Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius Renaldas Gudauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Joje įsipareigojama bendradarbiauti vykdant bendras valstybinės reikšmės veiklas, projektus, kartu įgyvendinti Nacionaliniame susitarime dėl Lietuvos švietimo politikos numatytus kultūros ir švietimo sričių įsipareigojimus.

 

„Tai reikšmingas susitarimas, įtvirtinantis abiejų įstaigų bendradarbiavimą ir abipusę pagalbą. Partnerystė su didžiausia Lietuvos biblioteka, jos profesionalių darbuotojų parama dirbant prie bendrų projektų ir veiklų labai vertinga. Be to, dabar informaciją apie kultūros ir švietimo projektus pasieks daugiau žmonių“, – sako ministrė J. Šiugždinienė.

 

„Potencialas pokyčiams yra didžiulis. Šiandien kuriamos tarpinstitucinio bendradarbiavimo jungtys atveria kokybiškai naujas galimybes panaudoti kultūros ir švietimo sričių kūrybinį ir profesinį įdirbį, geriau pasiruošti nuolatos kintantiems besimokančiųjų poreikiams ir daugiau dėmesio skirti tokių  esminių kompetencijų ugdymui kaip kūrybiškumas, kritinis mąstymas, pilietiškumas. Ši sutartis – Nacionaliniame susitarime dėl švietimo įtvirtinto kultūros ir švietimo ryšio, vykdant formalųjį ir neformalųjį ugdymą, taip pat mokymosi visą gyvenimą programose, konkretus veiksmų planas“, – sakė bibliotekos generalinis direktorius Renaldas Gudauskas.

 

Remiantis sutartimi, bus organizuojami bendri renginiai, parodos, ekspozicijos aktualiais kultūros ir švietimo klausimais. Ir biblioteka, ir ministerija viena kitai teiks metodinę, informacinę pagalbą, tarpininkaus skleisdamos informaciją per savo pavaldžias ar partnerines įstaigas bei organizacijas.

 

Sutartis galios 5 metus, vėliau ją bus galima pratęsti.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.