170-ojo Juliaus Janonio gimnazijos gimtadienio proga suskambo naujas varpas 

Sigita Stonkienė
,
Šiaulių Juliaus Janonio g-jos profesijos patarėja

Spalio 22 d. visą mėnesį vykusius Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 170-ojo jubiliejaus renginius vainikavo Gimnazijos istorijos diena: nuo pat ryto vyko pamokos ir įvairios veiklos, skirtos gimnazijos istorijai atminti. Po pietų gimnazijos kiemelyje atidengta prieš pusšimtį metų skulptoriaus R. Kazlausko sukurta, o jubiliejaus proga atnaujinta skulptūra „Varpas“. Vietoje laikino medinio varpo sumontuotas tikras skambantis varpas, nulietas 2020 m. Lenkijoje už gimnazijos mecenato K. Butkaus paramą.

 

Po šv. Mišių Šiaulių katedroje gimnazijos bendruomenė ir svečiai rinkosi gimnazijos kiemelyje. Nors purškė lietus, nuotaikingais šokiais ir dainomis susirinkusiuosius sveikino gimnazijos liaudies šokių kolektyvas „Liuoksinis“, choras „Viva Melodica“. Teatro studijos „Jeigu“ gimnazistai pristatė gimnazijos istorijos etapus ir sugiedojo Lietuvos himną.

 

Gimnazijos direktorius Rimas Budraitis džiaugėsi gimnazijos labui nuveiktais darbais ir dėkojo Šiaulių miesto savivaldybei, merui, organizacijoms, prisidėjusioms prie gimnazijos aplinkos atnaujinimo. Anot direktoriaus, jubiliejaus proga atidengiamas varpas – tai simbolis, metafora, suburiantis ne tik ypatingų švenčių metų, bet ir įvairiausiais Lietuvos istorijos tarpsniais skambėdavęs, kviesdavęs bei ragindavęs.

 

Skulptūroje įmontuotas varpas yra jau antrasis gimnazijos varpas. Pirmasis, nulietas gimnazijos 160-ies metų jubiliejui ir skirtas gimnazijos bičiuliams iš Australijos, kabo ir skamba gimnazijos centriniame fojė.

 

Iškilmingo jubiliejaus proga seniausios istorinės Šiaulių gimnazijos bendruomenę sveikino miesto meras A. Visockas, vyskupas E. Bartulis, Seimo narys S. Tumėnas, kultūrininkas, buvęs janonietis J. Nekrašius.

 

„Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija – tai unikalus švietimo, kultūros, istorijos židinys, garbingai vedantis Lietuvą šviesos, mokslo, atminties keliu. Per amžius išlikusi kuriančioji gimnazijos dvasia Tėvynei davė daug iškilių asmenybių, idėjų, darbų, kurie padabino gimtąją šalį. Sveikinu šviesiąją gimnazijos bendruomenę 170 metų jubiliejaus proga ir išreiškiu pagarbą už gebėjimą atsiminti savo ir Lietuvos valstybės istoriją, už įkvepiančią lyderystę, Mokinio ir Mokytojo dermę, nuolatinį tobulėjimą ir susitelkimą. Tešviečia subtilioji Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos saulė Šiaulių, Lietuvos ir pasaulio ateičiai!“ – gimnazijos bendruomenei linkėjo S. Tumėnas.

 

Po varpo atidarymo iškilmių svečiai buvo pakviesti dalyvauti ekskursijoje po gimnaziją, jos istorines ir atnaujintas erdves.

 

Gimnazijos jubiliejiniai renginiai tęsis ir lapkričio mėnesį.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.