Dėmesys ikimokyklinukų savisaugos įgūdžiams

Raimonda Veličkienė
,
Mažeikių l.-d. „Linelis“ vyresn. socialinė pedagogė

Pagrindinė nelaimių, kuriose nukenčia vaikai, priežastis – neatsargus elgesys buityje, kieme, gatvėje, žaidžiant namuose, darželyje ir lauke. Todėl yra itin svarbu sistemingai ir nuosekliai ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų savisaugos įgūdžius. Saugaus elgesio įgūdžiai, įgyti vaikystėje, formuoja vaiko nuostatą būti atsakingam ne tik už savo, bet ir už kitų saugumą ateityje.

 

Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ 3–6 metų amžiaus ugdytiniai prevencijai pritaikytoje edukacinėje aplinkoje dalyvauja kassavaitiniuose prevencinės veiklos užsiėmimuose. Jų metu formuojami vaikų saugios elgsenos įgūdžiai, reikalingi teisingiems sprendimams įvairiose socialinėse situacijose ir aplinkose, ugdoma atsakomybė pastebėti ir įvertinti aplinkoje pasitaikančius pavojus, keliamas vaikų eismo kultūros lygis.

 

 

Siekiant, kad prevencinės veiklos stebintų, sudomintų, skatintų kelti klausimus, vaikai saugaus elgesio mokomi ir per patirtinį ugdymą. Minėdami Vasario 11 d. – Europos skubios pagalbos numerio 112 dieną – į svečius pasikvietėme Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesius ir Mažeikių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnus. Prevencinio renginio metu ugdytiniai gavo daug ir įdomios informacijos apie skubios pagalbos tarnybas, jų darbą, kur ir kada kreiptis atsitikus nelaimei.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.