Ekologinio švietimo projekto konferencija

Lapkričio 16 d. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje vyko tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ baigiamoji konferencija „Gerosios darbo patirties sklaida keliaujant saulėtu oranžiniu traukiniu 2018“. Dalyvavo 157 dalyviai.

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Žiemienė, auklėtoja metodininkė Rita Stulpinienė (projekto organizatorės) ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Oksana Dunovskaja supažindino su projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė 2018“ kūrybinių veiklų refleksija ir rezultatais. Savo įžvalgomis apie vaistinių augalų savybes, naudą žmogui pranešime „Vaistinių augalų naudojimas ugdymui“ dalijosi Lietuvos edukologijos universiteto vyresnioji botanikė mgr. Teresė Jokšienė.

 

Konferencijoje buvo pristatyta autentiškos kūrybos metodinė priemonė „Saulėto oranžinio traukinio kelionės kūrybinė stotelė“. Tai pedagogų, vaikų, tėvų, senelių kūryba: ketureiliai, eilėraščiai, pasakos, istorijos, sakmės, mįslės apie moliūgą ir vaistinius augalus bei kompozicijos „Sveikuolių moliūgų ir vaistinių augalų bičiulystė“. Leidinyje paskelbti švietimo įstaigų bendruomenių kūrybiniai darbai ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio šalių: Lenkijos, Latvijos, Estijos, Norvegijos ir Australijos. Ši metodinė kūrybinių veiklų knyga skirta pedagogams, dirbantiems su ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikais. Pasiūlytos užduotys, kurias su vaiku galima atlikti individualiai arba komandoje. Jos ugdo matematinius gebėjimus (pavyzdžiui, suskaičiuoti, kiek tam tikrų piešinėlių pavaizduota knygoje), skatina susidomėjimą, padeda sutelkti dėmesį, suvokti, įsiminti, samprotauti, kritiškai mąstyti. Kūrybinės veiklos ne tik skatina kurti patiems, bet ir ugdo estetinį grožio supratimą, puoselėja vaiko dvasines, kūrybines galias globojant gamtą, ugdant gamtojautą, pagarbą gyvybei ir dvasingumą, ekologinę savimonę, sveiką gyvenseną, padedant vaikui pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją.

Per konferenciją buvo surengta kompozicijų paroda „Sveikuolių moliūgų ir vaistinių augalų bičiulystė“. Vilniaus lopšelio-darželio „Žirniukas“ bendruomenės atstovai buvo apdovanoti už išradingiausiai sukurtą nuotaikingą kompoziciją.

 

Kadangi šiemet viena iš projekto pasiūlytų veiklų buvo sukurti ketureilius, pasakas, istorijas, mįsles ir sakmes apie moliūgą ir vaistinius augalus, pirmoje konferencijos dalyje pranešimus pristatė pedagogai su tėveliais ir mažiausiais kūrėjais. Projekto iniciatorė R. Stulpinienė pristatė savo kūrybos eilėraštį „Moliūgėlį auginu ir su vaikeliu kalbu“, kurį padeklamavo trejų metų anūkėlė Mėja Adelė Sapkevičiūtė. Vilniaus lopšelio-darželio „Žolynas“ auklėtoja Germantė Laurinaitienė pasidalijo patirtimi apie „Rugiagėlių“ grupės vaikų kūrybos procesą, o ugdytiniai Jonas ir Mykolas Viršilai su mama Laura padeklamavo savo kūrybos eilėraštį „Apie daržo karalių moliūgą“. Vilniaus „Genio“ progimnazijos mokytoja Eglė Vaitkevičienė ir 3 klasės mokinė Smiltė Dolgich papasakojo savo sugalvotą nuotaikingą „Sakmę apie Jokimų Šveicarijos Moliūgą“. Vilniaus Markučių lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Janulytė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Audronė Sinkevič ir auklėtoja Ona Česnavičienė, atvykusios su ugdytiniais, pristatė pranešimą, per kurį skaitė savo kūrybos eilėraštį „Moliūgėlio ilgas kelias“.

 

Pranešimus pristatė ir švietimo įstaigų bendruomenės iš tolimesnių Lietuvos kampelių: Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokytoja ekspertė Danguolė Savičienė su antrokų komanda dalijosi patirtimi, kaip paminėjo Pasaulinę širdies dieną ir aplankė tuos, kuriems reikia pagalbos. Visa tai sužinojome iš pranešimo „Širdies diena, dovanota seneliams“, kurį skaitė pačios mokinės. Trakų r. Bražuolės lopšelio-darželio pedagogės Daiva Kazlovienė ir Edita Jurgelevičienė papasakojo, kaip su ugdytiniais keliavo į kaimynystėje esantį žirgyną ir padovanojo žirgams bei ožkoms moliūgų ir obuolių. Vaikai iš arčiau susipažino žirgais, juos maitino, glostė, šukavo, jodinėjo. Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ pedagogės Aldona Mikolajūnienė, Evelina Rajunčienė ir Marytė Mockienė pristatė „Moliūgienės puotą „Purienoje“, o ugdytinė Patricija kartu su tėveliais Ineta ir Modestu Vasiliauskais parodė dekoruotą skėtį, kuris dalyvavo Vilniaus Vingio parke vykusiame renginyje „Oranžinė šypsenos diena“, dekoruotų skėčių parodoje. Nestigo ir kūrybinių, muzikinių pasirodymų: Vilniaus lopšelio-darželio „Zylutė“ mokytojos metodininkės Jelena Chvostova ir Žana Mackevič su mažaisiais ugdytiniais surengė tikrą „Vaistinių augalų ir moliūgų šou“, o Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogė Karolina Kriūnaitė kartu su grupės „Smalsučiai“ ugdytiniais atliko savo kūrybos dainą „Sveikatos arbatėlė“ ir kanklėmis sugrojo Jono Švedo rinkinio „Pievų taku“ pjesę „Žirnikai“.

 

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos mokytoja metodininkė Ligita Tamašauskienė pasidalijo patirtimi, kurią įgijo „Erasmus+“ projekte, ir pristatė interaktyvią virtualią priemonę, kurioje skelbiama visa informacija apie „Saulėto oranžinio traukinio kelionės“ projektinę veiklą jų įstaigoje. Svarbiausia, kad interaktyvų puslapį kuria patys mokiniai – taip įgyja naujų gebėjimų, patiria pažinimo ir kūrybos džiaugsmą. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ pedagogės Dovilė Kazakevičienė ir Irena Baranauskienė pristatė „Oranžinės dienos“ renginio akimirkas, kuriose atsispindėjo Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimas organizuojant ugdomąją veiklą. Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos mokytojos Dalia Baubinaitė ir Reda Putrimaitė visus pakvietė į oranžinio moliūgo kūrybines dirbtuves, o Kauno lopšelio-darželio „Girinukas“ pedagogės Kristina Kazlauskienė ir Lina Kemežienė nustebino įdomia kūrybine veikla – „Moliūgo šukuosena 2018“.

 

Per konferenciją 17 projekto dalyvių dalijosi gerąja projektine darbo patirtimi. Buvo peržiūrėta filmuota medžiaga, kurią atsiuntė oranžinio projekto dalyviai, gyvenantys užsienyje: Norvegijos Oslo lituanistinė mokykla „Gintaras“, Australijos lituanistinė studija „Spindulys“, taip pat iš Latvijos, Lenkijos, Estijos ugdymo įstaigų. Peržiūrėjus filmuotą medžiagą, galima pastebėti, kad vykdyti projekto veiklas kiekviena švietimo įstaigos bendruomenė pasirinko savarankiškai, kūrybiškai atsižvelgdama į ugdytinių amžių, poreikius, galimybes. Per renginį taip pat nufilmuoti oranžiniai linkėjimai užsienyje esančioms švietimo įstaigų bendruomenėms.

 

Konferenciją vedė Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Žiemienė, projekto iniciatorė ir vadovė auklėtoja metodininkė Rita Stulpinienė, meninio ugdymo pedagogė Ugnė Kriščiūnienė ir Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos metodininkė Eglė Rakauskienė. Susirinkusiuosius pasveikino Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, Vaclova Rimkuvienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė dr. Ona Motiejūnaitė, Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos metodininkė E. Rakauskienė.

 

Apžvelgus medžiagą projekto organizatoriai džiaugėsi, kad projektas neapsiribojo Lietuva, sujungė švietimo bendruomenes bendrai kūrybinei veiklai, nutiesė kelią ugdytiniams į platų gamtos pažinimo pasaulį, suteikė nepamirštamų, džiugių akimirkų bei naujų įspūdžių ir ugdė gamtojautą, pagarbą gyvybei ir dvasingumą, ekologinę savimonę, sveiką gyvenseną, padedant pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją, suteikė pažinimo džiaugsmą auginant moliūgą ir vaistinius augalus nuo sėklytės iki brandaus augalo kartu su pedagogais ir šalia esančiais bendruomenės nariais. Projektas ne tik skatino Lietuvos ir kaimyninių šalių švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės, dalijantis įspūdžiais, patirtimi, bet ir ugdė žmogiškąsias vertybes patiriant dovanojimo džiaugsmą. Vykdydami labdaringas veiklas pedagogai rodė gražų pavyzdį vaikams ir ugdė gerumo, pakantumo, meilės jausmą, mokė stebinti ir stebėtis, džiaugtis kitų sėkme, augino savyje pasitikėjimą, padėjo plėtoti socialines kompetencijas, empatiją, skatino mąstyti apie kito poreikius, kito laimę. Visi ekologinio švietimo projekto dalyviai prisidėjo prie žaliųjų ugdymo(si) erdvių kūrimo ir vaikų tiriamosios veiklos plėtotės žaliojoje aplinkoje, sudarė galimybes mažiesiems pažinti artimiausią aplinką ir patirti atradimo džiaugsmą.

 

Projekto organizatorių inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.