Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis naudojant „Office 365“ programą „Teams“

Balandžio 2 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras surengė vertingos patirties sklaidą „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis naudojant Office 365 programą Teams“ (1 dalis). Patirtimi dalijosi jungtinė Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojų komanda. Kaip sekasi organizuoti nuotolinį mokymą(si) mokykloje, patirtimi dalijosi direktorė dr. Dalia Lapėnienė. Kaip sekėsi lietuvių, matematikos, geografijos, istorijos, biologijos, kitų dalykų pamokose, patirtimi dalijosi mokytojai Aušra Marija Bidvienė, Gediminas Grėsius, Simona Kentrienė, Vilma Milašiūnaitė, Aušra Ražauskienė.

 

Dr. D. Lapėnienė akcentavo, kad dabar, kai visos šalies mokyklos jau perkėlė klases į virtualias erdves, mokymas ir mokymasis iš namų – didelis pokytis visiems: ir mokiniams, ir tėvams, ir mokytojams. Kaip įvertinti mokinių progresą ir įsitraukimą, kaip sutelkti mokinius dalyvauti pamokose ir atlikti užduotis, kaip palaikyti ryšį tarpusavyje ar su kitomis institucijomis? Tai ypač aktualūs klausimai, į kuriuos ir pabandėme atsakyti.

Nuotolinio mokymosi organizavimo vykdymą Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje palengvino tai, kad mokykla nuo 2013 m. dalyvauja „Microsoft“ mokyklų tinklo veikloje ir yra akredituota, kaip gerosios patirties įgijusi mokykla, taikanti technologijas (angl. Microsoft Showcase School). Mokykloje dirba dešimt mokytojų, pripažintų pasaulinio tinklo „Microsoft“ švietimo technologijų ekspertais. Likusi mokytojų kolektyvo dalis – susitelkusi ir besimokanti bendruomenė, kurios nariai siekia maksimaliai išnaudoti technologijomis praturtinto mokymosi privalumus.

 

„Office 365“ aplinkos naudojimas komunikacijai ir mokymuisi iki nuotolinio mokymosi pradžios ir yra geroji patirtis jau nuo 2016 metų. Dalyvavimas globaliame „Microsoft“ mokytojų tinkle skatina šiuolaikinių mokymo metodikų taikymą, į mokinį orientuoto mokymo(si) metodų pasirinkimą, orientavimąsi ne tik į dalyko turinį, bet į XXI a. kompetencijų ugdymą.

Mokiniai jau seniai pajuto technologijomis praturtinto mokymosi naudą: užduočių interaktyvumas ir įtraukumas, realiu laiku gaunamas grįžtamasis ryšys, pažangos matomumas ir skatinimas siekti gerų rezultatų. Mokykloje atlikus tyrimą, nustatytas teigiamas ryšys tarp technologijų naudojimo dažnumo ir pasiekimų: dažniau technologijomis ir skaitmeninėmis mokymo priemonėmis besinaudojantys mokiniai demonstruoja geresnius mokymosi pasiekimus.

 

Ruošdamasi nuotoliniam mokymuisi ir siekdama sėkmingo perėjimo į naujas mokymo(si) aplinkas, mokykla pasirinko „Teams“ aplinką, nes „Office 365“ paketas  mokyklos bendruomenei gerai pažįstamas jau nuo 2013 m., kiekvienas mokinys ir mokytojas turi savo „Office 365“ paskyras. „Teams“ programa pasirinkta todėl, kad ji apima visas nuotoliniam mokymui svarbias funkcijas: kiekvienos klasės virtualus kambarys, įrašų sritis, veikianti, kaip socialinis tinklas, neriboto laiko vaizdo konferencijų aplinka, mokomosios medžiagos talpykla, užduočių pateikimo platforma, turinti savybę iš karto įvertinti uždaro tipo testus ir rodyti mokinio pažangos kitimą. „Teams“ aplinka apima labai daug galimybių, jas reikėjo išanalizuoti nuotolinio mokymosi organizavimo kontekste. Siekiant perimti mokyklų gerąją patirtį, dvi savaites vyko intensyvių studijų ir nuotolinio mokymosi organizavimo procesas, jo metu mokytojai ir vadovai mokėsi įvairiuose globaliuose, „Microsoft“ mokyklų tinklų organizuojamuose renginiuose.

 

Dar vienas iš „Teams“ aplinkos privalumų – daugybė programų ir įrankių, mokymosi turinį paverčiančių interaktyviu, patraukliu mokiniui, patogiai pateikiamu ir lengvai prieinamu 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Mokytojai dvi savaites aktyviai diskutavo apie metodiką dirbant nuotoliniu būdu, sinchroniniu ir asinchroniniu ryšiu pateikiamos medžiagos ypatumus, išgrynindami šiuos NM elementus: atsakingas suplanavimas – pirmasis ir svarbiausias žingsnis pasirengiant nuotoliniam mokymui. Kitas svarbus elementas – tinkamas technologijų naudojimas ir mokykloje priimti susitarimai, ką kiekvienas mokytojas turi padaryti prieš pamoką, pamokos metu ir pamokai pasibaigus.

 

Patirties sklaidos renginio metu pristatyti keturi įrankiai: baltos lentos naudojimas pamokoje („Teams“ funkcija), interaktyvių užduočių kūrimas su „Genially“, vaizdo medžiagos panaudojimas su „Edpuzzle“, pažangos vertinimas naudojant „Forms“ („Teams“ funkcija). Mokytojai, išskyrė šiuos įrankius, kaip ypač naudingus ir padedančius vykdyti nuotolinį mokymą, pristatė savo patirtį.

 

Apie šios savaitės pamokas sulaukta tėvelių ir mokinių atsiliepimų:

„Kai pasakoju aplinkiniams apie šią dieną, manimi netiki“, – reflektuoja 6b klasės mokinio mama.

„Kaip gali būti? – tai idealu…“

„Arnas labai patenkintas viskuo…“

„Augustinas sako, kad viskas sklandu ir pakankamai aišku. Labiausiai patiko geografijos pamoka!“

Mama Eglė: „Tas visko daug reiškia, kad mokytojai ruošėsi ir stengėsi. Mano nuomone – puikiai dirba. Kaip greitai vaikas suvokia naują medžiagą, nuo vaiko priklauso.“

„Tomui viskas sekėsi puikiai. Labai patiko.“

7c kl. mokinys Lukas teigia: „Mokytoja, pagaliau aš viską suprantu, kai niekas netrukdo…“

 

Patirties sklaidos renginys sulaukė ypač didelio pedagoginių darbuotojų susidomėjimo.

 

KPKC inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.