Radviliškio Lizdeikos gimnazijai – 20

Mokykla neatsiejama nuo besikartojančių rudens darbų dar tik viltingai mąstant apie gėrybes, paskui dažniausiai be sniego, tiesiog kaip kasdienybės nuošliaužos prispaudžiantys žiemos rūpesčiai, egzaminų staigmenomis kibirkščiuojančios pavasario „linksmybės“ ir trumpalaikė vasaros tyla, kurios saldumu galime pasimėgauti, deja, ne tiek, kiek norėtųsi. Tad vėl reikia donelaitiškam ratui įsisukti nuo pradžių. Taigi atsakymas į klausimą, iš kur geriausiai galima matyti mokyklą, skambėtų taip: mokyklą geriausiai matyti pro mokyklos langą tiems, kurie ja gyvena, o kitiems ji tik mokykla, kuri dažniausiai neatsiejama nuo kiekvieno individo savasties trilogijos: idealų, lūkesčių, galimybių.

 

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos 20-metis pasitiktas įvairiausiais renginiais ir konkursais, kurių tikslas – skatinti domėtis gimnazijos istorija ir garsinti Lizdeikos gimnazijos vardą, ieškant individualių saviraiškos formų, išbandant įvairias kūrybos technikas, stilius ir žanrus. Mokyklos vardo įamžinimas poezijos darbų konkurse „Posmai mokyklai“ pabiro netikėtais ženklais ar simboliais. Jaunieji poetai, paskatinti lietuvių kalbos mokytojų, gimnazijos istoriją įamžino skirtingais būdais: vieni – akrostichu, kiti – trioletu, dar kiti – lyriniu pamąstymu ar žaisminga satyra, taip išbandydami savo kūrybinius gebėjimus ir meniniu žodžiu išsakydami savąjį santykį su gimnazija. Jubiliejaus proga gimnaziją papuošė dailės darbų paroda „Skiriama mokyklai“, organizuotas jubiliejinis logotipo ir knygos skirtukų konkursas, medžio drožinių ekspozicija „Šaukštu proto neįkrėsi“, kūrybinių darbų paroda „Linksmieji pelėdžiukai ruošiasi žiemoti“ ir vizitinių kortelių ekspozicija „Žinutė pasauliui apie save“, dekoratyvinio konservavimo paroda „Užkonservuotos emocijos“. Dėmesį traukė gimnazijos istorija tapusių įvykių nuotraukų paroda „Metraščio puslapius pavarčius“. Į jubiliejinius renginius aktyviai įsijungė ir mokyklos sportininkai, organizuotos krepšinio varžybos ir tinklinio turnyras. Taip pat šiuo metu rengiamas gimnazijos mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų almanachas „Įsibuvimai“ ir montuojamas dokumentinis filmas, įprasminantis 20 metų gimnazijos veiklą.

 

Legendos yra amžinos kaip išmintis, kartais ji atsitraukia, susigūžia ir laukia, kada vėl atgims ir su nauja jėga apglėbs pasaulį. Daugiau nei prieš 20 metų vėl įsižiebė žynio Lizdeikos aukuro liepsna, kai mažame Lietuvos miestelyje, Radviliškyje, kilo mintis įsteigti Lizdeikos vardo gimnaziją. Nebuvo tai lengvas kelias: prireikė drąsos ir užsispyrimo, visos bendruomenės pastangų ir kūrybiškų sprendimų, kol galiausiai pasiektas rezultatas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 1997 m. gegužės 30 d. Kolegijos nutarimu Nr. 36 Lizdeikos vidurinei mokyklai suteiktas humanitarinio profilio gimnazijos statusas, dar po trejų metų – realinio profilio. Dvidešimt metų – tai tarsi dvidešimt prasmingos veiklos žingsnių, aprėpiančių įvairiausias iniciatyvas ir idėjas, daugybę įvykių, darbų ir emocijų. Didžiuojamės, kad Lizdeikos gimnazija pirmoji rajone įrengė kompiuterių klasę. Lizdeikiečiai pirmieji ėmė mokytis ekonomikos, taip pat pirmieji rajone džiaugėsi renovuotu stadionu ir moderniai įrengta atletinės gimnastikos sale, pirmieji ėmė naudotis elektroniniu dienynu „Tamo“ ir muzikiniu skambučiu, sulaukusiu visuotinio mokinių pritarimo. Lizdeikos gimnazijoje vyko mokinių sporto olimpiada „Olimpiečiai tarp mūsų“. Ne kartą mokykla buvo apdovanota kaip sportiškiausia Lietuvos gimnazija. 2005-aisiais nuo Lizdeikos gimnazijos aukuro Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus įžiebė respublikinio mokinių olimpinio festivalio ugnį. Gimnazija garsėja mokinių vasaros stovyklomis „Robinzonai“ ir „Puiki vasara“. Gabiausi mokiniai kasmet apdovanojami Lizdeikos premija, įrašomi į gimnazijos Garbės knygą. Buvęs lizdeikietis, pirmosios atkurtos gimnazijos laidos abiturientas Vladas Krivickas įsteigė premiją „Mokiniai – mokiniams“, kuria kasmet apdovanojami iniciatyvūs ir verslūs mokiniai. 2008 m., išgryninus gimnaziją, dalis mokinių perėjo mokytis į Gražinos pagrindinę mokyklą.

 

Šiandien renovuotoje gimnazijoje mokosi 615 mokinių, dirba 77 mokytojai. Lizdeikos gimnazija yra Pasaulinio UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo narė, mokykloje nuolat vykdomi įvairūs tarptautiniai projektai, organizuojamos mokslinės-praktinės lietuvių kalbos ir literatūros bei gamtos ir tiksliųjų mokslų konferencijos, gimnaziją iki šiol reprezentuoja respublikinis „Žynio“ konkursas, rengiamas nuo 1996 m., minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Mokykla yra „Euroscola“ konkurso laureatė, o gimnazijos komanda – respublikinio teisinių žinių konkurso „Temidė“ laureatė ir prizininkė. 2011 m. kartu su rajono neįgaliais gyventojais sėkmingai įgyvendintas projektas „Perliukai“, o projekto dalyviai pakviesti koncertuoti Prezidentūroje. Mokinių dailės darbų paroda „Pakyla pelėda išskleidus sparnus“ 2014 m. eksponuota LR Seimo rūmuose. Lizdeikos gimnazijos vardą mokiniai kasmet garsina respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, sporto varžybose ar teatro festivaliuose. Jau keleri metai veikia EMILE klasė, o frankofonų veikla žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Taigi, Lizdeikos gimnazija šiuolaikinė švietimo įstaiga, kurioje siekiama žinių, tobulėjama, įgyvendinamos svajonės ir tikslai.

 

„Kilk, ugnele, kilk į viršų, kad dievai maldą išgirstų“, – kreipėsi į aukščiausias jėgas vaidilutės, saugančios amžinąją išminties ugnį, įžiebtą žynio Lizdeikos. Kompozicija pagal Balio Sruogos poemą „Giesmė apie Gediminą“ nukėlė žiūrovus į istorines ištakas, kai užgimė valstybės vizija, rutuliojosi mintis, išgryninta išminties bei materializavusis žmonių sielose ir širdyse. Žynys dar kartą priminė mums, kad turime branginti vienas kitą. Jubiliejaus šventėje prasmingai nuskambėjo Lizdeikos gimnazijos himnas, kurį atliko mokinė Vaiva Pakštaitė ir 2000 m. abiturientė Kristina Poškienė. Šventės dalyviai aplodismentais pasveikino Vaidą Žilį, vieną iš gimnazijos himno autorių, kuris vėliau pašmaikštavo, kad, pasak sumanytojų, himno melodija „turėjusi priminti roką“, tačiau ir šis variantas neblogas. Džiugu, kad meninėje programoje dalyvavo ne tik dabartiniai gimnazijos mokiniai, bet ir baigę ją prieš kelerius ar keliolika metų. Pritariant gimnazijos roko grupei „Ratai“ svečiai atliko savo muzikinius sveikinimus. Laukiamiausias šventės akcentas – šventinis tortas ir netradiciškai nuskambėję gimtadienio dainos akordai, pritariant gimnazijos direktorei Inai Bajarauskaitei, kuri linkėjo, kad gimnazija taptų kiekvieno sėkmės mokykla.

 

Prieš dvidešimt metų Lizdeikos gimnazijoje apsigyveno gėlė, vardu Gimnazistė, kuri papuošė sceną. Simboliška, bet per tiek metų išaugusi atšaka apsivijo pagrindinį kamieną. Prieš dvi dešimtis metų būtent šią gėlę gimnazijos įsteigimo proga, linkėdamas kūrybiškai augti, padovanojo Radviliškio r. savivaldybės meras Antanas Čepononis. Sakydamas sveikinimo kalbą ir įteikdamas padėkos raštą, meras bendruomenei palinkėjo nesustoti, nes tai, kas sukurta, yra nepakartojama. Ilgametis gimnazijos direktorius Jonas Varkulevičius padėkojo mokytojams, kurie kūrė gimnaziją, ir taikliai pastebėjo, kad mokykla visais laikais laikosi ant septynių banginių, t. y. pačių iniciatyviausių ir kūrybiškiausių. Pasiekti tokių rezultatų gali tik stipri bendruomenė, jos susitelkimas ir nusiteikimas. Taip pat nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus išsakė kolegos iš kitų rajono mokyklų ir įstaigų, mokinių tėveliai ir buvę lizdeikiukai.

 

Lizdeikos gimnazijos simbolis  – linksmasis Pelėdžiukas – palydėjo prie gimtadieninio vaišių stalo. Kur svečiai – esami ir buvę Lizdeikos gimnazijos darbuotojai, mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai – maloniai dalijosi prisiminimais ir džiaugėsi mokinių pasiekimais, atsinaujinusia, išgražėjusia mokykla. Netrūko geros nuotaikos, šiltų emocijų ir linkėjimų.

 

Laima VERBICKIENĖ, Gitana ABROMIKIENĖ

Radviliškio Lizdeikos g-jos mokytojos

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.