Trispalvė kodėlčiukų širdelė mylimai Lietuvai

Įprasminant Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Vilniaus lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ meninio ugdymo mokytoja Kristina Balčiūnienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lina Tuzienė subūrė darželio bendruomenę vieningai išgyventi, suprasti, kad mūsų istorijos nevalia pamiršti.

 

Lietuvos valstybės atkūrimo šventę įprasmino akcija „O širdyje brangiausios spalvos trys“. Vilnijanti akcija sukvietė visus kartu stiprinti vaikų pagarbą valstybei, supratimą, kad valstybę kuriame mes ir ji tokia, kokios visi esame verti. Turime stengtis, kad būtų gera čia gyventi, dirbti ir mylėti. Privalome pilietiškumo daigelius ne tik sodinti, bet ir auginti, brandinti kasdien. Šiandien mes esame laisvi ir tuo didžiuojamės todėl, kad buvome vieningi. Švęsdami Lietuvos valstybės gimtadienį siekėme, kad vienybės šventė išsiskleistų kiekvieno vaiko širdyje.

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lina Tuzienė ir meninio ugdymo mokytoja Kristina Balčiūnienė sukvietė darželio bendruomenę susirinkti lauke ir kartu sukurti „Širdelės“ kompoziciją, siekiant parodyti, kaip stipriai mes mylime Lietuvą ir kad tai, kas brangiausia – visada išlieka mūsų širdyje. Surišdami trispalvius balionus ant „Širdelės“, prisiminėme brangiausias lietuviui spalvas – geltoną, žalią ir raudoną. Pririštas balionas simbolizavo stiprų mažojo lietuvio ryšį su Lietuva. Mes tikime, kad mūsų vaikai, gimę, užaugę Lietuvoje, gerbs ją ir mylės, o jei likimas ir nublokš toli nuo Lietuvos, jų širdies saitai bus surišti su mylima Gimtine.

 

Nepabūgę lietaus, vėjo, susirinkę drauge, visi – dideli ir maži – būdami vienybėje įrodėme, kaip stipriai mes mylime Lietuvą, kas brangiausia mūsų širdyse. Stovėdami jautėme jaudulį, neslėpėme džiaugsmo, susikibę už rankų skanduodami „Lie-tu-va, Lie-tu-va…“.

Esame tie, kurie labai mylime Lietuvą ir stengiamės padaryti po mažą gerą darbą „Vardan tos Lietuvos“,  nes Lietuva – mūsų širdyje.

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.