Demokratijos paieškos

Europos socialinio fondo agentūros, Europos Sąjungos fondų finansuotas projektas „Demokratijos paieškos“ gegužės 20–22 d. į mokymus ir susitikimus su sprendimų priėmėjais pakvietė 20 jaunų žmonių iš Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos.

 

Pagrindinis projekto tikslas – padėti jauniems žmonėms pasiruošti susitikimams su savivaldybės administracijos ir tarybos nariais bei argumentuotai išsakyti nuomonę ir pasiūlymus jiems rūpimais klausimais. Tačiau Gedimino gimnazijoje vykusios „Demokratijos paieškos“ buvo kur kas kompleksiškesnės. Jauni žmonės mokėsi argumentuotai dėstyti mintis, grafiškai jas atvaizduoti. Taip pat pasitikrino savo vertybes, požiūrius, tolerancijos lygį, ugdėsi socialines asmenines kompetencijas.

 

Per mokymus buvo aptarti tokie jaunimo politikos klausimai:

  • kaip būtų galima pagerinti sąlygas jauniems žmonėms burtis į neformalias jaunimo grupes ir organizacijas;
  • atvirų jaunimo erdvių kiekis ir patogumas;
  • viešųjų miesto erdvių panaudojimas jaunimo iniciatyvoms;
  • karjeros planavimas, glaudesnio santykio su aukštosiomis mokyklomis užmezgimas ir t. t.

 

Jaunų žmonių sukurti ir pasiūlyti konkretūs jiems aktualių problemų sprendimai buvo pateikti savivaldybei.

Paskutinę projekto dieną, gegužės 22-ąją, paskelbta orientacinio žaidimo pradžia. Žaidime dalyvavo daugiau nei 100 gimnazijos mokinių. Komandos turėjo atlikti įvairias užduotis paskirtuose taškuose: savivaldybėje, policijoje, gaisrinėje, bibliotekoje, pašte ir kultūros namuose. Grįžus į mokyklą, kiekviena komanda pristatė savo nuveiktus darbus, o kūrybiškiausia laimėjo mokyklai „Xbox One S“ žaidimų konsolę.

 

„Tik aš pats esu atsakingas už savo ateitį ir turiu imtis iniciatyvos veikti“, – tokią žinutę išsinešė kiekvienas projekto „Demokratijos paieškos“ dalyvis.

 

Nemenčinės Gedimino gimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.