Darbas kartu, vieno tikslo siekimas gali nugalėti visus sunkumus

Lina Mineikienė, Aistė Lajauskienė

Įtraukaus ugdymo darbo kokybę lemia nuoseklus darbas, pagarba ir vertybinis požiūris į mokinių įvairovę. Mokytojo darbe ypač svarbus nuolatinis mokymasis, žinių kaupimas ir pritaikymas praktikoje, taip pat pagalbos mokiniui specialistų, mokinio šeimos narių ir mokytojų bendradarbiavimas ugdymo procese ir, žinoma, visada naudinga pasidomėti, kaip įtraukųjį ugdymą įgyvendina kolegos. Tad kovo 31 dieną Klaipėdos miesto specialieji pedagogai ir logopedai vyko į Alytaus Dzūkijos mokyklą, kur įsijungė į seminaro „Įtraukiojo ugdymo patirtys“ veiklas.

 

Mokymuose dalijamasi įtraukiojo ugdymo organizavimo patirtimi, aplinkų prieinamumu, inovatyvių metodų įvairove, komandinio darbo veiksmingumu, pagalbos teikimo sistemiškumu specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Alytaus Dzūkijos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Savukynienė pristatė ugdymo sistemą Alytaus Dzūkijos mokyklos įtraukiose / integruotose klasėse ir pateikė informaciją apie mokykloje besimokančių mokinių įvairovę. Mokyklos bendruomenė džiaugiasi sudarytomis sąlygomis mokytis kiekvienam vaikui: švietimo pagalbos specialistai, pritaikytos įstaigos erdvės ir personalas, teikiama vaikui reabilitacinė pagalba – itin svarbu. Pavaduotoja pabrėžė, kad sėkmė priklauso nuo ugdymo personalizavimo, koordinuotos pagalbos teikimo, glaudaus bendradarbiavimo, aplinkų prieinamumo ir bendrystės, kuri padeda įveikti visus iššūkius.

 

Mokyklos logopedė-specialioji pedagogė metodininkė Neringa Gecevičiūtė pasidalino patirtimi apie bendradarbiavimą su mokytojais ir mokytojų padėjėjais, kur sukurta savita asmeninė sistema puikiai veikia ir padeda įveiklinti komandinį darbą su švietimo pagalbos teikėjais. Vyresnioji specialioji pedagogė ir logopedė Vitalija Makštutienė priminė seną tiesą, kad kiekvienas gali išmokti mokomąją medžiagą, bet reikalingos skirtingos personalizuotos sąlygos – net 95 proc. besimokančiųjų gali sėkmingai įsisavinti mokomąją medžiagą, jei tai daro savo tempu.

 

Didelio dėmesio sulaukė pristatyta naujaBiofeedback (grįžtamojo ryšio) metodika, kaip pagalba elgesio ir emocijos sutrikimų turintiems mokiniams. Snieguolė Gavelienė, Alytaus Dzūkijos mokyklos specialioji pedagogė metodininkė, šią metodiką pristatė praktiškai. Kolegė klaipėdietė Lina Mineikienė turėjo galimybę išbandyti savo jėgas, atlikdama diagnostinį testą ir mokydamasi suvaldyti savo emocijas per įvairias žaidybines užduotis. Pasitelkus šį metodą, žmonės, remiantis savo kūno fiziologiniais pakyčiais, yra mokomi savireguliacijos. Specialia įranga prie žmogaus kūno prijungtų jutiklių dėka yra fiksuojami fiziologiniai parametrai, kurie vaizduojami kompiuterio ekrane kaip žaidimas, – keičiantis asmens psichologinei būsenai, kinta ir veiksmas kompiuteriniame žaidime.

 

Klaipėdos miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialiosios pedagogės metodininkės Renata Remeikienė ir Vilma Raubienė pateikė bendrą informaciją apie įtraukiojo ugdymo situaciją Klaipėdos mieste, kaip mokyklos pasiruošusios priimti SUP turinčius mokinius, kaip pritaikytos ugdymo aplinkos, kokios yra įtraukiojo ugdymo problemos ir iššūkiai. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė Lina Mineikienė ir Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos specialioji pedagogė-logopedė metodininkė Laima Sirutytė pristatė įtraukiojo ugdymo patirtis popamokinėje veikloje, t. y. organizuojamų respublikinių ir miesto renginių, organizuojamų Klaipėdos miesto specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio, gausą. Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos specialioji pedagogė-logopedė Rasa Vaitkuvienė pristatė pranešimą „Įtraukiojo ugdymo metodai, mokantis matematikos. „Numicon“ – matematika vaiko rankose“.

 

Pasibaigus pranešimams, svečiai apžiūrėjo mokyklos erdves, kurios nustebino išradingais sprendimais: šviečiančiais žvaigždynais, ramybės ir poilsio kampeliais, šachmatų klasėmis. Didelio dėmesio sulaukė kabinetas, kuriame vykdomos šilto smėlio metodikos praktinės veiklos. Tomas Gurskis, Alytaus Dzūkijos mokyklos lavinamosios klasės vyresnysis mokytojas, pristatė šilto smėlio metodiką, pasidalino savo patirtimi, akcentavo, kad darbas su smėliu, grūdinių kultūrų terapija, gamtos estetikos pažinimo užsiėmimai leidžia mokiniams ne tik atsipalaiduoti, bet ir pajausti kūrybos džiaugsmą, padeda tyrinėti save ir pasaulį. Šilto smėlio metodiką galėjo išbandyti visos kolegės. Šiltas smėlis, specializuoti judesiai, natūralūs gamtos šaltiniai leidžia ne tik mažiesiems susilieti su gamta, bet veikia raminančiai ir suaugusiuosius.

 

Po mokyklos apžiūros gausus būrys aplankė įvairias rekreacines Dzūkijos vietas. Lankėsi Audiovizualiųjų menų centre, kuris įsikūrė senojoje Alytaus miesto sinagogoje. Pastato unikalumas, išskirtinumas atskleidė dviejų skirtingų laikotarpių ir stilių suderinamumą, subtilumą. Pastato akustika, moderni Miglės Kosinskaitės tapybos darbų paroda „Debesuota su pragiedruliais“, išlikusi sienų tapyba sužavėjo visų lankytojų širdis. Aplankytas ir žymusis Alytaus „Baltosios rožės“ tiltas, žinomas kaip aukščiausias Lietuvoje pėsčiųjų ir dviračių tiltas, kuris įrašytas net į Lietuvos rekordų knygą. Paskutinė aplankyta šios edukacijos vieta – Alovės bendruomenė „Susiedai“. Čia klaipėdiečius pasitiko bendruomenės pirmininkė Asta Kisielienė. Šiltas priėmimas, arbatos ir dzūkiškų bandų ragavimas, sausainių kepimas, dzūkiškų istorijų klausymasis nepaliko abejingų.

 

Dzūkiškos šnektos ir svetingumo, įspūdžių pilni klaipėdiečiai pasiekė namus. Norisi dar kartą pakartoti Jolantos Savukynienės, Alytaus Dzūkijos mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, žodžius: „Bendrystėje įveikiami visi sunkumai“. Darbas kartu, vieno tikslo siekimas gali nugalėti visus sunkumus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.