Dėmesys ikimokykliniam ugdymui

Renata Jankevičienė
,
Panevėžio r. švietimo centro direktorės pavaduotoja

Panevėžio rajono švietimo centras įgyvendina projektą, skirtą ikimokykliniam ugdymui tobulinti. Italijoje vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Panevėžio r. švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė. Per susitikimą partneriai iš Italijos, Ispanijos, Lietuvos, Portugalijos ir Turkijos aptarė pagrindines veiklas.

Per pirmąjį susitikimą projekto dalyviai lankėsi privačiame Mandria darželyje „Scuola Dellinzanzio E Nido Integrato“, turėjo galimybę stebėti praktines veiklas. Įdomu tai, kad mokinių emocijos matuojamos kelis kartus per dieną ir pagal tai auklėtojai individualizuoja ugdymą. Būtent šioje įstaigoje išbandytos metodikos, emocijų matavimo instrumentai bus taikomi partnerių įstaigose. Panevėžio rajono švietimo centras, įtraukdamas rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigas į tarptautinę veiklą, atvers jų darbuotojams daugybę naujų galimybių.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, remiantis įvairiais teoriniais šaltiniais (Vygotskio, Piaget, konstruktyvizmo ir bendrojo konstruktyvizmo) bei siejant juos su šiuolaikinėmis edukacinėmis strategijomis, bus sukurti ugdymo modeliai (kalbos, loginiai-matematiniai, motoriniai, emociniai). Visi jie taps mokytojų atskaitos tašku edukacinėje praktikoje. Siekiant įgyvendinti minėtus modelius, bus organizuojami trys seminarų ciklai: kalbų seminarai („pasakyti“), kūrybos ir minties seminarai („daryti“), emocinio santykio kūrimo seminarai („pabučiuoti“).

 

Per projektą parengtos metodikos skiriamos gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems vaikams ugdyti. Dalyvauti tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose, išbandyti naujas metodikas ir ugdymo priemones turės galimybę trijų Panevėžio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų (Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“, Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“, Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“) auklėtojai. Dvi iš minėtų įstaigų taps eksperimentinėmis, kuriose bus taikomi inovatyvūs ugdymo metodai. Vėliau jose bus matuojamas šių metodų poveikis.

 

„Erasmus+“ projektas „Papildomų galimybių panaudojimas ankstyvojo ugdymo (0–6 m.) gerinimui“ („Edu B612“) finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.