Apskritojo stalo diskusija apie ketvirtokų NMPP

Audronė Gelžinienė

Šiaulių miesto pradinio ugdymo pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui 2023 m. balandžio 6 d. dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro ir Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamoje apskritojo stalo diskusijoje „Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimas 4 klasei – į ką reikėtų sutelkti dėmesį?“.

NŠA direktoriaus pavaduotoja dr. A. Ranonytė pateikė bendrą informaciją apie Nacionalinių mokinių pasiekimų paskirtį. NŠA konsultantas G. Trakas pristatė Šiaulių miesto 4 klasės NMPP mokyklų duomenis. NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjo pavaduotoja ir metodininkė N. Venskuvienė dr. I. Mereckaitė-Kušleikė pateikė NMPP užduotis, kuriomis tikrinami mokinių gebėjimai. Diskutuota apie NMPP užduočių pritaikymą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, atsakyta į visiems rūpimus klausimus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.