Konferencija „Sveikas vaikas – sėkmingo ugdymosi garantas“

Alina Šimkevičienė
,
Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

Balandžio mėnesį Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje vyko konferencija „Sveikas vaikas – sėkmingo ugdymosi garantas“. Ją organizavo sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje organizuojanti darbo grupė, vadovaujama direktorės pavaduotojos ugdymui Ingridos Kudrevičienės. Konferencijoje dalyvavo ne tik pedagogai, bet ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai iš kitų ugdymo įstaigų. Mokykla jau nuo 2013 m. yra įsitraukusi į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, šiam darbui ilgus metus vadovavo biologijos mokytoja Vida Kėžienė.

 

Konferencijoje buvo pristatyta 10 pranešimų. Pradinių klasių mokytojos Danguolė Petrulienė, Jolanta Kazlauskaitė, Daiva Samuilienė, Ilona Einingienė pristatė priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių mokytojų organizuojamus sveikatingumą propaguojančius renginius ir projektus sveikatos tema, pabrėžė tai, kad vaikams itin svarbi judri veikla gryname ore, išvykos į gamtą, ištvermę išbandantys žygiai. Apie mokykloje vykdomas prevencines programas, apie sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimą kalbėjo technologijų mokytoja Deimantė Semaškienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Kudrevičienė. Mokyklos socialinė pedagogė Violeta Baniulienė akcentavo, kad itin svarbu atsižvelgti į mokinių emocinę sveikatą, aptarė atliktų anketinių tyrimų rezultatus. Biologijos mokytojas Nerijus Medeišis papasakojo apie žygius su auklėtiniais į Kuršėnų apylinkėse esančius piliakalnius. Kūno kultūros mokytojas, Kuršėnų mokinių sporto klubo „Mustangas“ prezidentas Audrius Dunauskas pristatė tradicines mokyklos sporto varžybas, renginius. Vienas jų – „Mustango šeimynėlė“ – ypač populiarus, įtraukiantis daug mokyklos bendruomenės narių. Sveikatingumą skatinantį projektą „Arbatos paslaptys“, kurio baigiamajame renginyje dalyvavo mokiniai su savo šeimos nariais, pristatė žmogaus saugos mokytoja Daiva Miliauskienė.

 

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Enrika Vaznienė – dažnas svečias per klasių valandėles, įvairius mokyklos renginius. Specialistė kalbėjo apie visuomenės informavimo renginius, organizuojamus piešinių, plakatų konkursus sveikatingumo tema. Mokiniai noriai juose dalyvauja. E. Vaznienė pademonstravo priemones, naudojamas supažindinant mokinius su būtinais higienos įgūdžiais, sveikos gyvensenos principais. Pradinių klasių mokytoja Ilona Einingienė per konferencijos poilsio pertrauką pademonstravo keletą judriųjų žaidimų.

Pranešimai atskleidė, kad mokykloje iš tiesų skiriama itin daug dėmesio mokinių sveikos gyvensenos įpročiams formuoti, žalingų įpročių prevencijai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.