Čia tu rasi dovanų – trupinėlių daug skanių

Jau prasidėjo trečiasis žiemos mėnuo. Žiemoms būdinga šaltis, sniegas, vėjas, pūgos, plikledis, lijundra. Žemė užklota baltu patalu. Vienur daugiau, kitur mažiau. Šalies sparnuočiams reikalinga globa. Žmonės įrengia į medžius, prie namų langų, balkonų lesyklas.

 

Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ „Pelėdžiukų“ grupės pedagogės (mes, Nijolė Rimkuvienė ir Egidija Dobilaitė) sumanė organizuoti išvyką į Šilainių parką, kad stebėtų žiemos požymius, žiemojančius paukščius, jiems įrengtas lesyklėles, susipažintų su sparnuočių globa žiemą. Apie tai informavome tėvelius, kurie pasisiūlė parūpinti lesalo – saulėgrąžų, kruopų, paberti į surastas lesyklas. Be to, prie grupės lango auga aronija, kurioje ant šakų įrengta lesyklėlė. Todėl ugdytiniai kiekvieną dieną gali stebėti, kaip atskrenda palesti balandžiai, varnos, žvirbliai, o vienąkart teko pastebėti zylutę, kuri atskrido pasisotinti.

Edukacinės pažintinės išvykos tikslas – supažindinti vaikus su žiemojančiais paukščiais, žiemos požymiais.

Uždaviniai:

  1. Nueiti iki paukščių lesyklų ir palesinti sparnuočius.
  2. Sužinoti, kaip atrodo žiemoti pasilikę paukščiai.
  3. Ugdyti pagarbą, meilę, globos rūpestį gyvajai gamtai, žiemojantiems paukšteliams.
  4. Gausinti šnekamąjį žodyną paukščio kūno dalių pavadinimais ir paskirtimi: snapas – skirtas lesti, sparnai – skirti skristi ir t. t.

 

Pagaliau atėjo sausio 27-oji diena. Visi pažintinės išvykos dokumentai sutvarkyti, ugdytiniams pravestas saugaus elgesio instruktažas, todėl galėjome vykti į Šilainių parką pro daugiabučius gyvenamuosius namus, augančius medžius ir ieškodami lesyklėlių, kad galėtume paberti sparnuočiams lesalo. Buvo nuostabu, kai šalia vieno daugiabučio įėjimo į laiptinę pamatėme moteriškę, kuri bėrė grūdelius į lesyklėlę. Ji paaiškino lesyklėlės atsiradimo istoriją ir parodė savo saują, kokį beria lesalą paukšteliams. Kiekvienam mažyliui buvo smalsu klausytis, įdomu regėti. Ir kiekvienas vaikutis panoro paberti atsinešto lesalo. Tik kilo problema, kad per aukštai lesykla, nes negali pasiekti. Mielai tai spręsti padėjo auklėtoja, kuri pakėlė kiekvieną mažylį iki lesyklos, kad savarankiškai pabertų lesalo. Visų nuostabai – netoliese buvo sniego apklotas ant žolės, kuris išmargintas paukštelių pėdutėmis, kojyčių antspaudais. Tai buvo savotiškas meno kūrinys, ornamentas sniege. Vaikučiai šalia paliko savo pėdsakų ornamentą, batukų „veidukus“ sniege ir stebėjo, kaip skiriasi pėdsakai.

 

Po išvykos grįžę į savo darželio teritoriją, prie grupės lango apžiūrėjome lesyklėlę, pabėrėme grūdelių, kruopų, saulėgrąžų.

 

Visi keliaudami grožėjomės, kaip skraido ore paukšteliai, kokie jie greiti. Jiems skristi, išsilaikyti ore pakilus padeda sparnai. Eidami vaikučiai ėmė mojuoti rankomis, imituodami paukštelių skridimą. Tai liudija, kad auklėtiniams buvo įdomu stebėti, sutelkti dėmesį, lavinti vaizduotę, ugdyti kūrybiškumą, spontaniškai ir savitai išreikšti įspūdžius, emocijas.

 

Džiaugiamės organizuota pažintine ekskursija-išvyka apie žiemojančius paukščius. Ugdytiniai natūraliomis sąlygomis stebėjo ir matė skraidančius sparnuočius, lesančius paukščius, sutūpusias medyje varnas, pro šalį skrendančius balandžių pulkus. Gaila, kad nepamatėme žvirblių, zylučių, bet per kitas dienas įstaigoje matėme ir girdėjome čirškiančius žvirblius, suokiančias zylutes, žaidėme žaidimus „Žvirbli, žvirbli, ko ko ko“, „Skrido žvirblis per ulyčią“, „Varna kelia koją“, „Mokė žvirblienė mažus žvirbliukus“, klausėmės, pasimokėme mįslę apie zylę „Striksi, zuja takučiu su geltonu švarkučiu“.

 

Jeigu nuo mažens mažylis bus supažindinamas su gamtos paslaptimis, jos išsaugojimu, globa, tai ir suaugęs gal atmins, bus dėmesingas, paslaugus, atidus, gebės globoti silpnesnius už save. „Smagu jausti kieno nors globą“, – gyvenime teigė ir filosofas, išminčius Sokratas. Apie žiemą, jos požymius, paukštelių globą, žmogaus ir gamtos ryšį, vienovę, pagalbą vieni kitiems norėtųsi pabaigti klasiko poeto eilėmis:

 

„Be batelių, be skaros tupi zylė ant tvoros.

O žiema nagus galanda, piktas šaltis zylei kanda.

Zyle, zyle eikš arčiau, lesyklėlę pastačiau.

Čia tu rasi dovanų – trupinėlių daug skanių.“

 

Nijolė Rimkuvienė

vyresnioji mokytoja

Egidija Dobilaitė

mokytoja metodininkė

Tamara Lisauskienė

mokytojų padėjėja

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.