„Puzzle“ dėlionės keliu

Jūratė Pilsudskienė
,
projekto koordinatorė, Kauno r. Neveronių gimnazijos mokytoja

Įgyvendinant tarptautinį „Erasmus+“ projektą „Build Up (Y)Our Future Through Arts“, pirmasis mobilumas Lenkijoje tapo vienos didžiulės dėlionės kūrimu.

 

Šio projekto partnerystėje, dalydamiesi idėjomis ir mokydamiesi vieni iš kitų, dalyvauja atstovai iš penkių šalių: Italijos, Lenkijos, Lietuvos, kuriai atstovauja Kauno r. Neveronių gimnazija, Portugalijos ir Turkijos. Šalių, kurių tradicijos, darbo kultūra ir praktikos yra skirtingos. Pagerbdami vieni kitų kultūrinius skirtumus, visi partneriai išsikėlėme bendrą tikslą – sudaryti sąlygas mūsų jaunimui pažinti kitas kultūras, būti tolerantiškiems jų skirtumams, vystyti kultūrinį dialogą, ugdant visų projekto dalyvių tarpkultūrinį sąmoningumą. Taip kilo „Puzzle“ idėja, juk visi esame vienos didžiulės dėlionės, kurią turime surinkti į vientisą visumą, dalelės.

 

Vos tik peržengus Przemyslio II licėjaus Lenkijoje slenkstį, projekto dalyvius pasitiko „Puzzle“ dėlionių dekoracijos. Šie simboliai lydėjo mus visose mobilumo veiklose: šokio pamokos metu iš atskirų žingsnelių, lyg mažų dėlionės detalių, buvo sukurtas darnus šokis; keramikos dirbtuvėse iš skirtingų elementų nulipdyti nuostabūs meno kūriniai. Ypač svarbus vaidmuo „Puzzle“ detalėms buvo skirtas vaidybos meno pamokoje, kada jos tapo pagrindiniu elementu, perteikiant žmogaus gyvenimo prasmingumą. Statydami spektaklį, projekto dalyviai naudojo dėlionės elementus ir taip iliustravo pagrindinius žmogaus gyvenimo etapus, siekė pabrėžti visos žmonijos egzistencijos vientisumą. Baigiamasis akordas nuskambėjo tapybos užsiėmimo metu, kada projekto dalyviai atskiras dėlionės detales papuošė tik savo kultūroms būdingais simboliais ir iš visų tapybos darbų sukūrė ryškiu išskirtinumu alsuojančią vientisą mozaiką. Pagaliau visos dėlionės dalys buvo surinktos į vieną nuostabų meno kūrinį.

 

 

Kad ir kokie skirtingi būtume, drauge mes kuriame bendrą žmonijos paveikslą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.