STEAM ugdymo stiprinimas Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje

Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje baigėsi trejus metus trukęs „Erasmus+“ projektas „Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach (liet. „Mokymo, ugdymo ir mokymosi motyvacijos strategijos taikant STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menas ir matematika) metodą“ tarp Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos, Graikijos ir Bulgarijos mokytojų ir mokinių. Įgyvendinant šį projektą buvo siekiama didinti mokinių motyvaciją mokytis, naudojant STEAM kaip būdą ugdyti esminius įgūdžius, tokius kaip aktyvus požiūris, problemų sprendimo gebėjimai, kūrybiškumas, iniciatyvumas, komandinis darbas, empatija. Pagrindiniai projekto laimėjimai ir rezultatai yra susiję su projekto tikslo įgyvendinimu ir visomis suplanuotomis veiklomis, kurios prisidėjo prie mokinių STEAM pasiekimų ir dalykinių bei bendrųjų kompetencijų ugdymo.

 

 

Keturi mokytojai dalyvavo mokymuose Rumunijoje, kurių metu patobulino dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Įgyta tarptautinė mokymosi patirtis pritaikyta gimnazijos ugdymo procese. Įvyko keturi trumpalaikiai mokinių grupių mainai Graikijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Lietuvoje, juose dalyvavo 24 Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokiniai. Per tarptautines veiklas mokiniai patobulino savo mokėjimo mokytis, sprendimų priėmimo, problemų sprendimo, bendradarbiavimo, kritinio mąstymo, lyderystės kompetencijas. Lydintys mokytojai dalijosi gerąja patirtimi su kolegomis ir mokiniais – kiekvieno mobilumo metu mokytojai iš skirtingų šalių vedė STEAM pamokas. Tiek mokytojai, tiek mokiniai per mobilumus patobulino užsienio kalbos (anglų) žinias ir plėtė kultūrinį akiratį. STEAM metodo taikymas ugdymo procese padidino mokinių motyvaciją mokytis, patobulino problemų sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo gebėjimus.

 

Sukurta projekto interneto svetainė, kurioje paskelbtas STEAM pamokų planų rinkinys ir kita su projektu susijusi mokomoji medžiaga, sukurtas mokymo rinkinys mokytojams „STEAM as an approach for developing essential life skills“. Suorganizuota tarptautinė konferencija „STEAM – life skills development“, kurios metu pasidalyta gerąja patirtimi, kaip galima ugdyti, plėtoti ar tobulinti esminius mokinių gyvenimo įgūdžius.

 

„Erasmus+“ projektas „Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach (liet. „Mokymo, ugdymo ir mokymosi motyvacijos strategijos taikant STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menas ir matematika) metodą“) (Nr. 2019-1-RO01-KA201-063054).

 

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.