Mokėmės ir kūrėme netradicinėje aplinkoje

Raimonda Kirvėlienė
,
Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto g-jos logopedė metodininkė

Prasidėjus vasarai visi norime kuo ilgiau pasigrožėti gamta ir palepinti savo ausis klausydamiesi paukštelių čiulbėjimo. Tad birželio 4 d. su pradinių klasių mokytojomis Birute Tuskiene ir Daiva Kirvėliene nusprendėme vesti integruotas lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, dailės pamokas ir logopedines pratybas netradicinėje aplinkoje.

Kad pamokos 3–4 pradinių klasių mokiniams būtų įdomios, naudingos ir įsimintinos, jau prieš kelias savaites aptarėme, kokių tikslų ugdytiniai turėtų pasiekti pamokose, kokius mokymo metodus ir priemones pasirinksime ir kaip įgyvendinsime savo idėjas, kokias paruošime užduotis, kiek laiko reikės joms atlikti per integruotas pamokas.

 

Mūsų pamokų tikslas – įtvirtinti sakytinės ir rašytinės kalbos įgūdžius apibūdinant pasirinktus paukščius. Pamokas vedėme keliais etapais, pirmasis vyko logopedės kabinete. Trečiokai ir ketvirtokai naudodamiesi mokytojų ir logopedės paruoštomis priemonėmis atliko užduotį – kūrė pasakojimą raštu apie gandrą ir banguotąją papūgėlę. Sukūrę ir parašę pasakojimus, mokiniai mokėsi žodžiu, nuosekliai reikšdami mintis, atsakyti į pateiktus klausimus.

Po pertraukos integruotos pamokos persikėlė į gamtą, kurioje kurdami iš akmenukų aprašytus paukščius mokiniai pritaikė per pasaulio pažinimo ir dailės pamokas įgytas žinias ir praktinius įgūdžius. Iš įvairių akmenukų ugdytiniai sukūrė ir naudodamiesi guašu bei akvarele nuspalvino paukščius.

 

Džiaugiamės, kad tokią šiltą birželio dieną integruotos lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, dailės pamokos ir logopedinės pratybos buvo įvairios, įdomios ir naudingos pradinių klasių mokiniams, įtvirtinant sakytinės ir rašytinės kalbos įgūdžius. Svarbiausia, kad ne tik įtvirtinome per pamokas įgytas žinias netradicinėje aplinkoje, bet ir mokėmės bendrauti ir bendradarbiauti su draugais, mokytojomis, patyrėme gerų emocijų, geriau pažinome vieni kitus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Viktorija

    Šaunuolės pedagogės, kad paįvairinate ugdymo(si) veiklas. Šauniai sugalvota. Raimonda, tavo idėjos puikios.