Vaikų kompetencijų ugdymas(is) aktyviai sportuojant

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė
,
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio projektų vadovė, atsakinga už projekto viešinimą

Siekdami įtvirtinti sveikos, saugios ir aktyvios gyvensenos principus nuo vaikystės, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio mokytojai ir ugdytiniai kartu su partneriu – Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšeliu-darželiu nuo 2019 m. rugsėjo dalyvauja Sporto rėmimo fondo (toliau – fondo) lėšomis bendrai finansuojamame projekte „Saugus, aktyvus ir sveikas“. Kadangi kompetencijų ugdymas sportuojant – universali priemonė ugdant asmenybę, fondo lėšomis finansuojamas ugdymo procese naudojamų sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas.

 

Projekte numatytos aštuonios vaikams patrauklios veiklos, kurios lavina jų saviraišką, tenkina pažinimo bei lavinimo(si) poreikius ir tobulina praktinius įgūdžius.

Pandemija pakoregavo projekto veiklų datas ir formas, apribojo suplanuotų užsiėmimų ir aplinkų įvairovę, bet ugdymo įstaigoje kryptingai vyksta numatytos fizinio aktyvumo plėtrą ir ugdymo kokybės gerinimą skatinančios veiklos.

 

Š. m. lapkričio 3–6 dienomis „Kūlverstuko“ ir Tytuvėnų vaikų lopšeliuose-darželiuose surengta veikla „Rieda du ratukai“, kurioje dalyvavo 185 dalyviai. Veikla truko 4 popietes, ją sudarė įvairūs užsiėmimai. Ugdytiniams primintos saugaus eismo ir elgesio taisyklės naudojantis dvirãtėmis judėjimo priemonėmis. Kelmės r. visuomenės sveikatos biuro specialistės veiklos dalyviams papasakojo, kaip taisyklingai dėvėti apsaugos priemones – šalmus, apsaugas, atšvaitus ir šviesą atspindinčias liemenes, o jų naudą, poveikį žmogaus sveikatai ir saugumui – vizualiai parodė naudodamos specialiuosius muliažus bei vaizdinę medžiagą. Darželinukai atliko įvairių praktinių užduočių, žiūrėjo animacinius filmukus, kuriuose Lietuvos policijos simbolis, vaikų bičiulis Amsis, dalija patarimus vaikams.

Šia veikla siekta padėti ugdytiniams įsisąmoninti, koks svarbus saugus elgesys važinėjantis dviračiais ar paspirtukais ir kodėl būtina dėvėti saugos priemones.

 

Plėtojant atsakingos elgsenos nuostatas ir skiepijant vaikams ekologinį sąmoningumą, ugdymo įstaigų teritorijose surengta netaršių judėjimo priemonių – dviratukų ir paspirtukų – eisena. Vaikai išbandė dvirates transporto priemones, o judėdami – praktiškai taikė saugaus eismo ir elgesio taisykles. Kūrybiškumą ir iniciatyvumą ugdytiniai plėtojo imdamiesi veiklos „Mano svajonių dviratukas, paspirtukas“, – laisvai pasirinkta technika piešė aplinkai draugiškas susisiekimo priemones. Vaikų meniniai darbeliai eksponuojami „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio lauko klasėje ir Tytuvėnų vaikų lopšelyje-darželyje.

 

Projekto „Saugus, aktyvus ir sveikas“ veiklą „Rieda du ratukai“ vainikavo aktyvių sporto rungčių varžybos lopšelių-darželių stadionuose. Dėl karantino metu įvestų apribojimų, skirtingų ugdymo įstaigų ir net to paties darželio grupių vaikams, negalima dalyvauti bendrose veiklose, todėl abiejuose darželiuose kiekvienos grupės ugdytiniai rungtyniavo tarpusavyje – atliko smagias dėmesio koncentracijos ir greitos reakcijos reikalaujančias užduotis „Kas greitesnis?“, „Apvažiuok ir neužkliūk“, „Rieda ratelis, šoka kojelės“. Sporto rungčių popietė, vaikų nuomone, pasiteisino – visiems ji buvo kupina geros nuotaikos ir teigiamos energijos.

 

Projekto „Saugus, aktyvus ir sveikas“ lėšomis įsigytas sporto inventorius bei įranga praturtina ugdymo procesą ir padeda puoselėti sporto, kūno kultūros ir sveiko gyvenimo būdo vertybes. Numatytos veiklos plečia ugdytinių praktinių gebėjimų lauką, stiprina jų nuostatą, kad norint būti sveikiems, reikia būti aktyviems ir daugiau laiko leisti atvirame ore. Projektas taip pat prisideda ir prie neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės atskirties mažinimo, nes jame dalyvauja ir ugdytiniai iš Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių neįgaliems vaikams.

 

2019–2021 m. projektas „Saugus, aktyvus ir sveikas“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.