„Dėdulės Derliaus Karalystė“

Nijolė Maciūnienė
,
Pakruojo vaikų l.-d. „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Visą spalio mėnesį Pakruojo vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ vyko respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių meninių-edukacinių rudeninių veiklų projektas „Dėdulės Derliaus karalystė“. Meninį-edukacinį projektą organizavo meninio ugdymo mokytoja Skaidrė Sprinžukaitė-Mužienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Zinaida Žvinklienė. Pagrindinis projekto tikslas buvo suburti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus kurti „Dėdulės Derliaus karalystės“ edukacines rudeninių veiklų erdves ir skatinti ieškoti įvairių muzikavimo būdų.

 

Iš pasirinktos vienos rudens derliaus gėrybės vaikai kartu su pedagogais kūrė žaismingai patrauklią edukacinę erdvę, kurioje susipažino ir analizavo rudens gėrybių išvaizdą, aiškinosi naudą sveikatai ir smagiai integravo muzikines veiklas. Su išskirtinėmis, originaliomis ir be galo kūrybiškomis idėjomis prie mūsų siūlomo projekto prisijungė 37 pedagogai iš 16 Lietuvos ugdymo įstaigų. Šokantys, dainuojantys ir muzikuojantys įvairių karalysčių kūrėjai „susitiko“ socialinio tinklo „Facebook“ uždaroje grupėje „Dėdulės Derliaus Karalystė“, kurioje talpino projekto metu vykdytas veiklas. Atsiųsti filmukai ir nuotraukos žavėjo įvairiomis originaliomis idėjomis, sumaniai parinktomis ir atliktomis veiklomis, muzikiniais žanrais ir jų atlikimo technikomis. Šis projektas išskirtinis tuo, kad apjungė ikimokyklinio, priešmokyklinio ir meninio ugdymo pedagogus bendrai veiklai, ieškant naujų ir patrauklių ugdymo formų, muzikinių idėjų ir skatino jomis dalintis ir džiaugtis vienas kito rezultatais. Projektas paskatino ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų ir meninio ugdymo mokytojų bendradarbiavimą, skleidžiant metodines naujoves ir dalinantis gerąja darbo patirtimi.

 

Kūrybiškai ir apgalvotai parinktos projekto veiklos skatino puoselėti vaikų saviraišką per vokalinius gebėjimus, ritmo pajautimą, šokio technikas ir suteikė vaikams daug kūrybinio džiaugsmo, padėjo atskleisti jų kūrybinius gebėjimus, išskirtinumą ir originalumą.

 

Visiems projekto dalyviams, nuo paties mažiausio iki didžiausio, nuoširdžiai ačiū už aktyvumą, skleidžiamą kūrybinį džiaugsmą ir aktyvų bendradarbiavimą. Iki kitų susitikimų!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.