Ar tikrai Kauno Mitinis Žvėris pasislėpė „Žilvityje“?

Renata Rudžionienė, Audronė Dantaitė, Jūratė Kirstukienė
,
mokytojos

Seniai seniai Kauno požemiuose gyveno Žvėris… Ar mes galėjome kada įsivaizduoti, kad Kauno lopšelio-darželio „Žilvitis“ kieme apsigyvens Mitinė būtybė? Ir ne bet kokia, o legenda jau tapęs Kauno Mitinis Žvėris. Šis Žvėris mėgsta ne tik būti požemiuose, bet ir slapstytis „Žilvičio“ darželyje. Darželio kieme jis slapstėsi visą savaitę.

 

Visa bendruomenė, susitelkusi ir susiskirsčiusi į komandas, ieškojo Žvėries 6 stotelėse. Nuo stotelės iki stotelės ėjo skaičiuodami žingsnius, taip įsitraukdami į akciją „Mažoji mylia“. Stotelėse skaitė Mitinio Žvėries istoriją – mitą, kokio mūsų darželis niekada nėra kūręs, atliko įdomias užduotis. Kad lengviau būtų orientuotis paieškose, grupės gavo orientacinius kiemo žemėlapius, lipdukus stotelėms pažymėti. Pirmoje stotelėje komandos rado Žvėries ilgą uodegą, antroje – Žvėris paliko savo pėdsakus su stebuklingomis dulkėmis, trečioje stotelėje aukštai medyje reikėjo pastebėti stebuklingą, ganėtinai didelį Žvėries dantį, ketvirtoje stotelėje ieškojome Mitinio Žvėries lizdo su spalvotais kiaušiniais, penktoje stotelėje – Žvėries kakle reikėjo rasti užstrigusias linksmąsias raides ir sudėti žodžius „KAUNAS EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022“. O paskutinėje stotelėje vaikus pasitiko Žvėries riaumojimas.

 

 

Visus labai pradžiugino Mitinio Žvėries nasruose rastos dovanos: knygos „Kauno Žvėries pasakų knyga“, „Kaip šiltą vasaros naktį ŽVĖRIS kalbasi su virėju Vasiliausku apie LAIMĘ“ Žvėries plakatai, atvirukai, saldainiukai, kaukės. Patys mažiausieji taip pat nesėdėjo rankų sudėję. Jie grupėse, eidami Mitinio Žvėries pėdomis, ieškojo pasislėpusio Žvėries minkšto žaislo. Didžiausia projekto sėkmė – grįžtamasis ryšys. Jau kitą dieną vaikai atsinešė namuose kartu su tėveliais pagamintą Mitinį Žvėrį, tėveliai dalijosi vaikų pasakojimais, patirtais nuotykiais. Darželyje piešė ir gaminosi savo Mitinius Žvėris.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.