STEAM veiklos vyksta laboratorijoje

Rima Skrinskienė
,
Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Kad STEAM (integralaus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymo) veiklos būtų kokybiškos, vaikams veikti būtų smagiau, nusprendėme darželyje įrengti laboratoriją.

Praėjusiais metais Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė“ pasinaudojo kvietimu naudotis STEAM mokyklos ženklo portalu. Susipažinome su kriterijais, kuriais apibūdinama STEAM mokykla ir tvirtai nusprendėme siekti užsibrėžto tikslo – STEAM mokyklos ženklo.

Mūsų įstaiga turėjo pateikti vykdomų STEAM veiklų pavyzdžių, kurios įvertintos kaip įdomios ir naudingos. Šių metų kovo mėnesį mūsų įstaiga įvertinta „STEAM Schol Label“ platformoje – gavo „Competent“ ženkliuką. Ženklas suteiktas Briuselio „STEAM Label shool“ platformos ekspertų.

Džiugu, kad mūsų įstaigos vadovė Rima Daugnorienė pelnytai įvertinta tokiu komentaru: „Panašu, kad vadovaudama mokyklai jau sukaupėte nemažai patirties. Kiekvienas puikus vadovas, kiekvienoje geroje mokykloje, nuolat stengiasi sukurti geresnes sąlygas mokiniams.“

 

Puikiai supratome, kad ženklo gavimo darbai įgauna pagreitį. Įsipareigojome skleisti gerąją patirtį, dalintis idėjomis. Skaitmeninių ugdymo priemonių ieškyklėje „Ugdymo sodas“ esame įtraukti į STEAM mokyklų tinklo sąrašą. Čia lankydamiesi domimės kitose įstaigose vykdomomis STEAM veiklomis, dalijamės STEAM veiklų idėjomis ir patirtimis.

Nusprendėme, kad mums reikia laboratorijos. Planavome, kokią darželio erdvę būtų galima skirti STEAM tyrimų erdvei. Darbai vyko nuosekliai, sistemingai, tam tikrais etapais. Buvo ieškoma baldų, įrengimų, eksperimentams, tyrinėjimams būtinų priemonių. Rezultatas akivaizdus – pedagogai ir ugdytiniai į laboratoriją sukviesti jau šių mokslo metų pradžioje. Apsilankę naujoje erdvėje vaikai tryško džiugiomis emocijomis – šitiek tyrimų ir patyrimų jų laukia.

 

Dabar mūsų ugdytiniai turi galimybę aktyviai veikti, tyrinėti ir atrasti, ugdytis inžinerinį mąstymą, matuoti, sverti, skaičiuoti STEAM laboratorijoje! Tai nauja erdvė mūsų įstaigoje, kurioje gausu tyrinėjimo, matavimo, skaičiavimo, svėrimo priemonių, kurios kviečia kūrybiškai veikti. Čia vyksta vaikų patirtinis ugdymas žaidžiant, eksperimentuojant, tyrinėjant; sprendžiamos įvairios problemos. Mokomasi mus supantį pasaulį pažinti visais savo jutimais, protu, vaizduote.

 

Dirbu su priešmokyklinio ugdymo grupe. Vienas iš šių mokslo metų mūsų grupės prioritetų – kūrybiškai, aktyviai veikiant, turimomis šiuolaikinėmis priemonėmis, siekti nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos) idėjas kasdienėje ugdymosi praktikoje.

Praeitais mokslo metais STEAM idėjas ugdomojoje veikloje taikiau pasikvietusi Pykšt ir Pokšt – veikėjus iš Lauros Bajoriūnės ir Astos Urbonės eksperimentų knygelių „Pykšt ir Pokšt eksperimentai“. Jais tapdavo vaikai, kurie ruošdavosi bandymui, parodydavo, kaip bandymas atliekamas ir surengdavo diskusijas.

 

Šiais mokslo metais kilusias STEAM idėjas padės įgyvendinti nauja erdvė – laboratorija bei mūsų grupėje atsiradęs „išmanusis draugas“ – robotukas. Ši pažangi priemonė, valdoma planšete, padeda lavinti loginį mąstymą, moko kūrybiškumo, programavimo, problemų sprendimo. „Išmanusis draugas“ nėra skirtas užimti žaidimams skirtą laiką ar pakeisti tradicinius mokymo metodus, tai įrankis, padedantis gerinti vaikų STEAM mokymąsi, supažindinti su naujų technologijų galimybėmis.

Ugdytiniams ypač smagu, kad robotas gali skleisti garsus, rodyti emocijas. Jis žadina ugdytinių motyvaciją drauge veikti, kurti, ieškoti atsakymų, eksperimentuoti.

 

Esu įsitikinusi, kad STEAM idėjų integravimas ugdomojoje veikloje žadina vaikų smalsumą tirti aplinką, įkvepia ugdytinius naujiems iššūkiams. O STEAM patirtys ankstyvojoje vaikystėje – didelis žingsnis link sėkmingo mokymosi mokykloje ir geresnių rezultatų siekimo įvairiose srityse.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.