Virtualios dorinio ugdymo pamokos ir mokinių grįžtamasis ryšys

Laima Gužienė
,
tikybos mokytoja
Onutė Gervienė
,
etikos mokytoja

Kauno rajono Šlienavos pagrindinėje mokykloje dorinio ugdymo pamokų turinys pateikiamas įdomiai, provokuojamai, pakankamai plačiai ir giliai, kuriant iššūkius, orientuojantis į individualią mokinių pažangą ir grįžtamąjį ryšį.

 

Tikybos pamokose taikomas patyriminis ugdymas. Tiesioginiu patyrimu mokinys įgyja žinių, įgūdžių, kuriuos gali pritaikyti praktiškai ir formuoti individualias vertybes.

Šiose pamokose mokiniai galėjo giliau analizuoti ir apmąstyti šv. Raštą, susiedami gerus darbus kūnui ir sielai, akcentuojamus Biblijoje, su realiomis, gyvenimiškomis situacijomis, rūpimais klausimais ir praktiniais pavyzdžiais.

Kai kurie mokiniai ieškojo tinkamų vaizdų, atspindinčių jų pasirinktą citatą, kiti fotografavo savo aplinką, kūrė piešinius. Tai patyriminis mokymasis, todėl įspūdis palieka gilesnį pėdsaką mokinių atmintyje, fiksuojama individuali pažanga. Juk šv. Rašte sakoma: „Jis mokė juos daugelio dalykų palyginimais“ (Mk 4,2), taip ir mes mokėmės palyginimą pritaikyti asmeninėms gyvenimiškoms situacijoms.

Refleksijoje, tikybą lankantys mokiniai nurodė, kad jaučiasi gerai, dažniausiai įvardija, kad įgijo naujų žinių, sužinojo įdomių faktų. Dažniausiai nesupranta citatų, kurių prasmė tikrai labai gili. Tada diskutuojame, aiškinamės ir išgliaudome palyginimo reikšmę.

Įsivertinimuose mokiniai teigia, kad kai kam nuotolinis mokymasis netgi labiau patinka, yra įdomesnis, labiau įtraukiantis. Dauguma džiaugiasi individualiais projektais, kuriuose yra kūrybingumo reikalaujančių užduočių.

 

Tikybos pamokos „augina“ vertybines mokinių nuostatas, skatina analizuoti aplinką, lavina fantaziją. Aš manau, kad tokiu būdu pateikiamas mokymasis – įdomus ir prasmingas besimokančiajam, nes sava patirtis kiekvienam svarbiausia. Juk, pasak Biblijos, esame laiškas vienas kitam. Tikybos pamokų paskatinti stengiamės tapti ypatingais laiškais aplinkiniams, net ir šiuo, nelengvu karantino metu… Ar prakalbins jus mūsų mokinių iliustruotos biblijos citatos?

 

***

 

Nepaisant to, jog mokymasis persikėlė į virtualią „Moodle“ aplinką, tikrai nepasikeitė esminis etikos principas – žmogiškumo, empatijos ir pasitikėjimo diegimas. Virtualių etikos pamokų metu, mokydama vaikus etikos, diegiu esmines moralines normas, siekiu išugdyti jautrius vaikus, kurie nebūtų apatiški įvairioms socialinėms problemoms, kuriuos visą gyvenimą lydėtų holistinis mąstymas.

 

Kadangi mokykloje nekūrėme nieko naujo, instrumentą, kurį taikėme fiksuoti individualią pažangą, panaudojome įsitraukimo į nuotolinį ugdymą stebėjimui. Aš, kaip ir kiti kolegos, toliau dirbu ties individualia vaiko pažanga, tik pritaikau šią patirtį nuotolinio ugdymo kontekste. Esu įpratusi daug ruoštis etikos pamokoms, turiu ir skaitmeninio turinio pamokų, tad pasiruošimas virtualioms etikos pamokoms nepareikalavo ženklių laiko sąnaudų.

 

Prieš planuodama virtualias pamokas įsivardinau esminį principą – neignoruoti realybės ir tris kertinius dalykus – skyriaus (temos) tikslas, pamokos uždaviniai ir grįžtamasis ryšys.

Užtikrinti grįžtamąjį ryšį pasirinkau dar iki karantino mokykloje taikytas trijų klausimų apklausas: 1. Aš jaučiuosi …, nes … 2. Aš išmokau…, kad… 3. Aš nesupratau …, nes…

Kaip jaučiasi mano mokiniai? Ar organizuojamos virtualios etikos pamokos pasiteisina? Ar jos patinka mokiniams? Ar jie mokosi žmogiškumo, empatijos ir pasitikėjimo? Ko jie nesupranta ar nesuprato? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus randu mokinių refleksijose:

  1. Aš jaučiuosi …, nes …: „Jaučiausi gerai, nes labiau pradėjau vertinti savo šeimą.“, „Jaučiuosi gerai, nes supratau temą.“, „Aš jaučiuosi puikiai, nes patiko ši pamoka.“, „Jaučiuosi gerai, nes buvo įdomu mokytis.“, „Jaučiuosi gerai, nes patinka tokia mokymosi aplinka, lengviau suprasti dalykus.“, „Jaučiuosi Gerai nes buvo įdomu.“, „Aš jaučiuosi gerai, nes man patinka Etika.“, „Jaučiuosi gerai, nes atlikau visas užduotis.“, „Puikiai, nes viską supratau, atsakiau į visus klausimus, atlikau užduotį.“, „Jaučiamės puikiai, nes padarėme grupės darbą.“, „Aš jaučiuosi gerai, nes viską supratau…“
  2. Aš išmokau…, kad…: „Aš išmokau, kas yra šeima ir kaip ją apibūdina moksliškais terminais ir analizėmis.“, „Nieko naujo, viskas jau girdėta.“, „Aš išmokau suformuluoti savo šeimos apibrėžtį, kad galėčiau ateityje apibūdinti savo šeimą, jos santykius.“, „Išmokau naudotis programa, kad galėčiau geriau mokytis.“, „Išmokau išreikšti savo jausmus, taip lengviau bus save pažinti, išreikšti.“, „Supratau, kad svarbu pasitikėti ne tik savimi, bet ir kitais.“, „Išmokau, ką reikia daryti dvejose situacijose, kaip patarti, bendrauti su kitais.“, „Aš išmokau klausytis kitų, kad būčiau geresnis žmogus.“, „Išmokau ir supratau kaip bendrauti su kitais.“, „Aš išmokau, kad reikia stengtis…“
  3. Aš nesupratau…, nes…: „Nesupratau ir niekada nesuprasiu, kodėl tėvai palieka savo vaikus.“, „Viską supratau, pamoka buvo aiški.“, „Visą pateiktą informaciją supratau, neturiu klausimų, nes atidžiai skaičiau ir analizavau informaciją.“, „Viską supratau. Čia nelabai problema, bet buvau pamiršusi padaryti refleksiją.“, „Aš viską supratau. Jokių nesupratimų nebuvo.“, „Man viskas buvo aišku.“, „Aš nesupratau, kaip galėjau ankščiau nesimokyti, nes dabar atlieku daugumą užduočių visai savarankiškai.“, Aš viską supratau…“

Aš prie išvadų priėjau, dabar einu ruoštis kitoms etikos pamokoms.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.