Projekto koordinatorių susitikimas

Rita Juškevičienė, Renata Žikarienė

Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijos mokytojų komanda – gimnazijos direktorė Rita Juškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Juzukonienė ir specialioji pedagogė Renata Žikarienė – dalyvavo tarptautinės programos „Erasmus+“ projekto „Be Supportive Mindful Active Responsible Tolerant – BE SMART“ koordinatorių susitikime Balikesir regione Turkijoje. Projekto, kurio koordinatorė yra Baisogalos gimnazija, tikslas – susipažinti su skirtingų intelekto rūšių savybėmis ir išnaudoti jas efektyvinant ugdymo procesą. Projekto dalyviai – mokytojai ir mokiniai iš Lietuvos, Turkijos, Makedonijos, Rumunijos ir Lenkijos mokyklų.

 

Po įspūdingo sutikimo susipažinome su Balikesir Karesi Ortaokulu mokykla, stebėjome ir aptarėme pamokų ir neformaliojo švietimo užsiėmimus. Antrąją dieną vyko projekto koordinatorių pasitarimas bei vizitas pas Balikesir regiono merą. Meras pristatė Turkijos švietimo sistemą, kvietė diskutuoti apie ugdymo aktualijas, domėjosi, kaip ugdomos mokinių skaitymo kompetencijos projekto dalyvių mokyklose. Netrūko veiklų ir kitomis dienomis: organizuoti teoriniai-praktiniai užsiėmimai apie skirtingas intelekto rūšis ir jų savybių taikymą pamokose, robotikos ir 3D maketavimo užsiėmimai, užsiėmimai „eTwinning“ platformoje. Visos veiklos buvo organizuojamos bendradarbiaujant su Belikesir miesto universiteto dėstytojais.

Projekto dalyviai taip pat dalyvavo ir kultūrinėse-pažintinėse išvykose į Kušadasį ir Istambulą.

 

Po susitikimo visi sugrįžo kupini naujų žinių, įspūdžių ir idėjų, kaip efektyviai panaudoti įgytas patirtis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.