Tarptautinė konferencija „STEAM ne tik „veža”: konstruok, modeliuok, programuok”

Eglė Grinkevičienė

Kovo 24 d. sėkmingai prasidėjo tarptautinė konferencija „STEAM ne tik „veža”: konstruok, modeliuok, programuok”. Konferencijoje dalyvavo per 300 dalyvių iš Lietuvos, Amerikos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Graikijos ir Singapūro. Šios gausios ir įdomios konferencijos organizatoriai – Kauno r. Akademijos mokykla-darželis „Gilė“, Kauno rajono švietimo centras, Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija, Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla, VDU klasikinio ugdymo bei Kolorado lituanistinė mokykla (JAV). Konferencijos dalyvius sveikino LR Seimo narė, Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja, socialinių mokslų habilituota mokslų daktarė, edukologė, profesorė Vilija Targamadzė, LR Seimo nariai – Orinta Leiputė ir Deividas Labanavičius, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas Ignas Gaižiūnas bei Kauno rajono savivaldybės vicemeras Paulius Visockas.

 

Tarptautinės konferencijos tikslas – dalintis gerąja patirtimi STEAM ugdymo srityje, įtraukiant skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Organizatoriai pakvietė Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų pradinių klasių mokinius ir mokytojus, sėkmingai naudojančius STEAM technologijas formaliajame ir neformaliajame ugdyme, pristatyti gerosios patirties pavyzdžius.

 

Konferencijos moderatorė – Kauno r. Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Grinkevičienė kėlė klausimą, kodėl STEAM ugdymas yra toks svarbus? Atsakymas slypi tame, kad tai – vienas šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejantis ugdymą su pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, bei formuojantis mokinių kritinį mąstymą, problemų sprendimo gebėjimus. STEAM ugdymas yra orientuotas į asmenį, kuris dalyvauja visuomenės gyvenime kūrybiškai taikydamas STEAM žinias ir prisideda prie visuomenės gerovės, įgyvendindamas Jungtinių tautų patvirtintus Tvaraus vystymosi tikslus. Yra Išskiriami 5 esminiai elementai, kurie angliškai vadinami 5Ps – people (žmonės), planet (planeta), prosperity (gerovė), peace (taika), partnership (bendradarbiavimas). Jau mokykloje mokiniai turi siekti apsaugoti mūsų planetą, būti pasiryžę imtis drąsių ir pokyčius skatinančių priemonių siekiant nukreipti pasaulį darnia kryptimi.

 

Labai įvairius bei įdomius pranešimus skaitė patys pradinių klasių mokiniai. Jie pristatė savo atliktus darbus: „Programavimas: „Adomo pamoka pelėdai Ūkei ir lokiui Ąžuolui”, „Prietaisus tyrimams konstruojame patys”, „Robotas piešėjas”, „Apie spygliuočius kitaip”, „Šviečianti sraigė ir besisukantis malūnėlis”, „Pagauk vėją”, „Pirmieji žingsneliai konstravimo, programavimo šalyje” ir kitus. Savo pranešimus pristatė ir mokytojai, kurie nuolat siekia tobulinti ugdymosi aplinkų kūrimo bei dalyko turinio planavimo ir tobulinimo kompetencijas, ugdo mokinių kritinio mąstymo ir problemų sprendimo gebėjimus bei skatina mokinius atlikti praktinius konstravimo ir / ar modeliavimo darbus bei juos pristatyti. Mokytojų darbai – „Žaislų konstravimas iš panaudotų daiktų. Ventiliatorius”, „Lietuvos švenčių magija”, „STEAM traukiniu pūsti muilo burbulų…”, „Su STEAM apie profesijas”, „Pirmieji žingsneliai technologijų kūryboje”, „Sužinoki-pagaminki-panaudoki” ir kiti pranešimai taip pat sulaukė itin didelio susidomėjimo.

 

Smagu, kad šioje tarptautinėje konferencijoje dalyvavo formaliojo ir neformaliojo ugdymo specialistai, kurie dalinosi patirtimi bei pristatė įgyvendinamus projektus. Informacinių technologijų, gamtos mokslų ir robotikos vyresnioji mokytoja, pratybų sąsiuvinio „STEAM užduotys. 5–6 klasėms” bendraautorė Kristina Juodeikienė skaitė pranešimą „Pamokos varikliukas – STEAM“, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos informacinių technologijų ir robotikos mokytoja Neringa Misevičiūtė pristatė pranešimą „STEAM – įgūdžių ugdymo galimybės neformaliajame ugdyme”, „Bricks 4 Kidz” Kauno skyriaus vadovė Dovilė Deltuvienė kartu su Kauno r. Akademijos mokyklos-darželio „Gilė” mokiniais kalbėjo apie pasaulio pažinimo ir matematikos žinių pritaikymą neformaliajame ugdyme 1–2 klasių mokiniams bei matematikos, inžinerijos kodavimo žinių pritaikymą neformaliajame ugdyme 3–4 klasių mokiniams. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, keramikė Jurgita Čiplytė pristatė STEAM galimybes lipdant iš molio – „Atrasti iš naujo”, VšĮ „Giliuko laboratorija” vadovė, vyresnioji mokytoja Neringa Banevičienė visus sudomino skaitydama pranešimą „Sėkminga STEAM pamoka – ugnikalnis”. Panevėžio „Robolabas” vadovė Vaida Repovienė pakvietė į dirbtuves ir pristatė įdomų pranešimą, atliepiantį konferencijos temą „Konstruok, modeliuok, programuok su Robolabu”.

 

Konferencijos organizatoriai pakvietė ir į praktines dirbtuves, kurios veikė Panevėžio „Robolabas” centre. Dalyvius pasveikino bei kūrybingo darbo linkėjo Panevėžio savivaldybės mero pavaduotojas Lauras Jagminas ir Panevėžio „Šaltinio” progimnazijos direktorė Zina Stripeikienė. Dirbtuvėse dalyvavo skirtingų amžiaus grupių mokiniai, kurie skirtingose erdvėse praktiškai įgyvendino pagrindinius konferencijoje numatytus tikslus – konstruoti, modeliuoti ir programuoti. Mokiniai susipažino su mechaniko-inžinieriaus, programuotojo profesijomis, tobulino bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis, komandinio darbo kompetencijas. Pirmokai, naudodami Lego WeDo rinkinį, sukonstravo varlytę, o ją tinkamai sukonfigūravus pradėjo kvaksėti ir šokinėti!

 

Vyresnieji, aštuntokai, naudodami mechanikos principus, konstravo lego važiuokles su paleidimo mechanizmu. Mokiniai išbandė skirtingas konstrukcijų konfigūracijas, matavo važiuoklių ir nuvažiuoto atstumo ilgius.

 

Dirbtuvėse dalyvavo mokiniai iš Panevėžio r. Velžio gimnazijos, Panevėžio „Beržų“ ir „Šaltinio“ progimnazijų. Dėkojame mokinius lydėjusiems mokytojams – Vaidai Usienei, Jūratei Tulauskienei ir Jolantai Andriuškevičienei už kruopščiai atliktus darbus ir teigiamas emocijas! Taip pat mokytojoms Daliai ir Klaudijai!

 

Šiuolaikiniame ugdyme nepakanka vien teikti žinias bei mokyti informacijos įsiminimo ir atkartojimo. Būtina drąsinti mokinius apsvarstyti įvairias prielaidas, analizuoti skirtingus požiūrius, priimti argumentuotus sprendimus. Įrodymais pagrįstas mokymasis per praktinį patyrimą motyvuoja mokinius, skatina labiau domėtis, tyrinėti, taikyti ir kurti.

 

Tarptautinės konferencijos „STEAM ne tik „veža”: konstruok, modeliuok, programuok” organizatoriai

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.