslibrisą. Laikas nestovi vietoje… Visada yra prasminga nuveiktų darbų tąsa.

2019 m. su gimnazijos menų mokytoja Inga Vagone sudėjome bendras idėjas į projektą „Mano ekslibrisas gimnazijai“. Projekto tikslas – populiarinti gimnazijos vardą, unikalius kultūros reiškinius joje, išryškinti prasmingus žmonių darbus, pabrėžti tai, kad pirmuoju lietuvišku ekslibrisu laikomas XIX a. pab. ar XX a. pr. nežinomo autoriaus sukurtas ekslibrisas, dedikuotas rašytojui, dvasininkui, visuomenininkui Juozui Tumui-Vaižgantui. Mokytoja I. Vagonė analizavo „Romuvos“ padalinio unikalių leidinių kolekciją, ypač kunigo, visuomenininko Justo Jasėno dovanotus leidinius, kuriuose daug informacijos apie ekslibriso ženklo istoriją. Mokytoja gimnazistams rengė skaidres, kalbėjo apie ekslibriso atsiradimo istoriją, o jie pasitelkę kūrybiškumą kūrė ekslibriso ženklus. Dabar gimnazijos erdvėse eksponuojama ekslibrisų paroda.

 

Į šį projektą gimnazistai įdėjo dalelę vaižgantiškos dvasios. Kraštietis žurnalistas Juozas Keliuotis apie rašytoją, kunigą Juozą Tumą-Vaižgantą rašė: „Yra žmonių, ir tokių labai daug, kurie be kaukių neišeina į gatvę. Kaukės jiems yra antri drabužiai, be kurių jie niekad viešumoje nepasirodo. Jų visas gyvenimas – tai nuolatinis kaukių gaminimas ir apsukrus jomis naudojimasis. Taip jie žygiuoja iš laimėjimo į laimėjimą… J. Tumas-Vaižgantas buvo nuoširdžiausias lietuvis aukštaitis. Jis nesiekė karjeros, todėl ir nesitaikė prie aplinkybių, nenusikalė sau jokios kaukės, niekam neveidmainiavo, niekad nepasidarė dvilypis.“

Gimnazistų darbuose alsuoja nuoširdumas, atvirumas, simbolių kalba ir meniniai gebėjimai be kaukių. Tai pati didžiausia gimnazistų dovana rašytojo, dvasininko Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms įamžinti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.