Projekto „Vaivorykštė“ atgarsiai

Daiva Jonušienė
,
Santariškių konsultacinio-mokymo centro lietuvių kalbos mokytoja

Kovo 10–17 d. Vilniaus Santariškių konsultaciniame-mokymo centre pagal Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Erasmus+“ lankėsi 6 šalių – Bulgarijos, Italijos, Ispanijos, Makedonijos, Rumunijos ir Turkijos – projekto dalyviai: 16 mokytojų ir 17 mokinių.

Santariškių konsultacinis-mokymo centras – Santaros vaikų ligoninės mokykla, kurios mokytojai moko ligoninėje besigydančius mokyklinio amžiaus vaikus. Mokykla dėl aktyvios anglų kalbos mokytojos Irmos Vitukynaitės veiklos pritraukia projektų koordinatorių dėmesį. Šiuo metu įstaiga dalyvauja trijuose projektuose.

 

Projektas „Vaivorykštė“ (angl. „Rainbow“) tęsiamas nuo 2017 m. Jo koordinatoriai – Rumunijos Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botosani mokytojai. Projekto tikslas – netradiciniais mokymo metodais mokytis ir mokyti, vesti integruotas pamokas, paįvairinti neformalų ugdymą, gerinti anglų kalbos žinias. Pamokos siejamos su pagrindinėmis stichijomis – žeme, vandeniu, oru, ugnimi. Mokiniai skatinami ieškoti informacijos apie šias stichijas, domėtis savo ir partnerių kraštų papročiais, tradicijomis, tautosaka. Skatinamos kūrybinės veiklos – rašymas, piešimas, vertimas į anglų kalbą.

 

Lietuva – paskutinė šalis, kurioje vyko mokymo, mokymosi ir gerosios patirties sklaidos partnerių susitikimas. Šių metų tema – ugnis, todėl, prieš svečiams atvykstant, ligoninės mokiniai domėjosi pasakomis, sakmėmis, kuriose kalbama apie ugnį, kūrė šiuolaikines sakmes, pasakas ir vertė jas į anglų kalbą. Be to, jie susipažino su lietuvių mitologija, senovės papročiais, pagonišku tikėjimu, senovės lietuvių dievais. Mokykloje buvo organizuoti patirties sklaidos seminarai, į juos noriai rinkosi besigydantys mokiniai, jų tėvai, mokytojai, ligoninės personalas.

Kovo 11-ąją projekto dalyviai galėjo nueiti į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtus renginius, lankėsi Valstybės pažinimo centre, vyko edukacinė ekskursija po Vilniaus miesto senamiestį.

Kovo 12-ąją svečiai per ekskursiją apžiūrėjo LR Seimo rūmus, susipažino su Seimo darbu, susitiko ir bendravo su Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoju prof. Vytautu Juozapaičiu, kalbėjo apie Lietuvos švietimo politiką, jos kaitą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu.

Po pietų projekto partneriai susitiko su Santariškių konsultacinio-mokymo centro mokytojais, ligoninės vadovais. Santaros vaikų ligoninės oranžerijoje plazdėjo Italijos, Ispanijos, Rumunijos, Turkijos, Makedonijos ir Bulgarijos vėliavos, skambėjo šių valstybių himnai. Svečius pasveikino Santariškių konsultacinio-mokymo centro direktorė Jadvyga Dautartienė.

 

Kovo 13-ąją mokiniai kartu dalyvavo įvairiose pamokose. Onkohematologijos skyriaus žaidimų kambaryje, vadovaujami pradinių klasių mokytojos Svetlanos Beinarovičienės, sendinimo technika degino skirtukų kraštelius. Pediatrijos skyriaus žaidimų kambaryje pradinių klasių mokytoja Rita Račkauskienė supažindino su Joninių papročiais. Mokiniai darė žibintus, juos dekoravo dekupažo technika. Ligoninės chirurgijos skyriuje geografijos mokytoja Vilija Jankauskienė pasakojo apie Ugnies žiedą, iš popieriaus ir degiųjų medžiagų buvo daromi išsiveržiantys ugnikalniai. Pradinių klasių mokytoja Rūta Jurgaitienė supažindino su Užgavėnių papročiais. Vaiko raidos centro Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriuje lietuvių kalbos mokytoja Daiva Jonušienė supažindino su senuoju baltų tikėjimu, pagoniškais lietuvių dievais. Mokiniai iš molio lipdė ugnies deivę Gabiją.

Tuo metu ligoninės oranžerijoje atvykę mokytojai kartu su Santariškių konsultacinio-mokymo centro pedagogais dalyvavo įvairiose veiklose, dalijosi gerąja patirtimi.

Po pietų savo namų darbus pristatė atvykę mokiniai. Dauguma domėjosi, kaip jų šalyje mokomi turintieji negalią. Teodora iš Rumunijos parengė skaidrėmis iliustruotą medžiagą, kaip jos šalyje dirbama su disleksiją turinčiais vaikais. Kiti mokiniai taip pat buvo parengę pranešimus, kaip mokomi ir integruojami sergantys ar negalią turintys vaikai.

 

Kovo 14-ąją aplankyti Druskininkai. Kelionės tikslas – edukacinė programa: natūralūs mineralinio vandens šaltiniai, kraštovaizdžio poveikis kūrybai. Mokiniai dalyvavo edukacijoje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio memorialiniame muziejuje, mokėsi grafikos piešimo technikos, stebėjo pamokas „Saulutės“ vaikų sanatorijoje, dalijosi savo patirtimi su bendraamžiais.

Kitą dieną projekto dalyviai kalbėjo apie savo šalies švietimo sistemą, mokyklas, buvo parengę medžiagos, kaip per pamokas galima kūrybiškai eksperimentuoti su ugnimi. Santariškių konsultacinio-mokymo centro direktorė Jadvyga Dautartienė papasakojo šio centro istoriją, supažindino su darbo specifika. Direktorės pavaduotojas ugdymui Julius Skestenis kalbėjo apie Vilniaus miesto švietimo sistemą. Onkohematologijos skyriaus kuratorė Svetlana Beinarovičienė skaitė pranešimą apie meno terapijos svarbą sunkia liga sergantiems vaikams. Matematikos mokytojas Vaidotas Dalinkevičius, įtraukdamas ir atvykusius mokinius, traukė šaknis iš daugiaženklių skaičių.

 

Kovo 16-ąją svečiai aplankė senąsias Lietuvos sostines – Kernavę ir Trakus, aptarė kraštovaizdžio poveikį krašto gynybai. Trakuose svečiai susipažino su karaimų bendruomenės tradicijomis, kulinariniu paveldu.

Visas viešnagės dienas projekto dalyvius lydėjo Santariškių konsultacinio-mokymo centro anglų kalbos mokytoja, direktorės pavaduotoja ugdymui Irma Vitukynaitė, direktorės pavaduotojos ugdymui Neringa Gorskienė ir Agnė Patejūnienė.

 

Tik įsitraukę į projektus ir juose dalyvaujantys mokiniai ir mokytojai gali suprasti, kad ši veikla išties naudinga. Sustiprėja bendrystės jausmas, artimiau susipažįstama su kitų šalių kultūra, mokymu, bendravimo papročiais, pagerinamos anglų kalbos žinios.

Paviešėję Lietuvoje projekto partneriai neliko nusivylę. Šaltokas Lietuvos oras šiltesnių kraštų gyventojams nesukliudė čia patirti gerų įspūdžių.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.