Tautiškumo ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, plėtojant projektinę veiklą  

Jurgita Stirbienė
,
 ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Rasa Ratkevičienė
,
 direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tautiškumo ir pilietiškumo ugdymo projektas ir virtuali kūrybinių darbų paroda „Nupinsiu aš Lietuvai tautinę juostą“

 

Tautinės juostos – vienos iš seniausių lietuvių liaudies audinių. Jos buvo rinktinės, pintinės, vytinės, kaišytinės, priklausomai nuo paskirties – skirtingo pločio. Lietuvoje labiausiai paplitusios rinktinės juostos – jas ryšėjo visose etnografinėse srityse. Rinktinėje juostoje svarbiausia – raštas, kartais labai sudėtingas, puošnus, išaustas vienos, rečiau dviejų ar trijų spalvų siūlais. Dominuoja geometrinis ornamentas, palyginti paprastas, nesudėtingas. Daug archajiškų ženklų – dangaus kūnų simboliai (žvaigždutės, kryželiai, svastikos, įvijos), žemės, augmenijos vitalinių jėgų ženklai.

 

Kaip su Lietuvių kultūros paveldu – tautinėmis juostomis supažindinti šiuolaikinį, ikimokyklinio amžiaus vaiką? Kauno lopšelio-darželio darbo grupė „Lietuvos valstybinėms, tautinėms šventėms, atmintinoms dienoms organizuoti ir pravesti“ („Kartos“), atsakinga už tautiškumo ir pilietiškumo puoselėjimą įstaigoje, inicijavo ir organizavo Respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių (kartu su pedagogais ir tėvais / globėjais) projektą-parodą „Nupinsiu aš Lietuvai tautinę juostą“. Tikslas – projekto metu ugdytiniai pažins lietuvių tautos kultūros paveldą, ugdys tautiškumą, pilietiškumą, kūrybinius ir meninius gebėjimus, per STEAM veiklas.

 

Uždaviniai:

  • Ugdyti estetinį suvokimą, kūrybiškumą, tautinį tapatumą, supažįstant su Lietuvos tautinių juostų savitumais.
  • Savarankiškai pasirinkus kūrybinės raiškos priemones, išradingai, kūrybiškai, drąsiai eksperimentuojant, sukurti kūrybinius darbus – tautines juostas su būdingais tautinės juostos raštais.
  • Plėtoti Lietuvos ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Į projektą įsitraukę mokytojai savo įstaigose, supažindino ugdytinius su tautinėmis juostomis ir joms būdingais ryškiausiais etnografinių regionų audimo bruožais. Prieš kurdami juostas, vaikai apžiūrėjo austas juostas, pasitelkę informacines technologijas, ieškojo internete įvairių audimo raštų. Taip stebėjo, kokios spalvos dominuoja juostose, įtvirtino spalvų pavadinimus, lavino smulkiąją ir stambiąją motoriką, kurdami juostas iš antrinių bei gamtinių žaliavų, mokėsi dirbti kartu ir vienas šalia kito, plėtojo kūrybiškumą, ieškojo įvairių būdų ir priemonių, iš ko galima sukurti juostų raštą. Darbų gausybė ir pasirinktos priemonės nustebino! Vieni dėliojo, kiti rišo, pynė, klijavo, lankstė, spalvino, buvo juostų net iš šaldytų spalvotų ledo gabalėlių. Labai nustebino Šiaulių rajono Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“, ikimokyklinio ugdymo „Gudručių“ grupė (5-6 metai) su mokytoja Alma Šulčiene, kuri į šį projektą įtraukė ir savo grupės tėvus. Visi kartu jie nupynė net 33 metrų tautinę juostą, kuria papuošė savo grupės aplinką.

 

 

Projekto metu ugdytiniai dar kartą prisiminė savo šalies vėliavos spalvas, kurias mielai naudojo kurdami juostas ir jomis galėjo papuošti savo įstaigą Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai (Vasario 16-ajai), bei Lietuvos Nepriklausomybės dienai (Kovo 11-ajai) paminėti.

 

Projektas-paroda Lietuvos švietimo įstaigose vyko nuo vasario 1 d. iki kovo 18 d. Darbai buvo eksponuojami „Facebook“ socialiniame tinkle, projektui skirtoje paskyroje. Dalyvavo ir savo kūrybinius darbus parodai pristatė net 75 mokytojai iš 37 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

 

Ačiū, visiems mokytojams, ugdytiniams ir jų šeimoms, už vaikų tautiškumo puoselėjimą ir kaip sakė Written By Džonas Lokas (2019/06/22) „Nuo tinkamo vaikų auklėjimo priklauso visos tautos gerovė“.

 

Parodą          „Nupinsiu aš Lietuvai tautinę juostą“ ir gausų dalyvių būrį galima pamatyti čia https://youtu.be/YPCejn7-YK4 ir įstaigos interneto svetainėje https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.