Respublikinis kūrybinis STREAM projektas „Dovana Lietuvai“

Inga Sorakienė
,
Šakių vaikų l.-d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Dialeta Bendoraitienė
,
Šakių vaikų l.-d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Vasario–kovo mėnesiais Šakių vaikų lopšelyje-darželyje vykdėme darželio projektą „Atrask, pažink, kurk Lietuvą“. Šio projekto tikslas – ugdyti tautiškumą, patriotiškumą, pilietiškumą ir meilę savo kraštui. Planuodami veiklas kėlėme sau klausimus: kas įvyko vasario 16-ąją, ir kovo 11-ąją? Kodėl mes minime abi šias datas ir kuo jos skiriasi? Ar tikrai mes jas žinome? Kas yra laisvė? Kodėl mums svarbios lietuviškos šventės? Kokie senieji tradiciniai lietuvių amatai? Ar jie pažįstami, įdomūs šiuolaikiniams vaikams? Kokias dovanas savo tėvynei Lietuvai vaikai gali sukurti savo rankelėmis? Šis projektas svarbus tuo, kad jame susijungia senosios liaudiškos tradicijos ir šiuolaikiniai ugdymo metodai (STREAM), kas yra suprantama, artima šiuolaikiniam vaikui.

 

Pats projekto pavadinimas kviečia pažinti savo kraštą, tarsi iš naujo atrasti mūsų Lietuvą ir kurti įvairiomis priemonėmis – daina, šokiu, eilėraščiu, mįslėmis, prisimenant tradicijas, taikant naujausias technologijas, kuriant darbelius savo rankelėmis.

 

 

Pirmoji, svarbiausioji ir visą projekto laiką trukusi veikla – tai respublikinis virtualus kūrybinis STREAM projektas „Dovanai Lietuvai“, skirtas paminėti Lietuvos valstybingumo datas, ugdyti tautinį ir pilietinį sąmoningumą, naudojant šiuolaikiniams vaikams priimtinas inovatyvias metodikas, stiprinant vaikų domėjimąsi STREAM dalykais. Sulaukėme gausaus dalyvių būrio iš visos Lietuvos, net iš 37 ugdymo įstaigų. Organizuodami projektą siekėme padėti atsiskleisti talentingiems ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams, kad kiekvienas turėtų galimybę atrasti, tyrinėti, įdomiai, įvairiapusiškai pažinti mus supantį pasaulį. Dalyviai buvo labai kūrybiški, jų darbai originalūs, džiugu, kad kartu auginame tokį gausų būrį Lietuvos patriotų. Visų dalyvių atsiųsti darbeliai sugulė į filmuką.

 

Minint Vasario 16-ąją buvo suorganizuotas renginys darželyje „Lietuvėle, nešu tau dainą ir šokį savo širdy”. Jo metu vaikai susipažino su lietuvių liaudies senovinėmis dainomis, žaidimais, rateliais, patyrė gerų emocijų juos žaisdami.

 

Dar viena projekto dalis buvo Užgavėnės, susipažinimas su šios šventės tradicijomis, personažais. Senojoje Lietuvoje Užgavėnės buvo didžiulė džiaugsmo, linksmybių diena, apipinta įvairiais papročiais, tradicijomis ir burtais. Visi Užgavėnių papročiai mūsų senoliams turėjo užtikrinti žemės derlingumą ir gausų derlių. O šiandien į šias tradicijas žvelgiame su šypsena – tai daugiau žaismės ir atsipalaidavimo nuo kasdienybės šventė, tai tapę labiau pavasario kvietimu, šaukimu. Šiai šventei paminėti vaikai namuose kartu su šeima gaminosi barškučius, šventės metu jais barškino, gąsdino žiemą. Susitiko su Užgavėnių personažais – Kanapiniu ir Lašininiu, vaišinosi blynais, žaidė Užgavėnių žaidimus.

 

Kalbant apie Šv. Kazimiero dieną, kitaip, Amatų dieną, vaikai buvo pakviesti į darželio salę, kur personažai, Kazytė ir Kaziukas, vaikus supažindino su tradiciniais lietuvių amatais, parodę filmuotą medžiagą. Grįžę į grupes, vaikai patys kūrė įvairius kūrybinius darbelius, vėliau juos eksponavome įvairiose darželio erdvėse.

 

Minint Kovo 11-ąją buvo suorganizuotas renginys „Lietuviško žodžio apkabinti”, kurio metu vaikai susipažino su Lietuvos regionais, kalba, miestais, papročiais, tradicijomis. Vykdėme akciją „Apkabink savo darželį“, kurios metu visa darželio bendruomenė susikabinę rankomis apjuosė darželį.

 

Viso projekto metu buvo taikoma STREAM metodiką, kadangi tyrinėjant vaikams lengviausiai ir priimtiniausiai susipažinti su naujais dalykais ir atrasti senus. Užbaigiant darželio projektą, visa bendruomenė dar kartą kartu žiūrėjo filmą, sukurtą iš respublikinio virtualaus kūrybinio STREAM projekto „Dovanai Lietuvai“ veiklų. Šis projektas dar kartą patvirtina teiginį, kad Lietuva yra tai, kas šalia mūsų: kalba, mūsų tradicijos, papročiai bei mano gimtas miestas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.