Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokytojai „Erasmus+“ KA1 projekte

Rasa Palepšaitienė
,
Šiaulių „Juventos“ prog-jos biologijos mokytoja

Šiaulių „Juventos“ progimnazija, atliepdama šiuolaikines ugdymo tendencijas, nuolat dalyvauja įvairiuose projektuose. Jų metu naujų įgūdžių ir gebėjimų įgyja ir mokiniai, ir jų mokytojai. Pastarieji, būdami ugdymo proceso organizatoriai ir vykdytojai, tiesiogiai daro įtaką individualiai mokinio raidai. Todėl ypač svarbūs tampa nauji, aktyvias mokinio veiklas skatinantys mokymo metodai. „Erasmus+“ KA1 projektas „Projektinis mokymas(is) – įrankis sėkmingam visuminiam asmenybės ugdymui“ padeda mokytojams pagilinti netradicinio ugdymo metodų naudojimo pamokoje įgūdžius.

 

Rugsėjo 23–30 d. mokytojos Lina Jurevičiūtė, Rimantė Vargalienė, Zita Girčiuvienė ir aš, Rasa Palepšaitienė, lankėmės Florencijoje (Italija) ir dalyvavome minėto projekto mokymuose. Jų metu buvo pristatytas „Projektais pagrįsto mokymo(si) (angl. Project Based Learning – PBL)“ metodas. Mokymų vadovė Sh. Corvin nuolat akcentavo šio metodo privalumus, kiekvienam vaikui suteikiančius galimybes aktyviai mokytis ir pasiekti asmeninę pažangą.

 

„Juventos“ progimnazijos mokytojų grupė kartu su kitais mokymų dalyviais nagrinėjo teorinę medžiagą, kūrė projektus, išbandė įvairias PBL metodo technikas nuo projekto idėjos, planavimo iki pristatymo ir vertinimo. Išnagrinėtos ir išbandytos įvairios mokinių bendradarbiavimo formos, išanalizuoti ilgalaikių ir trumpalaikių projektų įgyvendinimo metodai. Mokytojai dalijosi turima patirtimi apie projektinę veiklą pamokose ir kitose ugdymo veiklose, vyko aktyvios diskusijos.

 

Mokymų metu įgytas kompetencijas mokytojos pasirengusios naudoti per pamokas. Projektais pagrįsto mokymo(si) metodas leidžia padaryti mokymo procesą įdomesnį, didina mokinių galimybes pasiekti sėkmę. Jo dėka ugdomi XXI amžiuje svarbūs įgūdžiai – kūrybingumas, kritinis mąstymas, bendradarbiavimas ir bendravimas.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.