Žingsniuojame į atsinaujinantį požiūrį

Danutė Raudienė
,
projekto koordinatorė Telšių l.-d. „Berželis“

2016–2018 m. Telšių lopšelis-darželis „Berželis“ įgyvendina tarptautinį „Erasmus+“ programos projektą „Žingsniuojame į atsinaujinantį požiūrį“. Penki projekto partnerių susitikimai vyko skirtingose šalyse, o šeštasis, baigiamasis, – birželio 4–9 d. Lietuvoje, Telšių lopšelyje darželyje „Berželis“. Partneriai iš Ispanijos, Lenkijos, Rumunijos buvo sutikti įstaigoje su linksma lietuviška muzika. Jiems savo daineles dainavo darželio ugdytiniai, vadovaujami meninio ugdymo pedagogės Jevgenijos Norkuvienės, tautinį šokį dovanojo mažosios šokėjos, ugdomos šokio vadovės Agnės Laurinavičiūtės. Į susitikimą atvyko ir sveikinimo žodžius tarė Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė, vyr. specialistė Dalytė Jonavičienė. Viešnios pasidžiaugė visų projekto partnerių nuveiktais darbais. Darželio direktorė Irena Daubarienė atkreipė dėmesį, kad toks susitikimas įstaigoje vyko pirmą kartą.

 

Tarptautinio projekto viešnios susipažino su darželiu, grupėmis, vaikučiais, juos apdovanojo mažomis dovanėlėmis. Vyko baigiamosios veiklos, apibendrintas partnerių dalyvavimas projekte. Pasidžiaugta, kad į projekto veiklas buvo įtrauktos visos įstaigų bendruomenės. Vaikai ir jų šeimos buvo mokomi tausoti gamtą, jos išteklius, rinkti ir rūšiuoti atliekas. Per projekto veiklas mokiniai mokėsi pilietiškumo, ėjo į savo miestų gatves, apklausė gyventojus, kaip jie taupo gamtinius resursus, rūšiuoja šiukšles, kokia jų apsipirkimo patirtis, naudojant daugkartinio naudojimo maišelius. Per šį laiką antro bloko partneriai su savo mokiniais daug dėmesio skyrė plastiko atliekoms, jų rūšiavimui. Visose partnerių įstaigose vyko susitikimai su šiukšlių rūšiavimo įstaigų atstovais, sužinota, kaip tinkamai rūšiuoti atliekas namuose ir ugdymo įstaigose.

 

Tarptautiniai partneriai susitiko ir su Telšių rajono savivaldybės meru Petru Kuizinu. Aptartos rajono švietimo, miesto aktualijos. Meras palinkėjo, kad viešnios iš mūsų miesto išsivežtų prisiminimą visko, kas gražu.

Po visų rimtų darbų partneriai buvo supažindinti su Žemaičių muziejumi „Alka“, Žemaitijos kaimo ekspozicija. Vyko ekskursija su gidu Telšių miesto erdvėse. Aplankytas Gintaro muziejus Palangoje, kur vyko edukacinė pamoka. Viešnios gėrėjosi Baltijos pajūriu, žaliuojančiu mūsų miestu, gyrė lietuvišką virtuvę. Atsisveikinimo vakarą vyko žemaitiško paveldo – maisto, liaudies dainų, šokių – pristatymas. Lietuvių liaudies šokio ritmu kartu sukosi tarptautinio projekto partnerės su įstaigos bendruomene: pedagogais, tėveliais.

 

Po baigiamojo susitikimo iš visų šalių partnerių sulaukėme labai šiltų atsiliepimų. Dėkojame programai „Erasmus+“ už galimybę mokyti ir mokytis, susipažinti su Europa, tobulinti pedagogines ir žmogiškąsias kompetencijas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.