Tyrinėjimai, bandymai, eksperimentai – atradimų galimybės vaikystėje

Vaikai yra smalsūs pasaulio stebėtojai ir tyrinėtojai. Jie eksperimentuoja su savo aplinka, norėdami patirti, sužinoti, išbandyti įvairių daiktų ir medžiagų veikimo būdus. Tyrinėjimas – tai procesas, kai atidžiai žiūrint, klausant, uodžiant, liečiant, klausinėjant, ieškant informacijos įvairiuose šaltiniuose sužinoma apie gyvosios ir negyvosios gamtos objektus bei reiškinius, žmogaus sukurtus daiktus, žmonių gyvenimą. Tyrinėjimas apima ir bandymus (eksperimentus), kai keičiame daiktus ar medžiagas, aplinkos sąlygas (Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos, 2015). Atrasdami pažinimo džiaugsmą vaikai tikslina ir plečia savo žodyną, bendrauja ir bendradarbiauja, samprotauja, tyrinėja aplinką ir t. t.

 

Naudojant aktyvius mokymo(si) metodus, konkrečiu atveju tiriamąją veiklą, ugdomas vaiko savarankiškumas, pasitikėjimas savimi. Vienos srities žinios plėtoja kitų kompetencijų ir ugdymo(si) sričių gebėjimus. Ypač tai svarbu šiuolaikiniame pasaulyje, kuris neįsivaizduojamas be moderniausių priemonių, bet nereikia pamiršti, kad tai tik įrankis, kurį valdo žmogus, o „tikslas – kūrybingos asmenybės, kuriomis galima pasitikėti, nes šie žmonės supranta ryšį tarp tikslo ir motyvo, žinių, jausmų bei veiksmo“ (Daiva Grakauskaitė-Karkockienė, 2003).

 

Suvokiame, kad kasdien stipriai besikeičiantis pasaulis įpareigoja nuolat skatinti vaikų smalsumą, žinių troškimą, todėl kasdienėje veikloje stengiamės sužadinti tiriamąją veiklą. Prioritetus teikiame eksperimentams, bandymams, stebėjimams, tyrinėjimams. Pagarba ir abipusis pasitikėjimas (ugdytinių ir pedagogų) mums yra vertybė. Organizuodamos veiklą nuolat atkreipiame dėmesį į ugdymo programą, savaitės temą, vaikų idėjas ir poreikius. Surandame vaizdinę medžiagą ir pateikiame ugdytiniams (siejame su siūloma veikla). Atkreipiame dėmesį į ugdytinių amžių, gebėjimus veikti savarankiškai. Įvertiname priemonių saugumą, bandymams ir eksperimentams naudojame ekologiškas priemones, kurios nesukelia alergijų ar kitų sveikatos sutrikimų. Per kasdienes veiklas siekiame sukurti naujus ryšius tarp žmonių, vietų, daiktų, ieškome naujų prasmių. Vaiko pažinimo kompetencijos plėtotė yra jo ėjimas pasaulio atradimo keliu.

 

Virginija SAULIŪTĖ-DARVYDĖ, Jolita VILČINSKAITĖ-DRUSKIENĖ

Vilniaus l.-d. „Pagrandukas“ auklėtojos

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.