STEAM pasaulis Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“

Šiuolaikiniame ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme vis dažniau naudojamasi integralaus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymo (STEAM) idėjomis, skatinančiomis ugdytinius kūrybiškai veikti, kritiškai mąstyti, spręsti problemas, kelti hipotezes, įžvelgti priežasties ir pasekmės ryšius, nusakyti išvadas, šių dalykų vaikai mokosi konstruodami, tyrinėdami, eksperimentuodami, atrasdami.

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ 2020 metais prisijungė prie STEAM mokyklos ženklo kūrimo portalo („STEAM School Label“). Birželio 30 d. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė ir Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktorė Snieguolė Bružė surengė gerosios patirties renginį „STEAM pasaulis Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“. Kolektyvų susitikimas įvyko Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktorės Snieguolės Bružės iniciatyva, Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“, laikantis su Lietuvos ugdymo įstaigomis 2019 m. lapkričio 29 d. pasirašytos bendradarbiavimo sutarties.

 

Renginio svečius muzikiniu pasirodymu pasveikino įstaigos ugdytiniai. Ugdytinius paruošė neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė. Lopšelio-darželio istoriją pasakojo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė. Susitikimo metu vyko stendinių pranešimų „STEAM nuotolinio ugdymo(si) metu“, „Žaidžiu, atrandu, tyrinėju, kuriu“, „Žaisk, pažink, atrask“, „Eksperimentai ikimokykliniame amžiuje“, „Žaidžiu, tyrinėju, atrandu…“, „Smagu draugauti su gamta“, „Spausdintinės grafikos technikos panaudojimas ugdyme“, „STEAM logopedo darbe“ bei muzikinių metodinių priemonių „Muzikiniai instrumentai STEAM veikloje“ peržiūra.

 

Žodinį pranešimą „STEAM ugdymas(sis) meninėje priešmokyklinio amžiaus vaikų veikloje“ pristatė vyresnioji auklėtoja Jolanta Lašinienė. Pedagogė supažindino svečius su įstaigoje taikomomis STEAM idėjomis kasdieniame ugdyme. Auklėtoja apibūdino ugdytinių idėjų pateikimą, hipotezių iškėlimą, idėjos pagrindimo svarbą.

 

Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo „13-tos klasės pamokoje „Vandens lašelio laboratorija“ su pamoką surengusiomis vyresniosiomis auklėtojomis Rasa Stulpiniene ir Inga Zelionkiene.

 

Direktorė Loreta Simanavičienė svečius supažindino su įstaigos vidaus ir lauko erdvėmis, edukacinėmis priemonėmis; pakvietė į VšĮ „Aukštaitijos siaurojo geležinkelio“ edukacinę programą Panevėžio Siauruko stotyje – „Pasivažinėjimas siauruku“. Ekskursijos dalyviai apžiūrėjo stoties viršininko namelį, istorinių riedmenų stoginę ir eksponuojamus riedmenis; klausėsi šimto dvidešimties metų Siauruko gyvavimo istorijos, Siauruku vyko į Depą (1 km); kolektyvai išbandė rankinės drezinos greitį, jėgą. Siauruko kalvėje į „13-tos klasės pamoką „Retro dainos“ pakvietė Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė. Kolektyvus iš Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ ir Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ jungė 1970–1980 metų estrados dainos, muzikinės improvizacijos. Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktorė Snieguolė Bružė dėkojo už pasidalijimą gerąja patirtimi, paprastais STEAM idėjų pateikimo būdais, priemonėmis kasdienėje veikloje, už šiltą priėmimą Aukštaitijos krašte.

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.