STEAM – mūsų PIN kodas

Loreta Tamulaitienė
,
Šiaulių Stasio Šalkauskio g-jos direktorė

Gegužės vidurys Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje visada ypatingas – minimas garbaus filosofo, pedagogo profesoriaus Stasio Šalkauskio gimtadienis, šiais metais – jau 133-iasis. Nors paminėjimų formos dažnai kinta, tačiau vertybinė prasmė visada išlieka ta pati. Profesorius S. Šalkauskis daugiau kaip prieš 100 metų sukūrė pilnutinio ugdymo sistemą, kuri šiandien atitinka visuminio ugdymo filosofiją ir tampa gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics – STEAM) dalykų pagrindu. Jau tada S. Šalkauskis nurodė, kad ugdant mokinį svarbu atsižvelgti į visas 4 ugdymo „lytis“: sveiko kūno, aštraus, imlaus proto, dvasingumo ir kūrybiškumo lavinimą. Jis ragino nepamesti nė vienos ugdymo „lyties“.

 

S. Šalkauskio idėjos, kurios ir yra gimnazijos veiklos filosofinis pamatas, įkvėpė suburti mokytojus, mokyklų vadovus, mokinius į forumą „STEAM – mūsų PIN kodas“ ir pasidalyti gerąja patirtimi. Šiandienos ugdymo iššūkiai reikalauja, kad mokytojas būtų pasirengęs kūrybiškai naudoti įvairias technologijas, tarpusavyje derinti tradiciškai sunkiai suderinamus dalykus, ugdyti ateities kompetencijas, tad vis dažniau pedagogai pasigenda mokymų, kuriuose būtų galima įgyti praktinės patirties, susitikimų, kuriuose būtų dalijamasi išbandytais metodais. Praktines STEAM galimybes forume pristatė Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė, STEAM programų koordinatorė Sandra Verenkaitė-Bumblauskienė. Šiaulių m. savivaldybės skiriamas finansavimas šioms programoms vykdyti – tai dar viena priežastis, kodėl mūsų gimnazijoje tokia aktuali STEAM veikla. Nuo 2017 m. finansuojamos Šiaulių universiteto, Šiaulių valstybinės kolegijos, Šiaulių profesinio rengimo centro ir verslo įmonių programos.

Ne mažiau svarbus ir komandos bei viso kolektyvo pasirengimas priimti naujoves ir patikėti jų prasmingumu. Kai prieš trejetą metų Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) pakvietė bendradarbiauti ir steigti VGTU klasę, tapome komandos, į kurią susibūrusios aktyviausios STEAM programos mokyklos, dalimi. Mokytojai kartu su mokiniais įsitraukė į projekto „Ateities inžinerija“ veiklas, kuria modernius technologinius objektus, mokosi programavimo, technologijas naudoja įvairių mokomųjų dalykų pamokose: fizikos, IT, technologijų, dailės, geografijos, užsienio kalbų, chemijos ir kt.

 

Į forumą atvyko Stasio Šalkauskio gimnazijos STEAM programos mentoriai – Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos komanda. Informacinių technologijų vyr. mokytoja dr. Renata Burbaitė praktinės veiklos grupei pristatė mikrovaldiklių programavimo patirtį, inžinerijos integravimo į skirtingus mokomuosius dalykus galimybes pateikė Šiaulių Ragainės progimnazijos inžinerijos mokytoja Ingrida Donielienė, dr. Saulius Niauronis iš Šiaulių valstybinės kolegijos pasidalijo praktika, kaip panaudoti „Arduino“ elektroniką neprogramuojant, robotikos paslaptis atskleidė Juliaus Janonio gimnazijos IT mokytojas Ričardas Gečas, kaip naudoti „Micro:bit“ koordinačių sistemai, parodė Šiaulių „Juventos“ progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Rimantė Vargalienė ir IT mokytoja metodininkė Eglė Bukienė. Stasio Šalkauskio gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Lina Šidlauskienė, anglų kalbos mokytojos metodininkės Jurga Skinulienė ir Jurgita Ribikauskienė pristatė temą „Mobiliųjų programėlių naudojimas ugdymuisi“, o IT mokytoja ekspertė Daiva Railienė ir fizikos vyr. mokytoja Zita Bagamulskienė – „STEAM mokymas su LEGO atsinaujinančios energijos rinkiniu“. Plenariniame posėdyje filmuota medžiaga dalijosi Gintaras Jonaitis, VGTU Biotechnikos katedros laboratorijos vedėjas. Jis pademonstravo, kokius komponentus ir temas inžinerinei kūrybai galima panaudoti iš kasdienės mūsų aplinkos. Savo pranešimą jis pradėjo klausimu „Ar jūsų mokyklose yra nebenaudojamų kompiuterių?“ ir parodė, kokia gali būti įdomi ir įtraukianti veikla norint prikelti seną kompiuterį. Darbo grupėje G. Jonaitis pristatė temą „Žmogaus pojūčiai vs atviro kodo elektronika“. Šia tema labiausiai domėjosi vyresniųjų klasių gimnazistai.

 

Reflektuodami forumo veiklas dalyviai pabrėžė, kad mokymosi procesui labai svarbi galimybė teorinius dalykus išbandyti praktikoje, o tai jie galėjo patirti per forumą, nurodė, kad mokantis naujų dalykų labai svarbu įtvirtinti informaciją, džiaugėsi galimybe susipažinti su kolegomis iš visos Lietuvos, kurie domisi ir dirba STEAM srityje, užmegzti naujų kontaktų, atrasti naujų galimybių. Mokytojai džiaugėsi prasmingai praleistu pusdieniu, ne vienas sakė, kad net ilga kelionė įspūdžiais, žiniomis ir patirtimi atsipirko su kaupu.

S. Šalkauskio gimnazijos organizuotas forumas tik patvirtina mintį, kad bendradarbystė STEAM srityje, kai jungiasi aukštojo mokslo institucijos, verslo partneriai, mokyklos, savivaldybė, STEAM galimybes pakelia į aukštesnį lygmenį ir sukuria naujas ugdymosi galimybes.

Verta pridurti, kad bendradarbiavimas įvairiose srityse atneša pridėtinę vertę – mūsų gimnazijai praktinių galimybių kokybiškai vykdyti STEAM programas atsirado ir dėl tarptautinių projektų: „STEM – ateities PIN kodas“ („Erasmus+“ KA1 programa) ir „Matematika, technologijos ir inžinerija klasėje“ („Erasmus+“ KA2 programa). Šių projektų veiklos finansuojamos iš „Mokymosi visą gyvenimą programos“, ją Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Tai galimybė ne tik mokytis, bet ir įsigyti modernių ugdymosi priemonių.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.