5–8 klasių vadovų metodinė konferencija

Kristina Jūraitė
,
informacinių technologijų ir fizikos mokytoja

Klasės vadovai mokykloje turi labai daug pareigų. Organizuoja auklėjamuosius renginius (išvykas, ekskursijas, etinius pokalbius, specialistų paskaitas, konkursus, šventes, muges, vakarus, vakarones, viktorinas), socialinę veiklą, vykdo projektus: vaikai atstovauja mokyklai miesto, šalies ar tarptautiniuose renginiuose, varžybose, akcijose. Pedagogai moko bendravimo, bendradarbiavimo, pagarbos vienas kitam, tvarko dokumentus, bendrauja su tėvais, dėstančiais mokytojais ir t. t.

 

Kas susidūrė su klasės vadovo darbu, supras, kad didelis džiaugsmas yra turėti auklėjamąją klasę. Tačiau kartu su džiaugsmu klasės auklėtojas apdovanojamas ir iššūkiais bei begale kasdienių klausimų. Auklėtojas savo klasei yra tarsi superherojus, kuris, mokykloje iškilus bet kokiai problemai, padeda ją išspręsti, nes per dieną tenka būti paslapčių saugotoju, patarėju, klausytoju, pamestų daiktų ieškotoju, gydytoju.

Itin dažnai kyla klausimas, kaip klasę suburti į komandą? Kaip elgtis kritinėse ir naujose situacijose? Kaip savo vadovaujamos klasės vaikus auklėti ir mokyti ne tik gerai, bet ir įdomiai. Todėl kiekvienas nori išgirsti patarimų, naujų idėjų, kurias galėtų pritaikyti savo darbe.

 

Baigiantis metams, gruodžio 11 d., Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko Vilniaus miesto 5–8 klasių vadovų metodinė konferencija „Atverkim klasės vadovų šimtmečio skrynią“, kurią organizavau aš, šio teksto autorė Kristina Jūraitė, mokytoja Irina Jakubauskienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Laumelienė.

Konferencijos tikslas – skatinti Vilniaus miesto klasių auklėtojų bendradarbiavimą, dalytis gerąja patirtimi ir tobulinti klasės auklėtojų kompetencijas, taikant įvairius metodus.

 

Konferencijoje buvo aptartos šios bendravimo kultūrą gerinančios veiklos temos:

  • netradicinės, pavykusios klasės valandėlės;
  • įdomus, informatyvus tėvų ar bendruomenės susirinkimas;
  • edukacinė pamoka ar išvyka;
  • tradiciniai ar netradiciniai renginiai (šventės, akcijos) klasės bendruomenei;
  • klasės mikroklimato kūrimas.

 

Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė ne tik M. Mažvydo, bet ir Vilniaus miesto Jeruzalės, Taikos, „Ąžuolyno“ progimnazijų klasių vadovės. Dešimt pranešėjų dalijosi savo patirtimi, kaip ugdo mokinių gebėjimus, įpročius ir nuostatas, atsakomybę, buria klasės kolektyvą.

M. Mažvydo progimnazijos mokytoja Edita Juknienė trumpai pristatė savo klasę ir pateikė pavyzdžių, kaip aktyviais žaidimais paįvairina klasės valandėles. Ji taip pat daug dėmesio skiria įvairiems psichologiniams testams. Kai kuriuosi iš jų pristatė plačiau.

 

Turbūt daugelis sutiks, kad klasių vadovams – didžiulis iššūkis sugalvoti, kaip įdomiai pateikti dovanėles vaikams gimtadienio proga. Mokytoja Jurgita Stonienė dalijosi patirtimi, kaip ji daro dovanėles, kokias veiklas vykdo šventiniu laikotarpiu, pasakojo apie klasės tradicijas.

Ne mažiau svarbios ir edukacinės išvykos. Kaskart keliaujant su vaikais norisi, kad jie kuo daugiau sužinotų, visapusiškai ugdytųsi. Mokytoja Irina Jakubauskienė pateikė pavyzdį, kokias užduotis davė prieš vykstant į išvyką, pateikė mokinių pristatymus su atliktomis užduotimis.

 

Rita Remeikienė dalijosi patirtimi, kaip ji apdovanoja mokinius mokslo metų pabaigoje, kaip skatina juos mokytis ir kaip per klasės valandėles su tėvais aptaria atliktus mokinių darbus.

Mokytoja Vilma Junevičienė parengė stendinį pranešimą, kuriame pristatė ketverių metų mokinių–tėvų–mokytojų bendrą veiklą.

Aš, mokytoja Kristina Jūraitė, pristačiau, kokius renginius organizuoju klasės bendruomenei, kokias užduotis rengiu, kaip įtraukiu tėvus.

 

Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos mokytoja Donata Duksienė pasidalijo klasių valandėlių apie patyčias patirtimi. Ji savo pranešime teigė, kad žaidimai padeda pažinti save ir klasės draugus, panaikina skirtumus tarp vaikų, suartina, padeda susikaupti.

Jeruzalės progimnazijos mokytojos Gražina Zdanavičienė ir Ilona Gustienė kalbėjo apie klasės bendruomenės bendras veiklas. Mokytojos pateikė pavyzdžių, kaip bendradarbiavimas su auklėtinių tėvais davė gražių vaisių kūrybiniuose projektuose, sutelkė klasės bendruomenę, o Laima Kamarūnienė, Vilniaus Taikos progimnazijos mokytoja, pranešime pristatė, į ką reikia atsižvelgti norint suformuoti gerą klasės mikroklimatą.

 

Per pertrauką visi dalyviai žaidė itin prasmingą žaidimą „Voratinklis“, kuris atskleidė svarbią detalę mokytojo darbe: kol visi visuomenės nariai rūpinasi vaiku, tol jis yra saugus, jeigu nors vienas atsitraukia, vaikas tampa nesaugus, o didžiausią įtaką turi mokytojas-auklėtojas.

Tikimės, kad kiekvienas išgirdo naudingų dalykų, kuriuos panaudos ugdydamas aktyvius, atsakingus, pareigingus mokinius, norinčius draugiško, tolerantiško, supratingo, energingo, šiuolaikiško, kartais griežto, bet humoro jausmą turinčio auklėtojo…

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.