Vaikų, turinčių žymius kompleksinius sutrikimus, ugdymo ypatumai

Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro švietimo pagalbos specialistės – Ana Krinickaja (vyresnioji specialioji pedagogė), Valerija Liaudanskienė (logopedė, specialioji pedagogė ekspertė, pavaduotoja ugdymui), Elona Tijunonienė (logopedė metodininkė) – dalijasi metodinėmis rekomendacijomis „Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai“.

 

Specialistės įspėja, jog rekomendacijose ugdymui skirtos temos pateiktos sunkėjančia tvarka, todėl rekomenduojama laikytis išdėstytos medžiagos eiliškumo, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko protines ir fizines galimybes. Pavyzdžiui, „Akių-rankos koordinacija: visada pirmiau mokome daiktus „išimti“ ir tik po to „įdėti“. Taip pat mokyti daiktą „išimti“ galima tik tada, kai vaikas suvokia daiktą kaip objektą.

Visą tekstą skaitykite Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai.

 

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) specialistai parengė rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašą, skirtą dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Sąraše įvairūs šaltiniai pateikti lietuvių ir Lietuvos tautinių mažumų mokykloms lenkų ir rusų kalbomis.

 

NŠA inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.