Darbdaviai galės aktyviai įsitraukti į specialistų rengimą

Siekiant kuo glaudesnės profesinio mokymo atitikties darbo rinkos poreikiams ir įgyvendinant Profesinio mokymo įstatymą Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) siūlymu Vyriausybė pritarė biudžetinių profesinio mokymo įstaigų pertvarkai į viešąsias. Tai leis į profesinių mokyklų valdymą įtraukti darbdavius ir sudarys sąlygas kilti profesinio ugdymo kokybei.

 

„Darbdaviams dalyvaujant planavimo, organizavimo ir kokybės valdymo procese, profesinis mokymas taps veiksmingesnis ir tiesiogiai atlieps atskirų regionų darbo rinkos specifiką, didės profesinio rengimo įstaigų veiklos skaidrumas ir atsakomybė. Augs profesinių mokyklų savarankiškumas – galės kaupti savo uždirbamas lėšas ir jas panaudoti kokybei didinti: pavyzdžiui, įsigyti šiuolaikišką mokymui reikalingą įrangą, kelti mokytojų atlyginimus ir kitoms būtinoms reikmėms. Mokyklos taip pat galės užsidirbti parduodamos mokymo proceso metu sukuriamus produktus ar paslaugas“, – sako švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Marius Ablačinskas.

 

Planuojama, kad Lietuvoje registruotos verslo konfederacijos ir savivaldybių administracijos kaip dalininkės galės būti kviečiamos dalyvauti tiek profesinių mokyklų valdymo, tiek profesinio mokymo turinio formavimo ir paslaugų teikimo organizavimo procese.

Pertvarkius biudžetines profesinio mokymo įstaigas į viešąsias, į jų veiklą dalininko teisėmis kartu su ŠMM galėtų būti įtraukiami darbdaviai, prisiimsiantys bendrą atsakomybę už mokymo įstaigos teikiamų profesinio mokymo programų pasiūlos atitiktį darbo rinkos poreikiams, už mokymo kokybę, už sąlygas mokiniams įgyti geresnį praktinį mokymą jų įmonėse, dirbant su naujausių technologijų įranga, už profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir stažuotes, už geresnį absolventų įsidarbinimą.

 

2017 m gruodžio mėnesį Seimui priėmus profesinį mokymą reglamentuojančių įstatymų pataisų paketą, pradėta įgyvendinti profesinio mokymo sistemos pertvarka. Profesinio mokymo įstatyme nustatyta, kad iki 2019 m. sausio 1 d. visos biudžetinės profesinio mokymo įstaigos turi būti pertvarkomos į viešąsias.

Sprendimus dėl valstybės turto perdavimo ar investavimo į viešąsias profesinio mokymo įstaigas priims Vyriausybė.

 

Vyriausybės programoje numatyta plėtoti patrauklią ir lanksčią profesinio mokymo sistemą, apimančią pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, suderintą su darbo rinkos poreikiais.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 67 Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios profesinio mokymo įstaigos: iš jų – 42 biudžetinės, 25 – viešosios.

 

ŠMM Komunikacijos skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.