Dėmesys krašto spalvoms ir raštams!

Tautinio kostiumo metams pažymėti Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, vadovaujamas Rasos Dagelienės, organizavo respublikinę pažintinę-praktinę konferenciją „Spalvos ir raštai mano krašto“.

Į konferencijos dalyvius kreipėsi atvykusios viešnios – Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė ir Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorė Irina Mikulevič. Muzikinį sveikinimą dovanojo Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikų folkloro ansamblis „Malūnėlis“, vadovaujamas Onos Deniušienės, Naujosios Akmenės muzikos mokyklos tradicinių kanklių ansamblis „Akmenėlė“ (vadovė Loreta Rimkuvienė) ir Naujosios Akmenės muzikos mokyklos Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ vykdomo meninio projekto „Skambančios dūdelės – 3“ ugdytiniai su manimi, mokytoju, birbynininku Valdu Bogavičiumi. Konferencijos iniciatorė Ona Deniušienė pristatė savo dar spaustuvės dažais kvepiančią, asmeninėmis lėšomis išleistą autorinių kūrinių knygutę „Padainuokim ir pašokim“.

Po linksmų muzikinių sveikinimų konferencijos dalyviai buvo pakviesti į parodos „Mano tautinis kostiumas“ atidarymą lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ekspozicinėje erdvėje. Parodos kuratorės – neformaliojo švietimo (meninis ugdymas) vyresnioji mokytoja Daiva Andriuškienė ir neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė (muzikos mokymas) O. Deniušienė – supažindino su vaikų kūrybinėse dirbtuvėlėse gimusiais tautiniais kostiumais, pristatė parodos tikslus, pasidžiaugė rezultatais.

Konferencija tęsėsi jaukioje lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ salėje. Pranešimą „Žemaičių tautinio kostiumo ypatumai“ sodria žemaitiška tarme pristatė Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė Marija Urbonienė. Naujosios Akmenės muzikos mokyklos muzikos (kanklės) mokytoja metodininkė L. Rimkuvienė konferencijai parengė pranešimą „Tautinio kostiumo link“. Viešnios iš kaimyninio Joniškio rajono dalyviams pristatė pranešimą „Saugome ir puoselėjame lietuvių liaudies palikimą“. Pranešėjos – Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Balčiūnienė ir muzikos mokytoja metodininkė Gražina Pamparienė. Tos pačios Joniškio ikimokyklinės įstaigos vyresnioji logopedė Alma Sinkevičienė ir logopedė metodininkė Vaida Labanauskienė pristatė pranešimą „Sukasi metų ratas“. Apie lietuvių liaudies tradicijas ir šiuolaikinių ugdymo būdų dermę savo pranešime kalbėjo Vilniaus r. Rudaminos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vyresnioji auklėtoja Sigita Burgienė. Pranešimą „Tautiškumo ugdymas Šiaulių miesto vaikų lopšelyje-darželyje „Varpelis“ pristatė šios įstaigos meninio ugdymo mokytoja metodininkė Rima Barkauskienė. Šiaulių miesto vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ neformaliojo ugdymo mokytoja, muzikos mokytoja metodininkė Diana Polekienė pristatė pranešimą „Pasakojamoji ir dainuojamoji tautosaka kaip tinkama priemonė, padedanti bendrinti, kurti, stiprinti ryšius tarp kartų“. Asmenine pedagogine praktika pagrįstą pranešimą „Etnokultūrinio ugdymo(si) galimybės, akcentuojant regioninę Žemaitijos specifiką“ pristatė Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ direktorės pavaduotoja ugdymui Audronė Ruškienė. Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė (muzikos mokymas) O. Deniušienė pristatė pranešimą apie jos vadovaujamo vaikų folkloro ansamblio „Malūnėlis“ atliekamą etnokultūrinę programą „Duonos riekelėje – žiemkenčio kelias“.

 

Po pietų pertraukos konferencijos dalyviai rinkosi į kūrybines dirbtuves su tautodailininkais. Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus direktorė Lionė Stupurienė mokė, kaip gaminti riešines, viešnia iš Vilniaus rajono Sigita Burgienė praktiškai parodė, kaip pasigaminti lėles, o konferencijos iniciatorė O. Deniušienė mokė rišti tautines juostas.

Pasibaigus meninėms dirbtuvėms, konferencijos dalyviai diskutavo, apibendrino rezultatus. Visi vieningai pabrėžė konferencijos svarbą regiono kultūros vertybių sklaidai, dialogo tarp skirtingų kartų plėtrai.

 

Valdas BOGAVIČIUS

Naujosios Akmenės muzikos m-klos muzikos (birbynė) vyresn. mokytojas

Agnės Jurdonienės nuotraukos

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.