Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Aktyvieji ugdymosi metodai: pedagogo ir vaiko sėkmė“

Rūta Krivickienė, Jurgita Balčiūnaitė-Čėsnienė
,
Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“

Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“ ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras gruodžio 7 d. organizavo nuotolinę respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją „Aktyvieji ugdymosi metodai: pedagogo ir vaiko sėkmė“, kurios tikslas – pristatyti ir aptarti sėkmingą ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos patirtį diegiant aktyviuosius ugdymo(si) metodus. Ši konferencija jau organizuojama antrus metus, ir kasmet sulaukia vis didesnio susidomėjimo.

 

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip šimtas dalyvių iš Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Šilutės, Druskininkų, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus, Jonavos, Kelmės, Šiaulių ikimokyklinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, vadovai. Konferencijoje buvo pristatyta 17 žodinių / vaizdinių pranešimų, dalyviai dalinosi gerąją patirtimi bei idėjomis apie inovatyvius ugdymo(si) metodus integruotose veiklose, įtraukiant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, pristatė skaitmeninės kompetencijos plėtojimo galimybes per ugdymo sritis, STEAM metodikos naudojimo galimybes organizuojant bendruomenės sieną lauke, vaikų kalbinių gebėjimų lavinimą projektą, pateiktos netradicinės knygų skaitymo galimybės, pristatytas „Pagalvės“ metodas, pasidalinta efektyvaus įstaigos erdvių panaudojimo galimybėmis kuriant inovatyvias ir kūrybiškas ugdomąsias veiklas.

 

Susidomėjimo sulaukė naratyvinis žaidimas pagal A. Lindgren knygą „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“, pristatyti įvairūs projektai („Gražiai kalbu – visiems džiugu“, „Lino kelias“, „Judam kartu“), gamtinių ir antrinių medžiagų panaudojimo galimybės. Dėkojame konferencijos pranešėjams už dalijimąsi gerąja patirtimi, dalyviams už mokymosi visą gyvenimą idėjos palaikymą ir pozityvios atmosferos kūrimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.