Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas „Romuvos“ progimnazijoje

Irena Akmenskienė
,
Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja

Kovo 26 d. „Romuvos“ progimnazijoje vyko Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovų stažuotė tema „Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas bendraujant mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams ir kitiems kuriant saugią ugdymosi aplinką“. Direktorė Stanislava Prazauskienė, pristatydama mūsų progimnazijos veiklą, supažindino svečius su besimokančios organizacijos plėtros modeliu, taikomu mūsų ugdymo įstaigoje, bei mokyklos veiklos prioritetais.

 

Šiaulių „Romuvos“ prog-jos nuotr.

Dalyviai stebėjo integruotos informacinių technologijų ir istorijos pamokos fragmentą, kuriame pamatė, kaip ir kokios šiuolaikinės technologijos taikomos pagrindinių klasių mokiniams. Vėliau svečiai stebėjo, kaip taikomos šiuolaikinės technologijos pradinio ugdymo klasėse, taip pat išvydo darnų pradinių klasių mokytojo ir specialiojo pedagogo bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti pamokos mokymosi uždavinį. Paskui priešmokyklinio ugdymo grupėje stažuotės dalyviai susipažino su STEAM veiklomis.

Per pertrauką buvo aplankytos progimnazijos edukacinės ir poilsio erdvės. Svečiai stebėjosi, kad per pertrauką organizuojamos įvairios mokiniams įdomios ir naudingos veiklos: muzikavimas, linijiniai šokiai, šaškių turnyrai.

 

Savo stažuotės patyriminės veiklos refleksiją Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovai atliko išmaniai, pasitelkę „Robotel Smart Class“ įrangą. Buvo prieita prie bendros išvados, kad tokie susitikimai yra naudingi, o gauta patirtis vertinga ir bus pritaikyta savose švietimo įstaigose. Stažuotės laikas prabėgo nepastebimai, norėjosi dar apie daug ką pasikalbėti, sužinoti. Mokyklos direktorė, atsisveikindama su kolegomis iš Žemaitijos, kiekvienam padovanojo po progimnazijos leidinį „Sėkmės skrydis“, kuris suteiks galimybę dar geriau susipažinti su mūsų įstaigos veikla.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.