Birželis užsienio lietuvių mokyklose!

Girdėdami skirtingas Lietuvos mokytojų ir mokinių nuomones apie jau nuo praėjusių metų ilginamus mokslo metus šalies ugdymo įstaigose, nutarėme pasiteirauti užsienio lietuvių mokyklų, kaip jie priima pailgintus mokslo metus, kokias veiklas įgyvendina šildant kaitriai birželio saulutei? O gal jų mokslo metai visgi planuojami kitaip?

 

Pagal Lenkijoje galiojančius įstatymus, mokslo metai baigiasi priešpaskutinį birželio penktadienį – šiais mokslo metais birželio 21 d. Tačiau 2019 m. birželio 20 d. Lenkijoje yra laisvadienis – Dievo Kūno šventė, todėl valdantieji nutarė mokiniams sutrumpinti mokslo metus ir pabaigti juos birželio 19 d. Taigi, šiuo metu licėjuje dirbame įprastai. Mokiniai dar mokosi, rašo patikras, taiso pažymius. Aišku, kad mokytis, kai už lango šviečia saulė, yra sunkiau, bet Punsko licėjaus mokiniai ruošiasi išvykai į Vokietiją, Vasario 16-osios gimnaziją. Vykdome projektą „Mes – pasaulio lietuviai“, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Išvykstame birželio 12 d. su licėjaus choru „Pašešupiai“ ir „Šalčios“ šokėjais.

Linkime visiems lietuvių mokiniams puikių artėjančių vasaros atostogų.

 

Alvydas Nevulis

Punsko licėjaus direktorius

 

***

Airijoje tokie dalykai, kaip mokslo metų ilginimas, yra svarstomi kelerius metus, derinamasi su mokyklų bendruomenėmis, aptariami galimi variantai, kaip keisti ugdymo veiklas atitinkamai pritaikant jas pagal keičiamą darbo kalendorių, tik tada priimamas sprendimas keisti darbo laiką. Taip pat toks pakeitimas neįsigalioja iš karto po paskelbimo, o veikti pradeda tik tada, kai priimami visi reikalingi poįstatyminiai aktai, suteikiant pereinamąjį periodą mokykloms pritaikyti savo darbo ritmą ir tvarką prie naujo sprendimo. Tokia yra bendra Airijos teisėkūros praktika.

 

Dr. Arūnas Teišerskis

Airijos lietuvių bendruomenės pirmininkas

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.