22 mėnesių kelionė savanorystės link

Asta Kulbokienė, Aušra Šmulkštienė
,
Marijampolės savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narės

Marijampolės savivaldybėje jau trečius metus įgyvendinamas nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ (LL3) pokyčio projektas „Savanorystės, pagrįstos tarpinstituciniu bendradarbiavimu, modelio sukūrimas Marijampolės savivaldybėje“, kuriuo siekiama skatinti savanorystę sudarant prasmingos savanoriškos mokinių veiklos sąlygas ugdymo įstaigose ir kitose organizacijose.

Projekto temą pasirinkti paskatino nepakankamas bendruomenės narių įsitraukimas į savanoriškas veiklas ugdymo įstaigose, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais stoka ir informacijos apie savanoriškų veiklų atlikimo galimybes trūkumas.

Marijampolės savivaldybės kūrybinė komanda tikisi, kad įgyvendinat modelio veiklas išaugs mokinių įsitraukimas į savanoriškas veiklas mokykloje ir už jos ribų, tėvai aktyviau įsitrauks į ugdymo procesą, gerės mokinių pasiekimai ir savijauta mokykloje, ugdoma jų socialinė, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija. Bus plečiamas pradėtas kurti savanoriškų veiklų idėjų bankas, besiremiantis švietimo lyderių iniciatyvomis ir įtraukiantis socialinius partnerius. Savanoriškos veiklos praktikos skatins mokinių ir mokytojų lyderystę. Šis projektas – tai investicija į kiekvieno Marijampolės savivaldybės mokinio asmeninę pažangą.

 

Balandžio 30 d. Marijampolės savivaldybės pokyčio projekto kūrybinė komanda kartu su Meilės Lukšienės švietimo centru organizavo baigiamąjį projekto renginį – patyriminę konferenciją „Pokyčio projekto rezultatai: savanorystės link“. Jame pristatytas savanoriškos veiklos modelis, savanoriškos veiklos patirtis ugdymo įstaigose, aptartos mokyklų ir organizacijų bendradarbiavimo galimybės. Konferencijos dalyviams – ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, mokiniams, nevyriausybinių organizacijų atstovams – buvo sudaryta galimybė praktiškai išbandyti savanorystę įvairiose organizacijose.

Konferencijoje apie bendruomeninio bendradarbiavimo iššūkius ir galimybes organizacijoms kalbėjo lektorius, įmonės „Kitokie projektai“ konsultantas Paulius Godvadas. Jis įdomiai apibūdino bendradarbiavimo rūšis, iš jų išskyrė „bendruomeniavimą“, kuris turi stipriausią poveikį organizacijai: įtraukia narius, stiprina pasitikėjimą ir tarpusavio ryšius, padeda priimti naujus sprendimus.

 

Kūrybinės komandos nariai Asta Kulbokienė ir Egidijus Tulickas pristatė projekto rezultatą – savanoriškos veiklos modelį, grįstą tarpusavio pasitikėjimu, bendradarbiavimu, laisva valia. Šis modelis skirtas visų tipų ugdymo įstaigoms. Jį sudaro priemonės (renginiai), ateinančios į mokyklą, vykstančios jos viduje ir už jos ribų. Kuriant modelį, remtasi mokyklų patirtimi, kiekvienas renginys išbandytas ugdymo įstaigose. Kūrybinė komanda parengė kiekvienos priemonės aprašymą, kuriame numatyti renginio organizatoriai, dalyviai, dalininkai, trukmė, rezultatas, pagrindinės veiklos. Jais galės pasinaudoti ugdymo įstaigos organizuodamos veiklas. Modelio apraše pateikti atlikimo ir poveikio rodikliai, kuriais bus galima pamatuoti pokytį. Modelio ciklo trukmė – vieneri mokslo metai. Šis savanoriškų veiklų modelis padės ugdyti mokinių socialines kompetencijas ir vertybines nuostatas, gerės jų pasiekimai, pažanga ir savijauta mokykloje. Veiksminga ir prasminga socialinė pilietinė veikla stiprins mokyklos bendruomenę, skatins tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

 

Konferencijoje savanoriškos veiklos patirtimi pasidalijo mokiniai ir pedagogai. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos IIc klasės gimnazistės Aistė Bendoriūtė, Gabrielė Jurkutė ir Monika Tubelevičiūtė pristatė pranešimą „Savanorystė – noras ir galimybė padėti kitiems. Patirtis ir įgūdžiai“. Jos kvietė bendraamžius prasmingai praleisti laisvalaikį savanoriaujant, būti drąsiems ir aktyviems ieškant veiklų organizacijose.

Želsvos pagrindinės mokyklos aštuntokė Ugnė Milišauskaitė pranešime „Kaip savanoriška veikla praturtino mano gyvenimą“ pasidalijo savo mokyklos bendradarbiavimo su Marijampolės krašto samariečių bendrija istorija. Savanoriškos veiklos jai padėjo susirasti draugų, įgyti patirties, keliauti, mokytis atjautos ir gerumo.

Kaip veikia savanoriškos veiklos idėjų bankas mokykloje, pristatė „Ryto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Evaldas Taputis.

Kokia prasminga gali būti „171 diena su savanoryste“, pasidalijo Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos socialinė pedagogė Jolita Žukelienė.

Marijampolės lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jurgita Lazauskienė pranešime „Išsipildžiusi vaikystės svajonė – savanorystėje“ papasakojo, kaip kantriai, žingsnis po žingsnio ji siekė savo tikslo – tapti futbolo trenere.

 

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę praktiškai patirti savanorystę įvairiose organizacijose: Trečiojo amžiaus universitete, laikraščio „Suvalkietis“ redakcijoje, Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, Visuomenės sveikatos biure, Kultūros centre, Kraštotyros ir Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus muziejuje, Socialinės pagalbos centre, Maltos ordino pagalbos tarnybos Marijampolės skyriuje, Šv. Vincento Pauliečio parapijos socialinės globos, Švč. Marijos ir švento arkangelo Mykolo globos namuose.

Per patirties organizacijose pristatymą konferencijos dalyviai papasakojo, kokias veiklas atliko, ką išgirdo, pajuto, suprato. Visi vieningai nusprendė, kad savanorystė – tai neįkainuojama patirtis, savęs išbandymas, vertybių pasitikrinimas ar profesijos pasirinkimas.

 

Dalyvių įspūdžiai:

„Supratome, kad organizacijoms trūksta savanorių, o kai kurios įstaigos nėra pasirengusios juos priimti“, „Reikia emociškai pasiruošti patyrimams“, „Svarbu gerai apmąstyti veiklos kryptį ir nebijoti išbandyti“, „Reikia vertinti tai, ką turi, branginti savo senelius, kol jie gyvi“, „Pajutome abipusę naudą, motyvacijos bangą, kad daryti gera yra gera“, „Išgirdome, kad esame reikalingi, kad pagalbos reikia visada“, „Susimąstėme apie būsimą senatvę“, „Senjorai – tai pavyzdys kitiems“, „Savanorystė neįkainuojama patirtis, kurioje išbandau save, kuri padeda apsispręsti.“

 

Marijampolės savivaldybės LL3 pokyčio projekto kūrybinės komandos nariai, apibendrindami 22 mėnesių kelionę, projekto patirtį ir pamokas, pasidžiaugė patirta bendryste, įgytu pasitikėjimu ir drąsa veikti. Jie palinkėjo ugdymo įstaigų atstovams kantrybės ir susitelkimo, kurie svarbūs siekiant bendro tikslo – savanoriškų veiklų modelio įgyvendinimo. Projektas baigėsi, bet kelionė savanorystės link prasideda…

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.