Aplinkos pažinimo ugdymas STEAM projekte „Formų ir figūrų pasaulyje“

Vanda Zaurienė
,
Šiaulių „Dermės“ m-klos ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Šiaulių „Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ugdosi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. Aplinkos pažinimas prasideda nuo vaiko smalsumo, noro sužinoti. Siekdama, kad vaikams būtų įdomu, siektų būti kūrėjais ir atradėjais, susipažintų ir kuo daugiau įgytų elementarių žinių apie supančių daiktų vizualinį panašumą į geometrines formas, erdvines figūras, įsimintų pavadinimus, išbandytų įvairias meninės raiškos veiklas, įpareigojimus, organizavau devynių savaičių aplinkos pažinimo STEAM projektą „Formų ir figūrų pasaulyje“.

 

Į aplinkos pažinimo STEAM ugdomąjį projektą įtraukta visa bendruomenė. Kiekvieną dieną ieškota naujų mūsų vaikams patrauklių būdų ir priemonių iškeltai idėjai įgyvendinti. Nutarta, pastatyti „Saulės miestą“. Kūrybinėse dirbtuvėlėse atlikdami darbus, vaikai noriai bendravo vieni su kitais, kartu ieškojo sprendimų. Naudojosi liniuotėmis, skriestuvu, ištraukiamu metru, jungė plokščias (dvi, keturias ar šešias) skirtingas ar vienodas iškirptas detales, kūrė statinius, kurie įgavo naujų, netikėtų savybių – susidarė erdvinės figūros (stačiakampiai, kubai, piramidės, cilindrai). Vaikai susiformavo vaizdinius apie plokščias ir erdvines figūras: skritulį ir rutulį, kvadratą ir kubą, stačiakampį, ritinį, cilindrą, kūgį, ovalą.

 

Kodėl ir kurie rutuliai sunkiausi, toliausiai nurieda, sukelia daug triukšmo? Vaikai tyrinėjo, kaip rieda geležiniai, plastmasiniai rutuliai, lauko teniso kamuoliai, nuo paaukštinimo grindimis ir patiesta ant grindų medžiaga. Šis bandymas padėjo vaikams plėtoti akiratį, skatino ieškoti atsakymus į iškeltus klausimus ir padaryti išvadas. Savarankiški pastebėjimai ir atradimai, galimybė jais pasidalyti su draugais, vaikams suteikė laimės pojūtį.

 

Iš paruoštų stačiakampių ir kubų vaikai gamino objektus – daugiabutį, individualų namą, „Katinų muziejų“, „Dviračių muziejų“, saldainių fabriką „Rūta“, laikrodį „Dainuojantis gaidys“, vaisių pardavimo palapinę. Panaudotas ritinys virto Saulės laikrodžiu „Auksinis berniukas“, susuktas cilindras tapo Žaliūkių vėjo malūnu. Iš skritulio, ovalo ir trikampio formų sukonstruoti medžiai (liepa, beržas, eglė) papuošė komponuojamo miesto vaizdą. Pagamintus statinius vaikai dažė, klijavo, puošė įvairiomis menines raiškos priemonėmis. Atlikti individualūs kūrybiniai darbeliai stiprino pirštukų ir plaštakos raumenis, skatino kūrybiškumą, plėtojo draugiškus santykius su bendraamžiais, palaikė visų pozityvią nuotaiką kalbėti ar kitaip reikšti išgyvenimus pagal savo gebėjimus.

 

Kūrybinių žaidimų metu vaikai įgijo naujų įgūdžių naudodami priemones, kurios leido jiems suprasti, kaip naudojant antrines žaliavas (dėžių kartoną arba dėžes) statyti iš jų namus, pastatus, žaislus, iš butelių kamštelių, ledų pagaliukų komponuoti ir kurti geometrinių detalių sudarytus vaizdinius.

 

 

Visi sukomponuoti statiniai išsirikiavo parodoje „Saulės miestas“. Galutinė veikla grįsta kūrybiniu mąstymu, kai daiktai integruojami į bendrą kūrybinę kompoziciją, ugdo vaikų kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą.

 

Projektą vainikavo šventinis rytmetys, kurio metu į salę įeinantys ugdytiniai turėjo savo batus sukišti į 2 didelius maišus. Vaikai dainavo, žaidė, pakartojo formų ir figūrų pavadinimus, prisiminė spalvas. Švietimo pagalbos specialistės (logopedės) organizavo žaidimą – varžytuves, kurių metu vaikai rinkosi patinkančias formas. Paaiškėjo, kad po lygiai balų surinko skritulys ir kvadratas. Vaikams paskirta neįprasta užduotis: iš batų maišuose sukonstruoti šias dvi formas. Ugdytiniai atpažino savo batus ir juos, neįprastai panaudodami, derino prie kitų. Tai sukėlė susidomėjimą ir kūrybinio proceso metu labai džiaugsmingai integravo batus, pakeisdami jų įprastinę funkciją.

 

Siekiant bendro tikslo, įgyvendintos projekto veiklos ir rezultatai, bendradarbiavimas su bendraamžiais ir suaugusiais, skatino visus gerai jaustis, išbandė save įvairiai tobulėti, džiaugėsi bendrais pažangos pasiekimais ir pasiekimų gerinimo galimybėmis aplinkos pažinimo srityje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.