Karjeros ugdymo pamoka: pokalbis apie naują mokytojų rengimo programą

Danguolė Marmienė
,
Kauno r. Neveronių g-jos direktorė

Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama mokytojo profesijos prestižo klausimui. Koks turėtų būti ateities mokytojas? Kokias studijas jis turėtų baigti? Šiuos ir kitus klausimus aptarėme su Kauno r. Neveronių gimnazijoje viešėjusia Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mokslininke doc. dr. Aušra Lisinskiene. Ji vyresniųjų klasių mokinius supažindino su nauja fizinio ir sveikatos ugdymo programa, kurios tikslas – rengti kūrybingus fizinio ir sveikatos ugdymo pedagogus.

 

Lektorė kalbėjo apie naujos mokytojų kartos rengimo principus, paaiškino, kurie mokomieji dalykai itin svarbūs norint mokytis fizinio ir sveikatos ugdymo. Buvo priminta, kad stojantiesiems į ugdymo mokslų studijų krypčių grupę reikia laikyti motyvacijos vertinimo testą, akcentuota, jog svarbūs ir sporto laimėjimai. Tikima, jog baigę šią programą mokytojai savo kompetencija ir pavyzdžiu sužadins mokinių norą ir džiaugsmą judėti, padės saugiai įsilieti į fizinę veiklą, įtvirtins nuostatą būti fiziškai aktyviam.

Studijų metu bus atliekamos praktikos stažuotės užsienyje, pasiekiamas anglų kalbos C1 lygis ir antrosios užsienio kalbos B2 lygis, įgyjamos skaitmeninių technologijų valdymo ir medijų raštingumo kompetencijos, plėtojama tyrėjo kompetencija – pedagogo gebėjimas planuoti, organizuoti ir vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus, vertinti procesą ir duomenimis grįsti tolesnę ugdymo praktiką.

Susitikimo metu pabrėžta, jog per 4 studijų metus galima įgyti dviejų mokomųjų dalykų mokytojo kvalifikaciją. O tai labai aktualu sprendžiant mokytojų trūkumo problemas mažesnėse bei nuo rajono centrų nutolusiose mokyklose.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.