Atrinktos mokyklos, dalyvausiančios projekte finansiniam raštingumui stiprinti  

Atrinkta 10 mokyklų, kurios dalyvaus bandomajame projekte finansiniam raštingumui stiprinti. Tai bendras Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir „Lietuvos Junior Achievement“ projektas, skirtas pradinėms klasėms.

Mokyklos aktyviai dalyvavo atrankoje, iš viso buvo pateiktos 64 paraiškos. Visos jos atitiko atrankos konkursui keliamus reikalavimus, todėl buvo atrinktos tos mokyklos, kurioms reikia labiau sustiprinti finansinio raštingumo ugdymą. Atrenkant mokyklas, atsižvelgta ir į tolygesnį regionų pasiskirstymą.

 

Bandomajame projekte dalyvaus Alytaus Dainavos, Kauno Viktoro Kuprevičiaus, Klaipėdos Martyno Mažvydo, Kupiškio Povilo Matulionio, Panevėžio Alfonso Lipniūno, Radviliškio Vinco Kudirkos, Šiaulių Gegužių, Vilniaus Antakalnio, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos ir Šakių r. Griškabūdžio gimnazija.

Projektas prasidės šių metų rugsėjo 1 d. Pradinio ugdymo klasėse bus išbandoma „Junior Achievement“ adaptuota ir finansiniam raštingumui stiprinti skirta programa „Mano bendruomenė“. Mokyklų komandos dalyvaus mokymuose, renginiuose apie finansinį raštingumą, pačios organizuos veiklas. Projektą užbaigs nacionalinė finansinio raštingumo mugė.

 

Kadangi sulaukta didelio susidomėjimo ir aktyvumo, mokykloms, nepatekusioms į šį projektą, „Lietuvos Junior Achievement“ pateiks specialų pasiūlymą: mokyklų komandoms rugsėjį bus surengti vienos dienos mokymai, pateiktas metodinės medžiagos komplektas.

Ekonomikos, kaip atskiro, privalomo dalyko, mokoma 9 arba 10 klasėje, baigiamosiose klasėse mokiniai gali pasirinkti ekonomikos modulį. Tačiau integruotas finansinis ugdymas aprėpia visas klases, pradedant nuo priešmokyklinių grupių.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.