Antroji galimybė, suaugusiųjų mokymo modulis

Aurimas Markevičius
,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas

Kiekvieno mokyklinio amžiaus vaiko kasdienybė yra reguliarus ėjimas į mokyklą, namų darbų ruoša, būreliai. Daugelis jų gali prisiminti laiką, kai dėl nesunkaus susirgimo vieną kitą dieną teko praleisti namie. O ką daro vaikai, kurių gyvenimą sutrikdo rimtesnės ligos, kurie gydosi ištisas savaites, mėnesius ar net metus? Kaip mokytis tiems, kurie patenka į ligoninę? Vilniaus Santariškių konsultacinis-mokymo centras kaip tik ir yra tokia mokymo įstaiga, padedanti spręsti šias problemas. Į Vaikų ligoninę patekę mokiniai yra ne tik gydomi. Nemažai vaikų ir jų tėvų labai nustemba sužinoję apie galimybę mokytis gydantis ligoninėje.

 

Vilniaus Santariškių konsultaciniame-mokymo centre ne vien mokoma pagal Bendrąsias ugdymo programas siekiant mokiniams padėti neatsilikti nuo jų klasės draugų. Čia nuolat vyksta įvairūs popamokiniai renginiai, minimos šventės, organizuojamos parodos, konkursai, dalyvaujama projektinėje veikloje.

Kiekvienais mokslo metais Vilniaus Santariškių konsultacinis-mokymo centras dalyvauja ilgalaikiuose tarptautiniuose projektuose, įvairiose užsienio šalyse susitinka su partneriais, priima svečius iš užsienio, su jais planuoja veiklą, dalijasi gerąja patirtimi. Šiuo metu minėta mokymo įstaiga dalyvauja trijuose tarptautiniuose projektuose: „RAINBOW“ („Right Attitude IN Building Our World“), „Sugriaukime užtvaras“(„Let’s Pull Down the Barriers“) ir „Antroji galimybė, suaugusiųjų mokymo modulis“ („Second Chance Employment Re-Training Adult Module“).

 

Pagal „Erasmus+“ programą vykdomas tarptautinis projektas „Antroji galimybė, suaugusiųjų mokymo modulis“ ne visai įprastas Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro ugdomosios veiklos specifikai, nes orientuotas į suaugusius žmones. Tikslinės grupės – moterys ir imigrantai. Daugiausia dėmesio skiriama sergančių vaikų motinoms konsultuoti, jų psichologinei paramai, socialinei pagalbai.

Balandžio 24–29 d. Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro mokytoja Irma Vitukynaitė ir aš, šio teksto autorius Aurimas Markevičius, dalyvavome Malagos provincijoje Rincon de la Victorija (Ispanija) vykusiame projekto dalyvių susitikime, į kurį atvyko partneriai iš šešių šalių: Ispanijos, Italijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos ir Lietuvos. Tai jau antras šio projekto dalyvių susitikimas.

 

Balandžio 26 d. visi projekto dalyviai vyko į mokyklą IES Bezmiliana, kurioje vyko pirmasis posėdis. Projekto koordinatorius Eminas Ozturkas supažindino su projekto biudžeto paskirstymo schema, smulkiau aptarė tikslus, už kuriuos atsakingi atskirų šalių partneriai. Vėliau aptarta kiekvienos šalies atstovų veikla, pristatyti atlikti darbai. Apžvelgti atliktų anketinių apklausų rezultatai. Respondentai – įvairių socialinių grupių, kurioms gali būti reikalinga parama, atstovai, taip pat galimi darbdaviai. Kalbėtasi ir apie darbdavių požiūrį į skirtingoms socialinėms grupėms priklausančius darbuotojus ir jiems keliamus reikalavimus. Kiekvienos šalies atstovai smulkiai papasakojo savo šalies darbo situaciją, nurodė nedarbo lygį. I. Vitukynaitė pristatė rezultatus, kuriuos gavo atlikusi 45 anketų apklausą. Anketas pildė darbo ir išsilavinimo neturintys sergančių vaikų tėvai (daugiausia moterys). Mokytoja pabrėžė Lietuvos Respublikos gyventojų nedarbą lemiančias socialines problemas. Ji atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje darbdaviai ne taip noriai priima į darbą jaunesnio amžiaus moteris, nes jos dažnai eina motinystės atostogų, prižiūri sergančius vaikus, sudėtinga ir motinoms, slaugančioms sergančius ar turinčius specialiųjų poreikių vaikus, išsilaikyti darbo rinkoje.

 

Per balandžio 27 d. vykusį posėdį planuota tolesnė veikla, tartasi dėl kitų susitikimų vietų ir datų. Svarstytos projektinės veiklos sklaidos galimybės.

Po darbų visų šalių mokytojai apžiūrėjo IES Bezmiliana mokyklą – lankėsi mokomosiose klasėse, bibliotekoje, administracijos patalpose. Bendravo su mokiniais, mokytojais, direktoriumi, sužinojo daug faktų apie Ispanijos švietimo sistemą, mokyklos darbo organizavimą.

Ispanijos atstovai savo svečius nustebino puikia kultūrine programa – parodė garsiąsias Malagos vietas, daug papasakojo apie Ispanijos kultūrą, papročius, vaišino nacionaliniais patiekalais.

 

Balandžio 30 d. Vilniaus Santariškių konsultaciniame-mokymo centre surengtas projektinės veiklos sklaidos seminaras, per kurį su kolegomis pasidalijome gerąja patirtimi.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.