„Sveikatos sekliai“ žinių ir patirties maišelius pripildė gyvenimiško džiaugsmo ir smagių potyrių

Justina Valančienė
,
Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ bendruomenė paskutinį žiemos mėnesį leido sveikai ir aktyviai. Įstaigoje buvo organizuojamas teminis vasario mėnuo „Sveikatos sekliai“, skirtas emocinės ir fizinės gerovės plėtojimui. Jo tikslas – tikslingai plėtojant fizinio aktyvumo skatinimo, emocinės-socialinės gerovės ir saugaus elgesio užtikrinimo bei sveikos mitybos propagavimo ugdymo(si) turinį, tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius.

 

Teminio mėnesio metu aktyviai taikant tradicinio ir patyriminio ugdymo(si) metodus, buvo kryptingai gilinamos vaikų žinios apie sveikatos stiprinimo ir saugojimo būdus, inicijuojant ir organizuojant motyvuojančius sveikatinimo renginius, buvo skatinamas vaikų ir jų tėvų (globėjų) teigiamas požiūris į sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko galimybes ir šiuolaikines sveikatinimo strategijas, buvo formuojami vaikų sveikatą stiprinančio ir saugaus elgesio įgūdžiai ir įpročiai, plėtojami partnerystės ryšiai su socialiniais partneriais, telkiama įstaigos bendruomenė ir skatinama įvairi jos lyderystės raiška.

 

Pirma teminio mėnesio savaitė buvo skirta emocinei sveikatai „Pažink save ir atrask įkvepiantį pasaulį“, antroji – sveikai mitybai ir sveikai gyvensenai „Džiaugsmai ir nuotykiai sveikos mitybos šalyje“, trečioji – fiziniam aktyvumui „Aš ir tu pajudėkime kartu“, o ketvirtoji – saugiam elgesiui „Saugaus elgesio ir džiaugsmo kelionės“.

 

Vykdant teminį mėnesį „Sveikatos sekliai“, vaikams daug džiaugsmo suteikė savęs pažinimas ir atradimai jausmų pasaulyje. Terapiniai žaidimai, jausmingi pasakojimai, kūrybinės šėlionės atvėrė ne vieno vaiko širdelę ir privertė ją skambėti su meile ir pasitikėjimu sau bei kitam. Organizuoti kineziterapijos užsiėmimai skatino vaikus suvokti tinkamo kūno judėjimo svarbą.

 

Sveikos mitybos dienoraščiai, pokalbiai, tyrinėjimai, kryžiažodžiai, sveikuoliški patiekalai – tai pirmieji ugdytinių žingsneliai savo sveiko gyvenimo formavime. Organizuotos linksmosios valandėlės-mankštelės, buvo skirtos įkvėpti vaikų pasitikėjimą, smalsumą ir žvalumą, o šūkis „Nei dienos, be mankštos!“ tapo mūsų įstaigos vizitine kortele. Mankštos, organizuotos ugdytinių tėvelių, suteikė daug teigiamų emocijų teik vaikams, tiek ir jas organizavusiems tėveliams.

 

Mažieji „dobiliukiečiai“ per sporto šventes kartu su kitų Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikais ne tik ugdėsi fizinį aktyvumą, išbandė kuo įvairesnes fizinės veiklos formas, bet ir pajautė abipusę pagarbą. Komandinė vaikų veikla ir mokymasis būti bei sportuoti kartu su kitais, suteikė galimybę kiekvienam vaikui patirti pasididžiavimo savimi jausmą.

 

Saugaus elgesio įgūdžiai formuojami kiekvieną dieną, teminio mėnesio metu iš mažų žingsnelių tapo plačiais: aplankėme Sąjūdžio parką, Žardės tvenkinius, kur įtvirtinome saugaus elgesio taisykles gatvėje, prie vandens telkinių bei suradome džiaugsmo lobį. Keliavome į Klaipėdos Švyturio areną, kurioje organizavome sporto varžytuves ir supratome, kad laisvalaikis kartu leidžiant jį aktyviai yra kupinas netikėtų atradimų.

 

Visą mėnesį įgyvendinamos veiklos buvo nekasdieniškos. Džiaugiamės ir didžiuojamės visos Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ bendruomenės dalyvavimu teminio mėnesio veiklose. Tikime, kad tėveliai, aktyviau dalyvaudami vaikų ugdymo(si) procese, turėjo galimybę tiksliau įvertinti savo vaiko pasiekimus sveikatos stiprinimo kompetencijos srityje, stiprino bendrystę su savo vaiku ir visa įstaigos bendruomene. O vaikai savo žinių ir patirties maišelius pripildė gyvenimiško džiaugsmo ir smagių potyrių.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.