Edukacinės išvykos – viena iš ugdymo formų

Rasa Bitautienė
,
auklėtoja metodininkė
Ilona Stankaitienė
,
specialioji pedagogė metodininkė

Kauno lopšelyje-darželyje „Nežiniukas“ veikia trys specialiojo ugdymo grupės, kuriose ugdomi vaikai, turintys kalbos ir kitų raidos sutrikimų. Sutrikusios raidos vaikų ugdymas sudėtingesnis, todėl pedagogai, atsižvelgdami į vaikų gebėjimus ir poreikius, vieną iš ugdymo formų renkasi edukacines išvykas.

Kasmet organizuojamos išvykos į Kauno Algio Žikevičiaus saugaus eismo mokyklą, priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, stomatologijos kliniką, miesto autobusų parką, Karmėlavos girininkiją, Kadagių slėnį, Pažaislio vienuolyną, Kauno zoologijos sodą, Ąžuolyno parką ir t. t.

 

Kuo naudingas vaikams, turintiems SUP, ugdymas netradicinėje aplinkoje?

 

Per išvykas turtinama vaikų pažintinė, socialinė, kalbinė ir emocinė patirtis, įtvirtinami įgūdžiai ir gebėjimai. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP), mąstymas savitas, todėl svarbu ugdymą organizuoti, sudarant sąlygas pažinti daiktus, reiškinius natūraliomis sąlygomis, įgyti žinių per asmeninę patirtį. Vaiko pojūčių (regos, klausos, uoslės, skonio, lytėjimo) ugdymas – tai vienas iš pažinimo šaltinių, susipažįstant su aplinkos daiktais ir reiškiniais. Tai lavina mąstymą, suvokimus, tikslina vaizdinius, moko vaikus analizuoti, lyginti, apibendrinti ir t. t.

Vaikams naudinga susipažinti su tam tikrų profesijų (girininko, vairuotojo, ugniagesio, stomatologo) atstovais jų darbo vietoje, apžiūrėti darbo įrankius, pamatyti milžiniškas mašinas, paliesti, pasėdėti jose ir pan. Per edukacines išvykas vaikai susipažįsta, pajaučia juos supančią aplinką per savo potyrius.

 

Pažintinės išvykos plėtoja vaikų socializaciją – lavėja socialiniai įgūdžiai bendraujant tarpusavyje, įsisavinamos elgesio normos. Pamažu atsiranda stipresnis gebėjimas susikaupti, suprasti kito žmogaus jausmus, išreikšti savo emocijas ir jas įvardinti. Lavėja bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai. Pažintinėse išvykose vaikai, stebėdami, tyrinėdami aplinką, ne tik įgyja naujų žinių, bet ir patiria naujų įspūdžių, gerų emocijų. Ugdytinių tėvai mielai prisideda organizuojant išvykas ir jose dalyvauja.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.