Bendravimo ir bendradarbiavimo džiaugsmas Švenčionių progimnazijoje

Šiandieninė mokykla turi suteikti ne tik žinių, bet ir ugdyti dorą bei sąmoningą pilietį, atviras, kūrybiškas, mokytis gebančias asmenybes. Švenčionių progimnazijoje ugdymo procesas vyksta suliejant tam skirtas erdves ir patirtis. Stengiamasi, kad mokymasis būtų įdomus, keltų mokiniams iššūkių, o pasirinkti mokymosi metodai – patirtiniai, interaktyvūs, provokuojantys, motyvuojantys ir skatinantys smalsumą, lavinantys lyderystės, kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Viena tokių veiklų, kurianti atvirą, besimokančią ir žiniomis bei patirtimi besidalijančią bendruomenę, yra Progimnazijos bendruomenės diena.

 

Organizuojant šią dieną, ypač planuojant netradicines veiklas, savo idėjomis ir realiais darbais aktyviai prisidėjo mokiniai, jų tėveliai, socialiniai partneriai. Buvo nuspręsta Progimnazijos bendruomenės dieną kasdienes tvarkaraščio pamokas pakeisti kitomis: klasės bendruomenės pamokomis-diskusijomis, protmūšiais, kūrybinio rašymo užsiėmimais, sporto varžybomis.

 

Artėjantis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis sustiprino suvokimą, kad kiekvienas iš mūsų esame savo pačių, progimnazijos, Lietuvos kūrėjai. Todėl viena iš veiklų ir buvo sukurti idėją, kokią savo klasę, progimnaziją, gimtąjį miestą ir kokią savo Lietuvą norime matyti, o pačiomis svarbiausiomis ir gražiausiomis idėjomis pasidalyti su kitais. Nors kūrybinio rašymo „Mano idėja“ temos iš anksto buvo nežinomos, smagu, kad minčių netrūko nė vienam rašančiajam ir kiekvienas jų kėlė drąsias idėjas, liudijančias, jog rūpi visa, kas yra aplink. Štai kelios pačių mažiausiųjų, penktokų, sukurtos idėjos klasei: „Lietuvos šimtmečiui paminėti organizuoti ekskursiją į televizijos bokštą“, „Turėti klasėje „gyvąjį kampelį“, „Auginti įdomesnius augalus arba turėti klasėje akvariumą ar terariumą“. Šeštų klasių mokiniai progimnazijai sukūrė tokias idėjas: „Dalyvauti mainų programose“, „Surinkti informaciją ir pateikti visuomenei apie 1918 m. vasario 16-osios akto signatarus, kilusius iš Švenčionių krašto“, „Švęsti progimnazijos gimtadienį“. Septintokai savo idėjas skyrė miestui: „Įkurti miesto parke Lietuvos šimtmečiui skirtą pėsčiųjų taką (100 m), kuriame būtų pažymėtos Lietuvai svarbios 1918–2018 m. datos“, „Įrengti Jaunimo pramogų centrą, o šalia jo – mini zoologijos sodą“, „Pastatyti „Teslos“ gamyklą ir sukurti daugiau darbo vietų“. Aštuntų klasių mokiniai idėjas skyrė Lietuvai: „Skatinti kūrėjus ir investuoti į išradimus“, „Pastatyti daugiau šilumos jėgainių“, „Mokyklose vesti tautiškumo pamokas“, „Kurti projektus, skatinančius žmones tausoti gamtą“. Tai tik trylika pačių svarbiausių idėjų, kurios atskleidžia, kad kiekvienam labai svarbu, kaip gyvensime po 5, 10 ar net 100 metų.

 

Per kūrybiškas, turiningas ir įsimintinas klasės bendruomenės pamokas kalbėta tema „Imuniteto prieš patyčias ir smurtą stiprinimas“. Buvo kalbama apie savęs pažinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą, empatiją, kaip spręsti problemas ir konfliktus, valdyti pyktį, įveikti stresą. Mokiniai ir gausiai susirinkę jų tėvai aptarinėjo kiekvieno klasės, o taip pat ir progimnazijos bendruomenės nario įnašą, kuriant pozityvų mokyklos mikroklimatą, skatinant ir propaguojant savanorystę, dalyvaujant pilietinėje, socialinėje ir kitoje bendruomeninėje veikloje. Besidalydamos patirtimi, nuomonėmis klasių bendruomenės šiltai pabendravo su socialiniais partneriais iš Švenčionių užkardos, Švenčionių policijos komisariato, Švenčionėlių miškų urėdijos. Norėtųsi pabrėžti tai, kad kiekvienas klasės bendruomenės narys buvo matomas, kiekvienas mokinys ir netgi pats nedrąsiausias išsakė mintis, jautėsi svarbus ir reikalingas.

 

Didelis būrys azartiškų ir labai rimtai nusiteikusių mokinių, tėvelių bei mokytojų rinkosi į aktų salę – į protų mūšius, kurie buvo organizuoti kiekvienam klasių koncentrui. Per visus protmūšius vyko tikros smegenų kovos, nes komandos buvo nusiteikusios pergalingai, nepaisydamos to, kad organizatorių parengti klausimai ir užduotys dažnai buvo kietas riešutėlis, reikalaujantis ne tik žinių, bet ir sumanumo, loginio mąstymo bei puikaus savo gimtojo krašto, progimnazijos istorijos išmanymo. Smagu, kad mokiniams patinka įvairūs linksmi, komandiniai, o ypač intelektiniai žaidimai. Dažnai jie tai priima tiesiog kaip žaidimą, o iš tiesų mokosi įvairių dalykų, drauge tai yra ir tarpusavio pagalba, sutarimas bei bendras mokymasis. O kai komandoje be klasės draugų dar yra ir trys tėveliai, kurie stengiasi atlikti visas užduotis, atsakomybės jausmas tik stiprėja.

 

Ypač daug gerų emocijų Bendruomenės dieną liejosi sporto salėje. Kiekvieną pamoką netilo kūno kultūros mokytojo švilpukas ir sirgalių šūksniai, nes aikštelėje rungėsi stipriausios klasių komandos. Nors dominavo gera nuotaika ir šypsenos, estafečių kovos buvo labai atkaklios. Kiekvienas komandos narys buvo nepaprastai azartiškas ir greitas, o aistringi sirgaliai emocingai palaikė savo komandos narius, skandavo šūkius, mojavo plakatais. Nepaisant to, kad išaiškinti nugalėtojai, tikrąja varžybų laimėtoja buvo galima skelbti puikią nuotaiką ir darnų komandinį darbą.

 

Pilnutėlėje aktų salėje buvo aptarta veikla, pasidžiaugta turininga ir kūrybinga diena, įteikti apdovanojimai ir šventiniai suvenyrai protmūšių, sporto varžybų nugalėtojams, aktyviausiems, laiko, idėjų, žinių ir jėgų negailėjusiems tėveliams, ištikimiausiems pagalbininkams – socialiniams partneriams, išsakytos visos per bendruomenės dieną susikaupusios mintys. Progimnazijos direktorius Jurijus Semaško, kreipdamasis į bendruomenę, sakė, kad ši diena parodė, jog esame atviri ir bendruomeniški, besimokantys ir besidalijantys žiniomis, patirtimi ir sėkmės pavyzdžiais. „Smagu, – sakė direktorius, – kad mokiniai, tėveliai, mokytojai didžiuojasi progimnazija, džiaugiasi, kad ji vis labiau modernėja, kad ugdymo(si) procese taikomos naujausios šiuolaikinės technologijos, estetiška aplinka stiprina mokymosi motyvaciją, kad laukia nauji sumanymai, dalis jų jau labai greitai bus įgyvendinti.“ Renginio pabaigoje daug plojimų sulaukė nuotaikingas progimnazijos meno kolektyvo „Šaltinėlis“ koncertas. Skambi daina, smagus šokis, įtaigi tarmiškai papasakota istorija dar labiau sustiprino emocinius ryšius ir bendrumo jausmą, o trykštanti jaunatviška energija ir veržlumas įkvėpė tęsti pradėtus darbus, planuoti naujus.

 

Pasibaigus Progimnazijos bendruomenės dienai dar ilgokai besitęsiantys jaukūs pašnekesiai bylojo, kad iniciatyvos, kurių imamasi mokykloje, bendruomenei svarbios ir reikalingos, kaip ir progimnazijai svarbus ir reikalingas kiekvienas jos narys. Progimnazijos bendruomenės diena – tai įrodymas, kad bendruomenę sudaro kaskart vis tvirtesniais ryšiais pagrįstas bendravimas tarp motyvuotų mokinių, jų pasiekimais besirūpinančių tėvų ir nuolat atgalinį ryšį pateikiančių mokytojų.

 

Irena STUGLIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.