Apie biologiją kitaip

Jolita Višinskienė
,
Gargždų „Vaivorykštės“ g-jos biologijos mokytoja, Biologijos mokytojų asociacijos valdybos narė

Pasitikdami rudenį Klaipėdos rajono biologijos mokytojai kartu su Kretingos, Salantų, Jurbarko, Šakių ir Klaipėdos miesto kolegomis dalyvavo Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos rengtoje respublikinėje konferencijoje „Ugdymą stimuliuojančios aplinkos, kaip priemonė mokymuisi tyrinėjant“, kuri vyko Vilkaviškio rajone esančioje Paežerių dvaro sodyboje.

 

Mokytojai per konferenciją išklausė pranešimą aktualia tema „Brandos darbo ypatumai ir įgyvendinimo patirtys“. Nacionalinio egzaminų centro specialistė Jolanta Pauliukienė ir brandos darbų vertintojas Romas Darafėjus paaiškino, su kokiais sunkumais susidūrė biologijos brandos darbą rašę mokiniai ir kokie klausimai kilo vertintojams. Buvo aptarta elektroninė mokymosi aplinka (EMA) 5–6 klasių mokiniams ir galimybė bendrauti šioje elektroninėje sistemoje ne tik su mokiniais, bet ir su jų tėvais.

Biologinės įvairovės paslaptimis dalijosi Vilniaus Žemynos gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja, biomedicinos mokslų daktarė Asta Navickaitė. Mokslininkė skaitė įdomų pranešimą „Mažųjų gaubtagalvių tyrimai Lietuvoje“, skatino stebint gamtą kartu su mokiniais atrasti drugių buveines pagal matomus augalų lapų pažeidimus. Biologijos mokytoja ekspertė, EMA užduočių autorė Inga Viltrakienė siūlė pamokoms apie gamtos įvairovę taikyti filmo „Sengirė“ edukacinį variantą. Dalykiškas ir produktyvus darbas vyko sekcijose. Vieni mokytojai, padedami žolininkės Jūratės Rutkauskienės, nagrinėjo atsineštus augalus, aptarė jų naudingas savybes, susidomėję klausėsi pranešimo „Senosios žolininkystės tradicijos“, kiti – dalyvavo ekskursijoje po Paežerių dvarą, susipažino su dvaro istorija ir muziejaus eksponatais.

 

Per išvyką buvo gilinamos dalykinės kompetencijos, stiprinamas biologijos mokytojų bendrystės ryšys, siekiant, kad biologijos pamokos mokiniams būtų įdomesnės, įvairesnės ir atitiktų šiuolaikinio ugdymo(si) reikalavimus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.